Directeur - Capaciteitsorgaan (Vervuld) - Utrecht

Vervuld

Functieomschrijving

Voor het Capaciteitsorgaan is Aardoom & de Jong op zoek naar een verbindende directeur die in staat is met gezag en overtuiging te handelen. U bent dé adviseur als het gaat om opleidingscapaciteit van professionals in de zorg. Bent u een geloofwaardig leider die beschikt over inhoudelijke deskundigheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit? Wilt u data gedreven adviseren over meer dan 1 miljard opleidingskosten per jaar? Kunt u vanuit een gedeelde visie vormgeven aan de positionering van het Capaciteitsorgaan? Dan zijn we op zoek naar u!


Als directeur bent u verantwoordelijk voor het tijdig tot stand komen van ramingen van de benodigde opleidingscapaciteit in geneeskundige specialismen, gespecialiseerd verpleegkundige beroepen, BIG geregistreerde beroepen in de geestelijke gezondheid, medisch ondersteunende beroepen, mondzorgberoepen, en substituerende beroepen. De directeur is de verbindende schakel tussen het bureau en het (dagelijks en algemeen) bestuur. U bewaakt dat er methodisch en integer gewerkt wordt en bevordert de samenhang tussen de deeladviezen. U draagt zorg voor de uitbesteding van alle onderzoeken en bewaakt de kwaliteit en de voortgang van deze onderzoeken. U bent verantwoordelijk voor de jaarrekening en de begroting.

De directeur geeft leiding aan 9 programmasecretarissen en een secretaresse van het Bureau. Hij/zij ondersteunt de werkzaamheden van de diverse Kamers en werkgroepen waarin de beraadslagingen plaatsvinden over de ramingen van de capaciteiten en de instroomadviezen inzake de (vervolg)opleidingen. De directeur is adviseur en vertrouwenspersoon van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur en bereidt de vergaderingen van de besturen voor, zodat de bestuurlijke eindbesluitvorming zorgvuldig kan verlopen. Hij/zij zorgt voor de uitvoering van deze besluiten. De directeur draagt bij aan de communicatie over de adviezen met de diverse ministeries en met het veld. Ook vertegenwoordigt de directeur het Capaciteitsorgaan in organen en instellingen.

Als directeur vult u ook de rol in van Programmasecretaris en wordt u verantwoordelijk voor minimaal 1 Kamer (1 beroep of cluster van beroepen). Hiertoe schrijft u zelf een Capaciteitsplan.

De directeur krijgt in de komende periode te maken met de volgende uitdagingen:

 • Door ontwikkelen van het Capaciteitsorgaan en meebewegen met de positionering van de organisatie in het veld van belanghebbende partijen (vernieuwing binnen de kaders mogelijk maken)
 • Maken van een plan van aanpak en onderzoek agenda voor de raming 2022
 • Aanbrengen van regionale verbijzondering in de raming
 • Raming van gespecialiseerd verpleegkundige en andere essentiële ziekenhuis beroepen vormgeven
 • Omgaan met verschillende meningen en laveren tussen belangen (o.a. inperken van opleidingen)
 • Waar nodig aanpassen van de governance
 • Aantrekken en behoud van personeel

Functie eisen

Het is van belang dat u expertise meebrengt en/of in staat bent deze snel te ontwikkelen.
Als directeur heeft u in elk geval de volgende kennis en ervaring nodig:
 • Academisch denk- en werkniveau (bijvoorbeeld: arts, epidemioloog, econometrist, onderzoeker, datascientist);
 • Brede oriëntatie op en interesse in de gezondheidszorg, begrijpt de taal van de arts;
 • Beschikt over inzicht in politieke gevoeligheid van de dossiers en kent de weg binnen ministeries (VWS en OCW);
 • U werkt vanuit inhoudelijke deskundigheid op het werkterrein. U werkt datagedreven en bent relationeel sterk. Uw senioriteit en autoriteit zijn onbetwist;
 • Als leidinggevende faciliteert en ondersteunt u het zelfstandig functioneren van de programmasecretarissen en heeft u oog voor hun persoonlijke ontwikkeling. U coacht en vult een klankbordrol in. Waar nodig beslist u;
 • U bent verandering bekwaam en innovatief met oog voor de belangen;
 • U bent in staat onderzoeksopdrachten en onderzoeksresultaten te doorgronden;
 • U bent in staat de ontwikkeling en positionering van het Capaciteitsorgaan op langere termijn te begeleiden;
 • U bent oprecht, integer, bescheiden, stabiel en rustig;
 • U weet te inspireren, relativeren, compromissen sluiten en verbinden. In het netwerk wordt u gezien als gezaghebbend en betrouwbaar. U weet vertrouwen ook te winnen;
 • U bent reflectief en flexibel en zoekt naar nieuwe wegen (ook internationaal).

Bedrijfsprofiel

Het Capaciteitsorgaan, voluit: “Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg”, is opgericht in 1999 door een aantal veldpartijen uit de zorg en wordt als Dienst van Algemeen Economisch Belang bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Capaciteitsorgaan heeft twee doelstellingen;

 1. Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg.
 2. Advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen.

Geleidelijk heeft er op verzoek van verschillende veldpartijen en VWS enige taakuitbreiding plaatsgevonden in de vorm van het maken van ramingen voor enkele andere, aan geneeskundige specialismen aanverwante, opleidingen. In een 3 jaren cyclus wordt voor 79 beroepen in de zorg de jaarlijkse instroom in opleidingen geraamd.

Het Capaciteitsorgaan kiest een bescheiden opstelling die is gebaseerd op deskundigheid en onafhankelijkheid. De afnemers van de adviezen en de betrokken marktpartijen zijn tevreden over de kwaliteit van de geleverde diensten.
De directeur van het Capaciteitsorgaan neemt afscheid i.v.m. pensionering.

Voor meer informatie zijn de volgende bronnen beschikbaar:
- website Capaciteitsorgaan
- jaarverslag 2019

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 - 40 uur per week. Het Capaciteitsorgaan volgt de rechtspositieregeling van de KNMG. U wordt aangesloten bij de pensioenregeling van het PFZW. De functie is ingeschaald salarisschaal 10 van de KNMG (vanaf € 7412,- bruto per maand bij 40-urige werkweek)

Aan nieuw aan te stellen medewerkers vraagt het Capaciteitsorgaan een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 13 december aanstaande tegemoet. De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 51. De gesprekken met de selectiecommissie zullen naar verwachting begin 2021 plaatsvinden.

Een referentiecheck, diplomacheck en een assessment maken deel uit van deze procedure.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Publicatie datum

23.11.2020

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185