Voor de coöperatie Ambulante Educatieve Dienst (AED) is Aardoom & de Jong op zoek naar een ondernemende, verbindende Directeur-Bestuurder met een betrokken én zakelijke instelling. De Directeur-Bestuurder is primair verantwoordelijk voor het positioneren van de AED in de regio, het versterken van bestaande en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. De AED is de coöperatie waarin de drie organisaties voor speciaal onderwijs in de Leidse regio samenwerken voor hun ambulante dienstverlening. De AED is het expertisecentrum en de onmisbare partner op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in Leiden en omgeving. Ben jij geïnspireerd en gemotiveerd op het gebied van het (speciaal) onderwijs het verschil te maken? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet!

Directeur-Bestuurder - AED (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor de coöperatie Ambulante Educatieve Dienst (AED) is Aardoom & de Jong op zoek naar een ondernemende, verbindende Directeur-Bestuurder met een betrokken én zakelijke instelling. De Directeur-Bestuurder is primair verantwoordelijk voor het positioneren van de AED in de regio, het versterken van bestaande en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. De AED is de coöperatie waarin de drie organisaties voor speciaal onderwijs in de Leidse regio samenwerken voor hun ambulante dienstverlening. De AED is het expertisecentrum en de onmisbare partner op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in Leiden en omgeving. Ben jij geïnspireerd en gemotiveerd op het gebied van het (speciaal) onderwijs het verschil te maken? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet!

De Directeur-Bestuurder is verantwoordelijk voor:
• De inzet van de door scholen gevraagde expertise door middel van het onderhouden en uitbreiden van de relaties met de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.
• De externe vertegenwoordiging en positionering van de organisatie;
• Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het strategisch beleid;
• Effectief en efficiënt gecoördineerde bedrijfsprocessen;
• Het bewaken van een deugdelijke bedrijfsvoering;
• De dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en het bijdragen aan productinnovatie;

De Directeur-Bestuurder geeft integraal leiding aan de AED en is verantwoording schuldig aan de leden van de Algemene Vergadering die mede fungeert als toezichthouder. Daarbij geeft hij/zij directe leiding aan twee teamleiders, een officemanager en een aantal gedragswetenschappers/specialisten. De organisatie bestaat momenteel uit 63 medewerkers.

Functie eisen

• Je hebt academisch werk- en denkniveau;
• Je hebt veel management/directie-ervaring;
• Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en bedrijfseconomische sterk onderlegd;
• Je bent maatschappelijk betrokken en je benut de kansen in de omgeving;
• Je bent bekend of hebt nadrukkelijk affiniteit met het onderwijs en hebt kennis van de ontwikkelingen in het kader van “Passend Onderwijs”;
• Je bent een verbinder en kan tevens strategische en operationele zaken optimaliseren;
• Je beschikt over theoretische en praktische kennis van veranderingsprocessen en bent in staat hier adequaat leiding aan te geven;
• Je bent in staat de ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen;
• Je kan coördineren en leidinggeven aan professionals;
• Je bent een netwerker en kan vaardig manoeuvreren in een complexe (bestuurlijke) omgeving;
• Je bent vertrouwenwekkend en inspirerend naar de medewerkers en houdt rekening met de belangen en wensen van enerzijds de externe partijen en anderzijds de eigen organisatie;

Bedrijfsprofiel

De AED is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs en is actief in Leiden en de brede regio daarbuiten. De medewerkers van de AED zijn specialisten op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in het regulier onderwijs (Cluster 3 en 4). De AED biedt diensten aan het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en tevens het MBO.

De AED is een coöperatieve vereniging van drie besturen voor speciaal onderwijs die hun externe ambulante dienstverlening gebundeld hebben in een cluster overstijgende dienst. De drie dragende leden van de coöperatie AED zijn; de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o., de Leo Kanner Onderwijsgroep en PROO Leiden.

Het is de ambitie van de AED om een onmisbare partner voor de scholen te zijn op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, op basis van kennis, ervaring en samenwerking in en met het speciaal onderwijs. Daarnaast is de AED partner in het “Huis van het Onderwijs”; dit is een samenwerking tussen een aantal schoolbesturen (zowel speciaal als regulier onderwijs), het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, stichting Peuterspeelzalen Leiden, Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest en de AED. Het is de intentie van het ‘Huis van het Onderwijs’ om in Leiden een onderwijsinhoudelijke samenwerking te zoeken, naast een gezamenlijke huisvesting. Het doel van de samenwerking is gezamenlijk betere expertise op te bouwen en faciliteiten te delen, met als gewenst eindresultaat de kwaliteit van de dienstverlening van de partijen te verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden

De AED biedt een contract voor 12 maanden met de intentie het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier om een 0.8FTE dienstverband met een pakket van uitstekende primaire (schaal 13 CAO PO, max € 5563) en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de AED zich bijstaan door Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken nadrukkelijk deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 4 maart tegemoet.

De gesprekken bij de AED zullen plaatsvinden op 20 maart.

Locatie

Leiden

Publicatie datum

21-02-2018

Directeur-Bestuurder - AED (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close