REACTIETERMIJN IS GESLOTEN

Stichting Bijzonder Jeugdwerk, statutair gevestigd in Zetten en feitelijk kantoor houdende in Deurne, vormt samen met Stichting De Rooyse Wissel, Stichting Ottho Gerhard Heldring & Ambulatorium en Stichting Pactum de CONRISQ Groep. De doelstelling van de CONRISQ Groep is “Samen een compleet aanbod in zorg en behandeling creëren: van jeugd tot en met volwassenen. Een aanbod dat nergens ophoudt. De CONRISQ Groep richt zich op mensen die dreigen uit te vallen uit de samenleving. Het betreft mensen met complexe problematiek op meerdere terreinen die onderling nauw samenhangen. Eerdere pogingen tot hulpverlening zijn vaak gestrand. De vier organisaties binnen de CONRISQ Groep bundelen hun krachten en expertise voor gecombineerde vormen van zorg en behandeling voor jongeren en volwassenen met ernstige gedragsproblemen. Wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek spelen hierbij een belangrijke rol. Door de behandeling kunnen jongeren en volwassenen weer op een volwaardige en verantwoorde manier deel uitmaken van de samenleving.

Directeur Bijzonder Jeugdwerk (vervuld)

Bedrijfsprofiel

Bijzonder Jeugdwerk
Bijzonder Jeugdwerk (BJ) is specialist bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. BJ behandelt en begeleidt jongeren (tot 27 jaar) die, door allerlei oorzaken, ernstig vastlopen in hun ontwikkeling en helpt hen om weer een duurzaam perspectief te krijgen in het leven. Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Thuis, in de wijk of in een aangepaste omgeving.

Binnen BJ zijn ongeveer 250 medewerkers werkzaam. Stichting Bijzonder Jeugdwerk heeft een omzet van ongeveer € 20 mln op jaarbasis. Deze omzet wordt 100% gefinancierd vanuit de gemeenten (Jeugdwet en WMO) en de zorgverzekeraars.

Hulpvormen
Diagnostiek I Therapie I Training I Psycho-Educatie I Gesloten behandelgroepen I Open behandelgroepen op en buiten het terrein I Adolescentengroepen I Meeleefgezinnen I Zorgbedrijven I Woonbegeleiding I Arbeidstoeleiding I Aangepaste dagbesteding en onderwijs I Jongeren- en opbouwwerk

Ontwikkelingen
Bijzonder Jeugdwerk zit midden in een aantal veranderingen voortkomend uit de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten en de transformatie. Daarnaast is er sprake van een verandering in de aansturing van de organisatie en een ontwikkeling naar zelforganiserende teams. BJ zal zich tevens - naast de reguliere zorg – gaan richten op twee innovaties. De eerste innovatie is de ontwikkeling van het terrein van Vreekwijk (Deurne). Een tweede innovatie betreft de oudere doelgroep in de jeugdzorg. Het bereiken van de leeftijd van 18 blijkt voor veel jongeren een risicovol moment. BJ gaat doorlopende trajecten opzetten om jongeren tussen 16 en 27 jaar te begeleiden naar participatie in de samenleving. Deze ontwikkelingen stellen eisen aan de aansturing van de organisatie en daarmee aan de directeur Bijzonder Jeugdwerk, zoals een sterk sturend en richtinggevend vermogen. Het vermogen om in gezamenlijkheid met de doelgroep, medewerkers en stakeholders een inhoudelijk gedragen visie te ontwikkelen.

Functie omschrijving

De directeur maakt deel uit van het CONRISQ directie overleg (CDO) en draagt bij aan het (meerjaren)beleid en het overkoepelende (holding)beleid. De directeur is medeverantwoordelijk voor het versterken van de meerwaarde van de holding. De bevoegdheden van de directeur worden expliciet weergegeven in het Directiereglement CONRISQ Groep. Daarnaast vertegenwoordigt de directeur Bijzonder Jeugdwerk naar de financiers en binnen de regio. De directeur heeft derhalve veel externe contacten welke gericht zijn op het positioneren van Bijzonder Jeugdwerk op de markt en het binnenhalen van opdrachten en financiering.

