Aardoom & de Jong is voor CliniClowns op zoek naar een energieke en warme persoonlijkheid die vanuit de purpose en de nieuwe strategie de organisatie verder brengt op de ingeslagen weg. Iemand voor de rol van directeur/bestuurder die authentiek, toegankelijk en verbindend is en het als een persoonlijke missie ervaart om de impact van CliniClowns zo breed mogelijk te verspreiden.

Directeur/Bestuurder CliniClowns (Reactietermijn verstreken)

De ambitie van CliniClowns

Met ruim 100 professioneel opgeleide spelers komt CliniClowns in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, psychiatrische instellingen, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven, opvanglocaties voor vluchtelingen, online en in zorginstellingen voor mensen met dementie. Om dit werk mogelijk te maken werken ongeveer 50 getalenteerde collega’s op kantoor. Daarnaast zijn er meer dan 100 vrijwilligers die zich inzetten voor het werk van CliniClowns.

Jaarlijks realiseren CliniClowns meer dan 7.500 live- en 20.000 online bezoeken en wordt meer dan 16 miljoen euro aan inkomsten gegenereerd om deze impact mogelijk te maken.

Als goed doel heeft CliniClowns de ambitie om nog veel meer mensen te kunnen helpen. Deze ambitie is grenzeloos: “wij stoppen niet tot we alle zieke en kwetsbare mensen hebben versterkt met een zorgeloos moment”. De strategie voor de komende jaren is glashelder: CliniClowns wil groeien in impact: meer, intensiever en vaker spelen voor diverse speelgroepen. Maar ook: alle mensen in Nederland stimuleren en helpen om vanuit oprecht contact te streven naar verbinding met anderen. Om nog meer impact te kunnen maken met hun unieke methode is het nodig om meer inkomsten te genereren met behulp van een net zo ambitieuze fondsenwervingsstrategie.

CliniClowns doen er alles aan om te zorgen dat zieke kinderen, mensen met een beperking en mensen met dementie weer even zichzelf kunnen zijn. Een zorgeloos moment met een CliniClown maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven en heeft een blijvend effect. CliniClowns wil mensen laten voelen dat ze ertoe doen. Altijd en in alle omstandigheden. Met hun eigen unieke aanpak van toegepaste theaterkunst willen ze de impact die hun werk heeft voor deze mensen en hun omgeving doorgeven, verder verspreiden.

De manier van werken
Om de groeiambitie van de organisatie te kunnen verwezenlijken is in 2021 gekozen voor een fundamenteel andere manier van werken die gebaseerd is op een hiërarchie van doelen in plaats van een hiërarchie van mensen, ook bekend als holacratisch werken. Het werk wordt daarbij georganiseerd vanuit de purpose van de organisatie: “De wereld van zoveel mogelijk kleine en grote kwetsbare mensen positiever maken door hen te versterken met een zorgeloos moment via de kracht van de clown met steun van onze supporters.” In deze organische structuur wordt gewerkt in zelforganiserende en multidisciplinaire teams (cirkels) met kerndoelen die richting geven aan het werk in de cirkel. Mensen werken daarbinnen niet meer in een functie, maar in rollen.

In de hoofdcirkel (het verantwoordelijkheidsdomein van de directeur/bestuurder) zijn vijf basiscirkels gedefinieerd: Stakeholders, Vakmanschappen, Support, Transformatie en Mensenwerk. Iedere cirkel heeft een routebepaler voor het realiseren van het kerndoel van de cirkel, het bepalen van prioriteiten, strategieën en bemensen van de cirkel. De routebepalers van deze cirkels vormen met elkaar de hoofdcirkel. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de purpose van de organisatie. De directeur/ bestuurder is de routebepaler van de hoofdcirkel. Binnen elk van deze vijf basiscirkels is weer sprake van rollen en waar nodig subcirkels die op hun beurt bijdragen aan de doelen van de basiscirkels.

De accenten in de rol van directeur/bestuurder

Routebepaler hoofdcirkel
De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van de hoofdcirkel en daarmee de purpose van CliniClowns. Er ligt een primaire focus op het vasthouden en uitbreiden van het succes van CliniClowns door het steviger positioneren van het merk CliniClowns, het realiseren van groei, het waarborgen van de (financiële) continuïteit, het aangaan van strategische allianties en het invullen van goed werkgeverschap. De directeur/bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Boegbeeld
CliniClowns wil groeien in impact, inkomsten en waardering in de samenleving. De nieuwe directeur/bestuurder is het boegbeeld van de organisatie om CliniClowns te kunnen vertegenwoordigen in de media, bij major donors, bij grote zorginstellingen, onderwijs en congressen, brancheorganisaties en bedrijven. Tegelijkertijd is de directeur/bestuurder een aanjager en inspiratiebron om in de buitenwereld gesignaleerde kansen en bedreigingen te helpen vertalen naar nieuwe plannen en in ideeën binnen de organisatie.

