Directeur Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) (REACTIETERMIJN VERSTREKEN)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is Aardoom & de Jong op zoek naar een nieuwe Directeur. Ben jij een inspirerend en modern leider met een heldere visie op dienstverlening en bedrijfsvoering in een bestuurlijke context?

Kern van de functie is het realiseren van de missie, visie, ambitie en strategie van de organisatie door middel van het aansturen van de organisatie als geheel. Daarnaast dient de directeur zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsvoering van de organisatie dat met een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen de organisatiedoelstellingen en productafspraken in kwaliteit en kwantiteit kunnen worden gerealiseerd. De directeur heeft een voortrekkersrol naar het management om de organisatie door te ontwikkelen en de ambitie om toonaangevend te zijn te realiseren.

De directeur is tevens eerste adviseur van het bestuur en legt hier verantwoording aan af. De directeur geeft dagelijkse leiding aan de organisatie en hiërarchisch leiding aan het management. De directeur vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie en is de WOR-bestuurder.

Functie eisen

Als Directeur BghU beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar strategische ervaring op WO niveau;
• Leidinggevende ervaring aan een uitvoeringsorganisatie in een vergelijkbaar complexe omgeving;
• Kennis van en ervaring met modern leiderschap:
o Je bent in staat om management en medewerkers te enthousiasmeren en geeft ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid gekoppeld aan een duidelijke richting en grenzen;
o Je geeft besluitvaardig leiding, geeft richting en leiding door doelen te stellen, samenwerking te creëren en belemmeringen op te lossen, je kunt en durft ook het eigen functioneren ter discussie te stellen;
• Je hebt aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen;
• Je hebt aantoonbare ervaring met complexe aanbestedingstrajecten van ICT-processen.

Persoonsprofiel:
Je bent een inspirerend leider die vanuit een heldere (strategische) visie sturing geeft aan de ontwikkeling van de organisatie en de mensen die daarin werken. Je bent in staat om gestructureerd en stapsgewijs, samen met anderen, de gestelde doelen te realiseren. Je communiceert helder en duidelijk, bent nieuwsgierig naar (andere) opvattingen en ideeën en een toegankelijke en respectvolle gesprekspartner. Je voelt je als een vis in het water in een complexe bestuurlijke omgeving én in en op productie gerichte uitvoeringsorganisatie.

Competentieprofiel:
• Strategische visie: je hebt een langetermijnvisie, hebt een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden en aanpassen van het toekomstbeeld voor de organisatie;
• Strategisch leiderschap: je inspireert, stimuleert en enthousiasmeert anderen om de strategische doelen te bereiken. Je ziet en verkent mogelijkheden, gaat verbindingen aan;
• Impact: je maakt een positieve eerste indruk op anderen; je hebt uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over;
• Resultaatgerichtheid: je actief inspannen om concrete resultaten en/of doelstellingen te bereiken;
• Opbouwen en onderhouden van relaties: je bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, je stelt anderen op hun gemak, je bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden;
• Ontwikkelen van anderen: je bent actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en het bieden van kansen die een beroep doen op hun capaciteiten en ontwikkeling.

Bedrijfsprofiel

De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BghU de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Bij de BghU werken circa 130 medewerkers.

De ambitie van de BghU is om eind 2019 het toonaangevend samenwerkingsverband te zijn op het gebied van belastingen, met een goede verhouding tussen prijs en de kwaliteit. Om deze ambitie vorm te geven, is een aantal pijlers benoemd waarlangs de ontwikkeling van de dienstverlening en de organisatie plaats dient te vinden. Deze pijlers zijn: Modern Werkgeverschap, Continue Verbeteren en Bedrijfscontinuïteit. Uitgangspunt is dat de klant centraal staat en excellente dienstverlening wordt geleverd. Het gaat hierbij om dienstverlening aan de deelnemers (gemeenten en hoogheemraadschap) en dienstverlening aan burgers en bedrijven binnen het werkgebied. Het verder ontwikkelen van het dienstverleningsmodel en de organisatie die daarbij hoort is topprioriteit.
Hiertoe zijn reeds diverse interventies ingezet. Zo is de organisatie dit jaar gekanteld en procesmatig ingericht naar de twee grote kernprocessen: Actueel databeheer en Dienstverlening en wordt er met procesteams gewerkt. Daarnaast zal 2019 in het teken staan van het invlechten van een nieuwe deelnemer, gemeente Stichtse Vecht. Verder zullen in de komende periode strategische keuzes gemaakt moeten worden voor wat betreft de aanbesteding van de belastingenapplicatie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 16 van de gemeentelijke cao (met daarnaast een individueel keuzebudget van 17,05%).

Procedure

De functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Bij de werving en selectie laat BghU zich bijstaan door Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 11 januari tegemoet. De (voor)selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong zullen plaatsvinden op 22 en 24 januari 2019.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

14.12.2018

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via