Directeur-bestuurder Vrouwenopvang Rosa Manus (reactietermijn verstreken)

Reageer nu!

De functie

Als directeur-bestuurder ben je het boegbeeld van Rosa Manus. Je voelt je thuis en wordt graag gezien in relevante netwerken en weet met tact te lobbyen waar mogelijk en nodig. Je kunt snel schakelen en bent gericht op resultaat en samenwerking.

Je bent inspirerend leider van de organisatie. Je stuurt vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen en weet de noodzakelijke prioriteiten te stellen en te communiceren. Je geeft vertrouwen en neemt beslissingen op argumenten en hecht daarbij aan transparantie. Je bent toegankelijk en open en je bent oprecht betrokken bij de medewerkers.

Je hecht aan een open en constructieve relatie met de ondernemingsraad, cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Je kent de Governancecode Sociaal Werk en handelt daarnaar.

Je bent in staat om de positionering van Rosa Manus verder uit te bouwen en te versterken. Je staat achter de recent vastgestelde strategie 2021-2023 en gaat samen met de organisatie enthousiast aan de slag met de implementatie en uitvoering daarvan.

Rosa Manus

Rosa Manus is een regionale organisatie voor vrouwenopvang.

Rosa Manus is een professionele organisatie voor hulpverlening en begeleiding aan vrouwen, kinderen en mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en levert een belangrijke toegevoegde waarde in de regionale keten voor het duurzaam stoppen van evident huiselijk geweld en het landelijk stelsel voor de Vrouwenopvang.

De opvanglocatie in Leiden is geschikt voor vrouwen en kinderen. Daarnaast wordt ook ambulante hulpverlening aangeboden in de hele regio Holland Rijnland. Rosa Manus heeft tot doel evident huiselijk geweld duurzaam te stoppen en betrokkenen een nieuwe start te laten maken na deze (veelal traumatische) ervaringen.

De ontwikkelingen bij de Vrouwenopvang in de breedste zin van het woord gaan snel. De laatste jaren is er een professionaliseringsslag gemaakt en zijn methodieken verder ontwikkeld en geïmplementeerd.
Zowel in Nederland als daarbuiten staat huiselijk geweld steeds meer op de (politieke) agenda.

Voor de regio Hollands Midden is een regiovisie ‘Geweld hoort Nergens Thuis’ ontwikkeld en vastgesteld. Naast de regionale invulling van de Vrouwenopvang is het landelijk stelsel belangrijk. Ook Rosa Manus maakt onderdeel uit van dit landelijk stelsel. Het landelijk stelsel is de samenwerking tussen de Vrouwenopvang organisaties in Nederland waarbij er opvang wordt geboden in een andere regio dan van herkomst als dit vanuit veiligheid noodzakelijk is.

Rosa Manus heeft recent de strategie voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Rosa Manus zich richt op de doelgroep met meervoudige problematiek met een hoog veiligheidsrisico. Naast het reguliere aanbod voor ambulante begeleiding en opvang bij huiselijk geweld, wil Rosa Manus zich ontwikkelen tot expertisepartner voor de andere partners binnen de regionale keten.

De vier centrale thema’s voor de komende beleidsperiode zijn: Specialist en expert, methodisch werken, investeren in medewerkers en kwaliteit en verbeteren bedrijfsvoering.
Daarnaast is blijvend aandacht nodig voor de financiële duurzaamheid van de organisatie, zoals bijvoorbeeld door fondsenwerving.

De organisatie bestaat uit circa 50 medewerkers, heeft een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden.

Functie-eisen

Als directeur-bestuurder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbaar succesvol met het leidinggeven aan een vergelijkbaar complexe organisatie in een eindverantwoordelijke rol
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Kennis van of aantoonbare affiniteit met het werkveld van Rosa Manus
 • Ervaring met medezeggenschap


Persoonsprofiel

 • Authentiek en daadkrachtig
 • Transparant en betrouwbaar
 • Inlevend, oprecht betrokken en gericht op samenwerken
 • Vertrouwenwekkend en benaderbaar
 • Resultaatgericht en ondernemend
 • Innovatief, creatief en toekomstgericht

Arbeidsvoorwaarden

Beloning en arbeidsvoorwaarden zullen binnen de kaders van de CAO Sociaal Werk worden vastgesteld, passend bij de zwaarte van de functie en de opgave.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Rosa Manus zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Voor benoeming zal aan de kandidaat een VOG worden gevraagd.

Voor deze procedure is de volgende planning opgesteld:

 • Voorselectie door Aardoom & de Jong - week 3
 • Eerste gespreksronde met Raad van Toezicht – vrijdag 5 februari
 • Gesprekken met adviescommissie en ondernemingsraad - woensdag 10 februari
 • Eventueel assessment - week 6
 • Tweede gespreksronde met Raad van Toezicht - week 7
 • Arbeidsvoorwaardengesprek - week 8
 • Kennismakingsgesprek met de cliëntenraad - week 8
 • Benoeming/besluit door RvT- week 8

Rosa Manus streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten uit die hieraan een bijdrage kunnen leveren, om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen!

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór maandag 18 januari tegemoet. Graag ontvangen wij beide documenten in Word-formaat.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.


Locatie

Leiden

Publicatie datum

01.12.2020

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via