Toekomstbewaker
Het accent van het werk van de nieuwe directeur/bestuurder ligt de komende jaren op het vinden van wegen om de continuïteit/groei van de organisatie op een evenwichtige en verantwoorde manier vorm te helpen geven. Daarbij hoort het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

Cultuurdrager
De nieuwe directeur/bestuurder stapt in een organisatie die gestart is met holacratisch werken. Ondanks de positieve grondhouding van de medewerkers, kost het tijd tot iedereen aan deze nieuwe manier van werken gewend is. Echt luisteren naar wat er speelt en tegelijkertijd de ingeslagen koers bewaken en door ontwikkelen, is belangrijk binnen deze rol. Hij/zij vindt het leuk om in dialoog met anderen de noodzakelijke veranderingen geleidelijk aan te helpen omvormen tot een nieuwe, positieve cultuur die de autonomie van mensen bevordert, waar veiligheid het uitgangspunt is en waar gewerkt wordt volgens het principe progressie boven perfectie. De nieuwe directeur/bestuurder voelt zich verbonden met waar de organisatie voor staat, is nieuwsgierig op het vak van CliniClown en is een bruggenbouwer die de taal spreekt van zowel de ambitieuze doelgerichte mensen binnen de organisatie als de creatieve, speelse clowns.

De kandidaat

De directeur/bestuurder is in staat een strategische, bedrijfsmatige aanpak te verbinden aan de verhalen van de kwetsbare mensen waar de organisatie voor staat en gevoel voor de kunstvorm clownerie. Hij/zij is charismatisch, empathisch, een goede communicator en houdt dingen bij voorkeur luchtig. Belangrijke competenties voor deze functie zijn verder strategisch leiderschap, overtuigingskracht, ondernemerschap, verandermanagement en verbindend vermogen.

De kandidaat

 • beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • is een strategisch denker, een motiverende doener en faciliterend leider die communicatief sterk is en verbindend is;
 • heeft ervaring met eindverantwoordelijkheid van een organisatie of bedrijfsonderdeel met vergelijkbare omvang;
 • is in staat om op bestuurlijk en maatschappelijk niveau CliniClowns krachtig te positioneren en is in- en extern een pleitbezorger van de missie, de ambitie en de inhoud van het werk;
 • is ondernemend en in staat om dit te vertalen naar de context van een charitatieve organisatie;
 • is een communicatief sterke en inspirerende persoon en kan met zijn/haar energie en humor de organisatie dragen en meenemen als onderdeel van het leiderschap;
 • heeft ervaring met leiding geven aan complexe en ingrijpende verandertrajecten;
 • is bekend met de holacratische beginselen of is bereid zich dit eigen te maken, omarmt volledig de ingezette organisatieverandering en geeft verder richting en ondersteuning aan de realisatie van de transformatie naar holacratisch werken;
 • is in staat om de organisatie in het juiste tempo mee te krijgen en te vernieuwen, enthousiasme te krijgen en te behouden bij medewerkers, een klimaat te creëren waarin van fouten geleerd wordt en vertrouwen te bewaken bij de governance (Ondernemingsraad, Raad van Toezicht);
 • is organisatiesensitief, weet de strategische en bestuurlijke agenda te zetten en is in staat daarin een proactieve en bepalende rol te spelen;
 • is een teamplayer in staat tot kritische zelfreflectie en realiseert zich dat de organisatie bestaat en opereert in het belang van haar speelgroepen en supporters en weet daarbij intern goed te delegeren, te verbinden en mensen in hun kracht te zetten;
 • is op een sympathieke wijze uitdagend genoeg en durft inhoudelijk “uit en door te vragen”;
 • is sterk proactief; oplossingsgericht, duidelijk en daadkrachtig;
 • is grensverleggend, betrokken, nieuwsgierig;
 • is niet traditioneel hiërarchisch ingesteld.

Arbeidsvoorwaarden

CliniClowns biedt, conform de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties zoals vastgesteld door Goede Doelen Nederland, een salaris (bij een fulltime dienstverband en inclusief vakantiegeld) tot een maximum van € 137.500,= exclusief eventuele belaste vergoedingen/bijtellingen en werkgeversbijdrage pensioen. Daarnaast biedt CliniClowns een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat CliniClowns zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, mogelijk ook een assessment. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 2 januari 2023 tegemoet.

Gesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats in de tweede helft van januari, de sollicitatiegesprekken bij CliniClowns vinden plaats in de eerste helft van februari.

CliniClowns vindt diversiteit heel belangrijk en streeft ernaar dat ook in de eigen organisatie te bevorderen. Kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren, worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Uitgebreide informatie

Locatie

Amersfoort

Publicatie datum

21-11-2022

Directeur/Bestuurder CliniClowns...

Bezoekers die op deze vacature hebben gereageerd, solliciteerden ook op deze vacatures:

Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close