Functie eisen Directeur Bijzonder Jeugdwerk (vervuld)

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
De directeur is verantwoordelijk voor:

 • Het beheer, beleid en de organisatie van de stichting;
 • Het uitdragen van de dienstverlening en de organisatie specifiek gericht op Bijzonder Jeugdwerk;
 • Het eventueel mede uitdragen van zorgproducten van andere dochterstichtingen binnen de regio Zuid en meer algemeen de CONRISQ Groep, zowel lokaal als regionaal;
 • De financiële positie van de stichting;
 • De kwaliteit van behandeling en zorg binnen de stichting;
 • Het personeelsmanagement van de stichting;
 • Het bijdragen aan de collectieve doelstellingen binnen de Conrisq Groep.

De belangrijkste resultaatgebieden zijn:

 • Het positioneren van Bijzonder Jeugdwerk en de CONRISQ Groep binnen de veranderende markt;
 • Het leiden van de organisatieverandering, bestaande uit een structuurwijziging (reeds doorgevoerd op 1-4-2015), aanpassen van bevoegdheden en werkprocessen en gedragsverandering;
 • Het binnenhalen van nieuwe opdrachten;
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten;
 • De borging van de kwaliteit van de behandelingen;
 • Het financieel gezond houden van de organisatie en handelen binnen de afgesproken kaders van de begroting en het beleid van de CONRISQ Groep;
 • Het realiseren van de jaarlijks met de Raad van Bestuur gemaakte jaarafspraken.


De directeur is tevens de gesprekspartner van de Ondernemingsraad Bijzonder Jeugdwerk, de Cliëntenraad bestaande uit de Ouderraad en de Jongerenraad Bijzonder Jeugdwerk.
Ook werkt Bijzonder Jeugdwerk nauw samen met de Korenaer (school). De directeur is verantwoordelijk voor deze samenwerking en onderhoudt de contacten.

Kennis en ervaring:

 • Kennis van de lokale en regionale markt van (forensische) jeugdhulp;
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van externe ontwikkelingen in een beleidskader;
 • Inzicht in behandelinhoudelijke methodieken en resultaten;
 • Goede kennis van en inzicht in het gehele veld van zowel de reguliere als de gespecialiseerde jeugdhulp;
 • Inzicht en ervaring in het opbouwen van een relevant netwerk.
 • Ervaring in het in samenwerking met verschillende partners en stakeholders ontwikkelen en binnenhalen van nieuwe producten;
 • Aantoonbare en succesvolle ervaring in het leiding geven aan hoog opgeleide professionals;
 • Ervaring met en kennis van complexe organisatieveranderingen;
 • Kennis van en inzicht in financiële parameters, die van belang zijn voor het aansturen van een organisatie; weet welke parameters van belang zijn; weet deze parameters te beïnvloeden.
 • Een sterke affiniteit met en gevoel voor de doelgroep en het primair proces;
 • Academisch denk- en werkniveau.


Competenties:

 • Strategisch inzicht
 • Besluitvaardig
 • Ondernemerschap
 • Situationeel leidinggeven
 • Klantgericht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Inspirerend
 • Enthousiasmerend

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Jeugdzorg (indeling schaal 15). Het betreft een fulltime functie. In eerste instantie wordt de aanstelling voor één jaar verleend. Bij goed functioneren behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. De sollicitatiegesprekken bij Bijzonder Jeugdwerk zijn gepland in week 40.

Procedure

Volledigheidshalve een integriteitscheck en een antecedenten- en referentieonderzoek maken zeer nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onze website: www.aardoomendejong.nl en dient nadrukkelijk voor 11 september aanstaande te geschieden.

Locatie

Deurne

Publicatie datum

21-06-2017

Directeur Bijzonder Jeugdwerk (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close