Aardoom & de Jong is voor Zuyd Hogeschool op zoek naar een inspirerende directeur, die leidinggeeft aan de dienst Onderwijs en Onderzoek in al haar facetten

Directeur dienst Onderwijs en Onderzoek (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Als Directeur geef je leiding (circa 40FTE) en zorg je voor integrale dienstverlening, die bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelen. Samenwerking in de keten met andere diensten en de faculteiten van Zuyd Hogeschool is daarvoor noodzakelijk. Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur en je bent tevens een sparringpartner van het CvB (m.n. de portefeuillehouder Onderwijs & Onderzoek) en bent in staat om de onderwijskwaliteit naar een hoger plan te tillen. Vanzelfsprekend ben je innovatief van aard en zie je het als een uitdaging om Zuyd landelijk te vertegenwoordigen.

Kernbegrippen die bij deze functie horen zijn: strategische denker - inhoudelijk expert op terrein van (Hoger) Onderwijs - verantwoordelijkheid en initiatief nemen – leiderschap tonen - draagvlak creëren – analyseren en kritisch meedenken – vormgeven van processen en samenwerkingsverbanden -

De werkzaamheden op hoofdlijnen
• je levert vanuit een heldere visie een wezenlijke bijdrage aan het strategisch beleid van Zuyd en de uitwerking daarvan in gedragen onderwijs;
• je pakt de verantwoordelijkheid voor de verdere doorontwikkeling en verankering van kwaliteitszorg en een kwaliteitszorgsysteem voor onderwijs en onderzoek binnen Zuyd;
• je bouwt aan het onderwijskundige cluster dat de opleidingen en faculteiten actief gaan ondersteunen bij onderwijskundige vragen en kwesties;
• je bent eindverantwoordelijk voor de Zuyd bibliotheek, geeft leiding aan de teamleider en levert een actieve bijdrage aan de realisatie van de recente aanpassing van de bibliotheek;
• je geeft actief mede vorm aan de programma’s onderwijsvernieuwing (basismodel, professionalisering en DLO) en internationalisering;
• je draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van de medewerkers.

Functie eisen

De ideale kandidaat beschikt over:
• inhoudelijke expertise aangaande vraagstukken en ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs;
• visie op onderwijs, onderzoek en valorisatie, en de rol van de bibliotheek daarbij;
• een stijl van leidinggeven die past bij leidinggeven aan professionals
• een sterke persoonlijkheid met aandacht voor samenwerking en verbinding;
• organisatiesensitiviteit en je bent zowel inhoudelijk als persoonlijk gedreven;
• uitstekende communicatieve vaardigheden een academisch werk- en denkniveau;
• strategisch inzicht vertalen naar de praktijk en ontwikkelen vanuit de praktijk, met aandacht voor draagvlak en uitvoerbaarheid.

Bedrijfsprofiel

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze en vakkundige hogeschool die intensief samenwerkt met bedrijven, organisaties en overheden, zowel binnen als buiten de regio. De kernactiviteiten zijn onderwijs, onderzoek, opleiding en training. De maatschappelijke bijdrage bestaat uit ruim 13000 studenten ondersteunen gewilde professionals te worden, professionals helpen succesvol en waardevol te blijven, met bedrijven samenwerken aan de invulling van hun kennisbehoefte en praktijkgericht onderzoek uitvoeren rondom de zwaartepunten: innovatieve zorg en technologie, transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving en life science and materials. Zuyd zet daarbij haar (financiële) middelen doelmatig en op verantwoorde wijze in. Zuyd is een open kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen samenwerken aan de overdracht, ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige praktijkgerichte kennis.

Arbeidsvoorwaarden

In eerste aanleg wordt een dienstverband voor de duur van 1 jaar bij Stichting Zuyd Hogeschool aangegaan. Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden wordt na dit jaar een dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden. Zuyd biedt afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring maximaal € 6.940,60 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 15 CAO−HBO).

Procedure

Een employment-screening en een referentieonderzoek maken nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Uiteindelijke benoeming geschiedt door het College van Bestuur. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 1 mei aanstaande

Uitgebreide informatie

Locatie

Heerlen

Publicatie datum

23-06-2017

Directeur dienst Onderwijs en Onderzoek (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close