Vanwege de fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie is Aardoom & de Jong op zoek naar een sterke en verbindende Directeur van De Nieuwe brancheVereniging (DNV) in Amersfoort. Ben jij een daadkrachtige netwerker en belangenbehartiger met een groot politiek-bestuurlijk gevoel? Ben jij in staat DNV als nieuwe fusieorganisatie naar een hoger plan te tillen? Heb jij hart voor zorg en welzijn en wil jij kwetsbare mensen een veilige en volwaardige plek in onze samenleving bieden? Dan is deze functie iets voor jou!

Directeur De Nieuwe brancheVereniging (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Vanwege de fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie is Aardoom & de Jong op zoek naar een sterke en verbindende Directeur van De Nieuwe brancheVereniging (DNV) in Amersfoort. Ben jij een daadkrachtige netwerker en belangenbehartiger met een groot politiek-bestuurlijk gevoel? Ben jij in staat DNV als nieuwe fusieorganisatie naar een hoger plan te tillen? Heb jij hart voor zorg en welzijn en wil jij kwetsbare mensen een veilige en volwaardige plek in onze samenleving bieden? Dan is deze functie iets voor jou!

Als Directeur ben je het boegbeeld van DNV en haar leden in het sociale domein. Je hebt een scherp oog voor de belangen van DNV, je luistert naar leden en bent betrokken bij hun werkzaamheden. Je weet wat er speelt en staat vooraan als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Je hebt een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel en kent de fijne kneepjes van strategische beleidsontwikkeling. Je weet de nieuwe vereniging – en daarmee nieuwe processen en werkwijzen – samen met bestuur, leden en bureau vorm te geven. Je bent proactief, empathisch, daadkrachtig en ambitieus. Je bent een teamspeler en (inhoudelijk) sparringpartner voor de beleidsmedewerkers van het bureau en tegelijkertijd een ervaren lobbyist met tact.

Als Directeur geef je leiding aan het verenigingsbureau (ca. 12 fte) en ontwikkel je - samen met de samenwerkingsverbanden & themagroepen van DNV en de beleidsmedewerkers van het bureau - het strategisch meerjarenbeleid. Als Directeur stuur je niet alleen het bureau aan, maar heb je ook ruim tijd voor belangenbehartiging en periodiek contact met de leden. Daarnaast vertegenwoordig je de vereniging en het verenigingsbestuur. Bij deze werkzaamheden trek je op bestuurlijk niveau op met de voorzitter en enkele lid-bestuurders die ook bijdragen aan de belangenbehartiging. In de rol van ambtelijk secretaris bereid je de bestuursvergaderingen en ALV’s voor. Je legt verantwoording af aan het bestuur.

Functie eisen

Als Directeur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Afgeronde relevante universitaire opleiding en bedrijfsmatig sterk;
• Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke rol, bij voorkeur bij een branchevereniging;
• Ruime ervaring met belangenbehartiging op verschillende niveaus;
• Ruime ervaring met beleidsontwikkeling op strategisch niveau;
• Begrip van de belangrijkste trends ten aanzien van het opbouwen van een moderne branchevereniging;
• In staat vertrouwen te geven aan de leden en de medewerkers;
• Maatschappelijk bevlogen en hart voor de doelgroep.

Je persoonskenmerken:
• Planmatig en overtuigend;
• Analytisch en innovatief;
• Ambitieus en daadkrachtig;
• Transparant en betrouwbaar;
• Verbindend en communicatief (zowel in woord als geschrift);
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling;
• Gericht op samenwerking binnen en buiten de vereniging;
• Optimistisch, straalt energie uit en denkt in kansen;
• In staat buiten de kaders te denken, waarbij je gevoel blijft houden voor de verhoudingen binnen de vereniging.

Bedrijfsprofiel

DNV is na de fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie een branchevereniging die wordt gedragen door de leden: van, voor en door de leden. De vereniging migreert naar een netwerkorganisatie waarbinnen diverse vaste en tijdelijke samenwerkingsverbanden en themagroepen werken aan beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. De vereniging richt zich op vier speerpunten: belangenbehartiging, vakmanschap, kennisdeling en innovatie. De vereniging telt na de fusie ca. 75 leden.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de fusie in volle gang; doelstelling is de fusie te bekrachtigen in de ALV’s van november. De juridische fusie is voorzien per 1 januari 2020. Dat is ook de beoogde startdatum van de nieuwe Directeur.

De missie van de nieuwe vereniging luidt als volgt: Als nieuwe branchevereniging vormen en ondersteunen wij samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen; mensen (volwassenen en kinderen) met langdurige psychische problematiek, mensen die te maken hebben met ontwrichtend huiselijk geweld, mensen die dak- en thuisloos zijn geworden. Zij hebben recht op een veilige en volwaardige positie in onze samenleving, waaraan ze als mens naar eigen vermogen en met eigen keuzes betekenisvol kunnen bijdragen. Dat is een mensenrecht.
De leden van de nieuwe vereniging vangen mensen in een kwetsbare positie op als dat nodig is, stimuleren hen hun talenten in te zetten en zelf regie te nemen en bieden hen een perspectief in de maatschappij. Zo leveren de leden steeds opnieuw een waardevolle bijdrage aan hun herstellend vermogen, veiligheid, waardigheid, weerbaarheid, welbevinden en participatie.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de periode van een jaar. Daarna is het de intentie met elkaar door te gaan voor een nader te bepalen periode. Het betreft hier een fulltime functie. Naast een pakket uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden (maximaal ca. € 95.000 bruto jaar), zijn ook de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk.

Procedure

Bij de werving en selectie laat DNV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 23 september 2019 tegemoet. Gesprekken vinden plaats op 10, 15 en 17 oktober 2019.

Locatie

Amersfoort

Publicatie datum

26-08-2019

Directeur De Nieuwe brancheVereniging (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close