Voor de Stafdienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) van Hogeschool Rotterdam zoeken wij een innovatieve en ondernemende directeur die met visie naar de toekomst kijkt.

Directeur dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) - Hogeschool Rotterdam (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Als directeur heb jij een ruime blik naar buiten, ben je ondernemend en heb je lef. Je bent in staat om ontwikkeling en verandering in gang te zetten, te bestendigen en daarvoor draagvlak te creëren. Je begrijpt wat de organisatie op langere termijn nodig heeft op het gebied van HRM, onderwijskwaliteit, studentenwelzijn, informatievoorziening en internationalisering.

Wil jij leiding geven aan een brede dienst waar doorontwikkeling en positionering belangrijke doelen zijn? Ben jij een verbindend netwerker en een stevige sparringpartner voor instituutsdirecteuren, directeuren kennis- en expertisecentra, het College van Bestuur en Raad van Toezicht? Dan is deze functie interessant voor jou!

Directeur dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO)

Als directeur en boegbeeld maak je je er voor sterk dat de interne organisatie de weg vindt naar de expertises van de 7 afdelingen. Dit doe je door je managers te laten excelleren op hun vakgebied en organisatie breed stevig te positioneren. Als directeur laat je de interne stakeholders zien dat de dienst OeO op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en de juiste partner is voor de dienstverlening die zij nodig hebben. Je luistert goed naar waar je collega directeuren mee bezig zijn en waar het onderwijs behoefte aan heeft. Door je visie en ruime blik naar buiten weet je externe ontwikkelingen te vertalen naar de interne situatie en stuur je aan op vernieuwende beleids- en organisatieontwikkeling.

De opdracht voor jou als nieuwe directeur is het door ontwikkelen van de reeds ingezette veranderingen aan de ondersteuningsstructuur in de organisatie. Het verbinden en versterken van de kennis en kunde van de professionals binnen en buiten de organisatie door middel van professionele leergemeenschappen en kennishubs. Deze ondersteuningsstructuur richt zich op belangrijke hogeschool brede thema’s, zoals bijvoorbeeld studentenwelzijn, onderwijsontwikkeling (inclusief blended learning), inclusiviteit en internationalisering. Van de nieuwe directeur wordt verwacht deze ingezette koers samen met het managementteam en relevante stakeholders verder te concretiseren en te implementeren. Andere thema’s waar de directeur zich op richt zijn het versterken van de professionele identiteit, leiderschaps- en teamontwikkeling en strategische personeelsplanning.

Als directeur OeO sta je in goede verbinding met de directeuren uit alle organisatieonderdelen. Je schakelt met gemak tussen de verschillende gremia binnen de hogeschool en de inspraakorganen. Samen met de directeuren van de andere drie stafdiensten vorm je het Diensten Directeuren team.
Je rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur. Je treedt, zowel bij het College van Bestuur als op instituuts- en dienstenniveau, op als gesprekspartner wanneer een onderwerp daartoe aanleiding geeft. Je betrekt hierbij actief de experts vanuit de dienst.

De dienst OeO bestaat uit 7 afdelingen, die aangestuurd worden door een manager. Samen met hen vorm je het managementteam. Er werken in totaal circa 270 medewerkers.

Het betreft de volgende afdelingen:
1) Kennis en Informatie (K&I): ondersteunt de organisatie door advisering en het aanbieden van trainingen, online informatiebronnen en een fysieke mediatheek.
2) Onderwijskwaliteit en Personeel (OkP): ondersteunt de organisatie op het gebied van HRM, Onderwijskwaliteit en interne opleidingstrajecten.
3) Centre of International Affairs (CoIA): houdt zich bezig met het informeren, adviseren en begeleiden van (potentiële) internationale studenten en het bieden van advies en uitvoerende ondersteuning op het gebied van internationalisering en bijbehorende activiteiten.
4) Taal en Toelating (T&T): activiteiten op het gebied van toelatingsexamens, ondersteunend onderwijs en onderwijslogistiek.
5) Studentenwelzijn: bestaat uit Studentendecanaat en Studentenwelzijnsadviseurs en is gericht op coaching en ondersteuning van studenten om studiebelemmeringen aan te pakken.
6) Studiekeuze: bestaat uit een front- en backoffice Studievoorlichting en Events.
7) Staf en Secretariaat (SenSe): naast managementondersteuning levert deze afdeling de ondersteuning en advisering op de domeinen bedrijfsvoering, personeel, financiën, kwaliteit, communicatie, project-/en programmaondersteuning en het Arbo-secretariaat.

