Voor RSV Breda e.o. (voortgezet onderwijs) en Stichting Rebound is Aardoom & de Jong op zoek naar een directeur-bestuurder. Wil jij werken vanuit de bedoeling: passende onderwijs ondersteuning bieden aan jongeren die dat nodig hebben? Kun je mensen verbinden, ook als het gaat om verschillende belangen?  Floreer je in een bestuurlijke rol in een nieuwe omgeving? 
Dan is dit een passende uitdaging!


Directeur - bestuurder

(deeltijd / voltijd, Breda)
 

Directeur - bestuurder - RSV Breda

Nieuw

Functieomschrijving

RSV Breda eo is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor voortgezet onderwijs. RSV Breda heeft een omvang van ca. 22.500 leerlingen, verdeeld over 34 locaties van 31 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. RSV Breda behandelt circa 1300 aanvragen passend onderwijs per jaar.

RSV Breda heeft gekozen voor een andere governancestructuur. Het bestuur van de stichting wordt de verantwoordelijkheid van een directeur-bestuurder. Het toezicht op de directeur-bestuurder en het functioneren van de stichting wordt belegd bij een Raad van Toezicht, die wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de 12 aangesloten schoolbesturen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

De reboundfunctie van een samenwerkingsverband is bedoeld om leerlingen die tijdelijk niet in staat zijn het onderwijsleerproces te volgen een deels separaat programma aan te bieden dat gericht is op herstel van de verhoudingen tussen leerling, medeleerling(en) en school. Voor het uitvoeren van de Rebound voorziening heeft het RSV Breda eo een aparte stichting opgericht, de Stichting Rebound Breda eo. Beide stichtingen gaan functioneren onder hetzelfde bestuur en toezicht.
Tot de belangrijkste taken van de directeur-bestuurder horen onder andere:

 • De dagelijkse leiding aan kleine en wendbare organisaties, waarin specialisten en bureaumedewerkers werkzaam zijn (3,5 fte bij RSV Breda en 4,5 fte bij Stichting Rebound). Beheer van de aan het RSV Breda en stichting Rebound toegekende formatieve en financiële middelen.
 • Vertegenwoordigt de stichting extern en is deskundige en gesprekspartner op het vlak van passend onderwijs.
 • De ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid van het RSV Breda in samenspraak met de aangesloten scholen.
 • De strategische beleidsontwikkeling en verantwoording, waaronder:
 • het (laten) opstellen van een ondersteuningsplan,
 • begroting/meerjarenbegroting,
 • jaarplannen,
 • jaarrekening en jaarverslag,
 • beleid in algemene zin.
 • Het uitdragen van de wettelijke taken vanuit de wetgeving Passend Onderwijs en is gesprekspartner op dit vlak voor onderwijs, jeugdzorg en de gemeenten.

RSV Breda e.o. ziet onder andere de volgende uitdagingen voor de komende periode:

 • Het functioneren van de nieuwe governance structuur en de afgesproken rolinvulling van alle betrokkenen (bestuur en toezicht).
 • Ontwikkelen van een nieuw 4 jaren beleidsplan en herijken van eerder gemaakt keuzes (expertisemodel of leerlingmodel).
 • Vormgeven van meer inclusief onderwijs: leerlingen laten profiteren van regulier onderwijs met gepaste ondersteuning.
 • Wijzigingen in de bekostiging van passend onderwijs met gevolgen voor de verdeling van middelen over de scholen.

Functie eisen

Als directeur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Onderwijs inhoudelijke deskundigheid en heeft specifieke kennis van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
 • Bij het functieniveau passende managementvaardigheden.
 • Een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals: ruimte gevend en enthousiasmerend.
 • Kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en financieel beleid.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Visie op de toekomst van passend onderwijs.
 • Bestuurlijke affiniteit en gevoel voor onderlinge verhoudingen (aangesloten scholen en RSV Breda).
 • Functie senioriteit en betrouwbaarheid.
 • Verbindend en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Combineert een sterk ontwikkeld analytisch vermogen aan een focus op hoofdlijnen en een helicopterview.
 • Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen (besluitvaardig) en het met enthousiasme ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten.
 • Een netwerker die goed kan manoeuvreren in een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving door te luisteren, vragen te stellen en belangen af te wegen.
 • Is een sterke open persoonlijkheid met durf en natuurlijk overwicht.
 • Warm, enthousiast, energiek en beschikt over humor.
 • Is open en toegankelijk en kan goed functioneren in de Brabantse cultuur.

Bedrijfsprofiel

RSV Breda eo is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband is werkzaam in de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Zundert, Geertruidenberg, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen, Rucphen, Drimmelen, (Alphen-)Chaam biedt RSV Breda e.o. passend onderwijsaanbod voor iedere leerling.

Voor meer informatie over RSV Breda e.o. (voortgezet onderwijs) en Stichting Rebound zijn de volgende bronnen beschikbaar (klik op de link om de informatie zichtbaar te maken):

Arbeidsvoorwaarden

RSV Breda biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Deze functie kan voltijds of in deeltijd worden ingevuld.
RSV Breda biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris van maximaal
€ 7.563,-- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (conform schaal 15 van de CAO VO) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingsadviescommissie. De gesprekken met deze commissie zullen naar verwachting plaatsvinden op 11 en 25 mei 2022.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 4 mei 2022.

Publicatie datum

12-04-2022

Directeur - bestuurder - RSV Breda
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close