Voor Onderwijsconsulenten is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende directeur-bestuurder. Je levert een belangrijke bijdrage in de doorontwikkeling van Onderwijsconsulenten en je bent gedreven om impact te creëren. Je schakelt tussen strategische vraagstukken, dagelijks bestuur en lange termijnbeleid. Die afwisseling haalt het beste in jou naar boven. 
 

Heb jij ervaring op een eindverantwoordelijke sleutelpositie en wil je werken in een ambitieuze en betekenisvolle omgeving en de maatschappelijke impact vergroten? Dan ontmoeten wij je graag!
 

directeur-bestuurder
(Den Haag)

 

Directeur-bestuurder - Onderwijsconsulenten (Reactietermijn verstreken)

Vervuld

Context functie

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs. De manier waarop dat optimaal vorm zou moeten krijgen, is voor ieder kind weer anders. Dit realiseren is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in het onderwijsstelsel. Soms dreigt een kind of jongere tussen wal en schip te vallen. Naast systeembeperkingen kunnen uitvoeringsproblemen een rol spelen. Een oplossing lijkt dan niet in zicht, betrokkenen vinden elkaar niet, het kind/de jongere mist onderwijs. Waar kinderen dreigen te vallen in de gaten van het systeem, zet Onderwijsconsulenten in op bemiddeling, advisering en begeleiding bij het vinden van de beste mogelijke onderwijsplek, rekening houdend met reële mogelijkheden.

Onderwijsconsulenten is een landelijk opererende organisatie en werkt binnen het domein van passend onderwijs. Belangrijke thema’s die hierin leven zijn zorg in onderwijs, leerrecht en inclusief onderwijs. Samen verantwoordelijk voor een doorlopende onderwijsloopbaan vraagt ook leren van elkaar; wat kan er beter, anders of sneller? De vele casuskennis en -ervaring wordt omgezet in een leercyclus die zowel aan de voorkant (preventie en advies) als aan de achterkant (systemische verbeteringen) rendeert voor het hele veld. Onderwijsconsulenten werkt vanuit onafhankelijkheid en verhoudt zich constructief tot het onderwijs en zorg.

Onderwijsconsulenten is gegroeid naar een ‘partner van betekenis’ in de wereld van (jeugd)zorg en onderwijs. Om deze positie te behouden en verder uit te bouwen, is behoefte aan een sterk boegbeeld met executiekracht. De directeur-bestuurder staat voor de missie van Onderwijsconsulenten, brengt scherpte aan in de positionering van de organisatie en is gericht op impact maken en het initiëren van kansen.

Wie ben je en wat breng je mee?

Als directeur-bestuurder ben je het gezicht van Onderwijsconsulenten. Je hebt een frisse blik en je bent creatief en ondernemend in het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Je ziet waar de kansen liggen voor subsidies en projecten en je beweegt je lenig in diverse netwerken. Je toont lef waar het gaat om het bewandelen van nieuwe paden en je bent goed zichtbaar in de verschillende regio’s. Daarnaast ben je betrokken bij de mens in de organisatie en je weet een goede balans te vinden tussen het geven van ruimte aan de autonome professional en het sturen op kaders en processen.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en brengt in elk geval de volgende kennis en ervaring mee:

 • je hebt een goed beeld bij een organisatie als Onderwijsconsulenten in de maatschappij;
 • het sociaal domein (zorg en jeugd) en het onderwijs is voor jou een omgeving waar je als een vis in het water bent;
 • je bent in staat om concreet handen en voeten te geven aan visie en strategieontwikkeling;
 • je beheerst stakeholdermanagement en beleidsbeïnvloeding (zoals bij ministeries, samenwerkingsverbanden en belangenbehartigers);
 • je bent bekend met het verwerven van aanbestedingen en (instellings)subsidies;
 • ervaring met het neerzetten van een duurzaam organisatie- en personeelsbeleid;
 • je krijgt energie van het werken met hoogopgeleide autonome professionals;
 • je kunt putten uit een stevige bedrijfs- en bestuurskundige bagage (beleid, planning, budgetten).

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • een initiatiefrijke en energieke persoonlijkheid die inspirerend en verbindend is;
 • je bent open en benaderbaar en reflecteert op je eigen handelen;
 • een echte ‘people manager’ met oog voor de kwaliteiten van de medewerkers
 • integer, zakelijk en betrokken;
 • van nature bevlogen en een netwerker;
 • politiek-bestuurlijk sensitief;
 • besluitvaardig en goed in het verankeren van genomen besluiten;
 • een ondernemende en creatieve teamspeler met uitstekende communicatieve vaardigheden.

Organisatie

Onderwijsconsulenten is een stichting die werkt in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De stichting is in 2003 opgericht als tijdelijke organisatie en heeft door de jaren heen een meer permanent karakter gekregen.
Onderwijsconsulenten is een landelijk werkende organisatie en bestaat uit ongeveer 65 consulenten (loondienst en zzp), bureaumedewerkers en ondersteuning. Er is een compact managementteam dat wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder.

De consulenten werken als onafhankelijke adviseurs bij problematiek rond plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen in het onderwijs met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook stimuleren zij oplossingen voor leerlingen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op onderwijs en ondersteunen ze bij het organiseren van maatwerkoplossingen. In veel gevallen zijn kinderen meervoudig kwetsbaar en heeft de onderwijsplek ook ondersteuning nodig uit het zorgdomein. Onderwijsconsulenten verbinden dan op basis van expertise en het eigen netwerk de juiste personen aan elkaar om tot de meest passende oplossing te komen. Vanuit hun onafhankelijke rol kunnen de consulenten oplossingen creëren die andere belangen overstijgen, uitgaande van het belang van het kind en in verbinding met ouders en professionals.

Neem via deze link ’een kijkje in de keuken’ van een Onderwijsconsulent.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is voor minimaal 32 uur per week en resultaatafspraken zullen leidend zijn bij het invullen van deze eindverantwoordelijke rol. De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar (functiecontract) met een optie tot herbenoeming. Deze functie is ingeschaald in schaal 16 op basis van BBRA. De bandbreedte bedraagt daarmee minimaal € 6.726,48 en maximaal € 9.156,59 bruto per maand, exclusief vakantiegeld (8,0%) en eindejaarsuitkering (8,3%). Onderwijsconsulenten heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een persoonlijke budget voor eigen ontwikkeling, een goede pensioenregeling (ASR) en de mogelijkheid om hybride te werken.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Onderwijsconsulenten zich bijstaan door bureau Aardoom & de Jong. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De curricula vitae van de meest geschikte kandidaten worden Onderwijsconsulenten gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Voor deze procedure wordt ook gebruik gemaakt van social media. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong: www.aardoomendejong.nl

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 april 2023 tegemoet.

Voor de procedure zijn de volgende data vastgelegd:

 • Sluiting reactietermijn vacature – vrijdag 30 april 2023
 • Interviews met kandidaten door Aardoom & de Jong – week 18 en 19
 • Presentatie kandidaten bij Onderwijsconsulenten – vrijdag 12 mei 2023
 • Eerste ronde selectiegesprekken bij Onderwijsconsulenten – woensdag 17 mei 2023
 • Tweede ronde selectiegesprekken bij Onderwijsconsulenten – woensdag 24 mei (middag)
 • Afronding en arbeidsvoorwaardengesprek – vóór 1 juni 2023

Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan de vacature eerder worden gesloten.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via de solliciteerknop.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

04-04-2023

Directeur-bestuurder - Onderwijsconsulenten...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close