Als leidinggevende van het managementteam ben je coachend en faciliterend. Je zet je managers in hun kracht en laat ze excelleren in hun expertise. Daarnaast schrik je er niet voor terug de noodzakelijke besluiten te nemen wanneer de situatie daarom vraagt. Naast het aansturen van de managers, ben je als directeur verantwoordelijk voor de operationele leiding aan circa 8 projectleiders. Je bent eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en financiën van de dienst.

Functie eisen

 • Academisch werk en denkniveau
 • Veranderexpertise: ervaring met het aansturen van organisatieontwikkeling en het aanzetten tot vernieuwing
 • Leidinggevende ervaring op eindverantwoordelijk niveau binnen de overheid of semi-overheid
 • Bekend met besluitvormingsprocessen in een complexe, dynamische omgeving
 • Ervaring met het sturen op een solide bedrijfsvoering
 • Intrinsiek gedreven om bij te dragen aan een inclusief werkklimaat van de organisatie
 • Affiniteit met het hbo en met Rotterdam als stad en de uitdagingen die gevolgen hebben voor het hoger onderwijs


Daarnaast beschikt de ideale kandidaat over de volgende persoonskenmerken en competenties:

 • Innovatief, ondernemend, proactief en ontwikkelingsgericht
 • Verbindend, enthousiast, toegankelijk en gericht op samenwerking
 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 • Netwerker
 • Je stijl van leidinggeven sluit aan bij het werken met professionals, waarbij faciliteren, coachen, delegeren en kunnen beslissen van belang zijn.

Bedrijfsprofiel

Locatie dienst OeO
De komende jaren werkt de dienst OeO, vanuit het kantoor op de Blaak 555, in het hart van Rotterdam. Verder werkt een groot deel van de medewerkers van OeO geheel of gedeeltelijk op de verschillende locaties van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. Er studeren ruim 40.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking deelt de hogeschool kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid. Hogeschool Rotterdam wil meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt:

 • Een dienstverband voor een jaar, met uitzicht op vast dienstverband.
 • Afhankelijk van ervaring minimaal € 5797,43 (schaal 15) en maximaal € 8225,67 (schaal 16), gebaseerd op een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Een zelfstandige en dynamische functie, waarbij je een belangrijke rol kunt spelen bij het bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs binnen Hogeschool Rotterdam vanuit verschillende domeinen.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Hogeschool Rotterdam zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een assessment maakt deel uit van deze procedure. Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via de 'solliciteer' button bij deze vacature.

Hogeschool Rotterdam streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór zondag 24 oktober 2021 tegemoet.

Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:

 • Voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong in week 43 en 44
 • Presentatie van kandidaten op vrijdag 5 november
 • Eerste gespreksronde bij Hogeschool Rotterdam op vrijdagmiddag 12 november
 • Tweede gespreksronde bij Hogeschool Rotterdam op woensdagmiddag 17 november
 • Assessment op vrijdag 19 november
 • Gesprek interne inspraakorgaan (IOD) op maandagmiddag 22 november van 13.00u-14.00u
 • Eindgesprek met voorzitter van het College van Bestuur op vrijdagmiddag 26 november van 14.00u-15.00u
 • Arbeidsvoorwaardengesprek op 29 november van 16.00u-17.00u

Het streven is de procedure voor 1 december 2021 af te ronden.

Contactpersoon:
Voor meer achtergrondinformatie en specifieke details kun je contact opnemen met Sylvia van de Wetering op 06-50121291 of via vandewetering@aardoomendejong.nl

Publicatie datum

14-10-2021

Directeur dienst Onderwijs en Ontwikkeling...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close