Ben jij een gedreven verbinder die samen met anderen een impuls wil geven aan het positioneren van de regio Utrecht en het versterken van de regionale economie?
Dan is deze functie iets voor jou!
 

Directeur - Economic Board Utrecht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De Directeur is secretaris van de Board en daarmee de ‘linking pin’ tussen de stichting EBU en de Board. Als Directeur ondersteun je de Board en de Agendacommissie van de Board in nauw overleg met de voorzitter van de EBU om (jaar)doelen te bereiken en ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de EBU op de taken: ondersteuning regionale lobby, netwerkvorming en strategische advisering. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de EBU, de boardleden en de samenwerkingspartners van de EBU.
Je bereidt met de Agendacommissie en partners in de regio de boardvergaderingen voor, in nauw overleg met de voorzitter. Je organiseert, regisseert en onderhoudt een uitgebreid en functioneel netwerk binnen én buiten de regio. Je bent lid van het Directeurennetwerk Regio Utrecht (DRU) en zorgt in dit overleg voor de noodzakelijke afstemming voor en benodigde opvolging na boardmeetings

De Directeur is formeel (enige) bestuurder van de Stichting EBU en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en subsidiënten van de EBU.

Functie eisen

Als Directeur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academische opleiding
 • Ruime ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving en het managen van complexe samenwerkingsvormen
 • Aantoonbare affiniteit met strategische advisering en in staat om tot strategische adviezen te komen rond thema’s als innovatie, arbeidsmarkt, vestigingsklimaat etc.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met lobby-activiteiten
 • Relevant netwerk (in Den Haag en regio Utrecht) en in staat dit in te zetten voor de EBU
 • Bekend met en betrokken bij de ontwikkelingen in de regio Utrecht is een pré
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

De opgave
Voor de komende jaren spitst de opgave van de Directeur zich toe op:

 • Het opbouwen van de EBU als adviesorgaan en het schetsen van het lange termijnperspectief
 • Zorgen voor een heldere positionering van de regio Utrecht, nationaal en internationaal
 • Het tot stand laten komen van een verbindende publiek-private investeringsagenda, met daarbinnen aandacht voor innovatie, vestigingsklimaat en talent en het versnellen van de regionale economie
 • Lobbyen en bouwen van proposities


Persoonsprofiel
Je bent een echte bouwer die de EBU krachtig kan neerzetten en vertegenwoordigen, de strategie kan vormgeven en deze kan vertalen naar de uitvoering. Je overziet het geheel en kunt snel schakelen. Je bent ondernemend, zelfstandig en zoekt de samenwerking.
Je voelt je als een vis in het water in een (bestuurlijk) complexe en diverse omgeving en kent het klappen van de zweep.
Je bent een echte netwerker en kent het belang van stakeholdermanagement en weet dit uitstekend toe te passen. Je beschikt over executiekracht en krijgt zaken voor elkaar. Je hebt belangstelling voor economische ontwikkeling en structuurversterking. Je bent door je senioriteit een goede gesprekspartner voor CEO’s en bestuurders.

Competenties en persoonlijke kenmerken

 • Strategisch, creatief, richtinggevend
 • Politiek, bestuurlijk en omgevingsbewustzijn
 • Inlevingsvermogen, verbindend en communicatief
 • Ontwikkelen, opbouwen en vernieuwen, flexibel
 • Inspireren, samenwerken, lobbyen en netwerken

De Economic Board

De EBU is een netwerk van de meest vooraanstaande leiders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de regio Utrecht dat zich inzet voor een gezonde toekomst van de regio.
De regio Utrecht heeft een sterke uitgangspositie: het is één van de meest competitieve
regio’s in Europa, met een hoge brede welvaart, een hoog kennisniveau en een gunstige ligging. De ambitie van de Economic Board Utrecht (EBU) is om de sterke positie uit te bouwen, hand in hand met het richting geven aan maatschappelijke uitdagingen en transities. Daarvoor richt dit topnetwerk zich op de (inter)nationale lobby en op de lange termijnstrategie over de volle breedte van het vestigings- en investeringsklimaat: van kennisontwikkeling en -benutting, van infrastructuur tot organiserend vermogen.

De boardleden adviseren gevraagd en ongevraagd over de toekomst van de regio Utrecht, mobiliseren netwerken, kennis en expertise, lobbyen voor de regio en ondersteunen publiekelijk allianties en partners die bijdragen aan brede en gezonde welvaart in de regio. De EBU voert de dialoog over de toekomst van de regio en agendeert belangrijke thema’s op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De inrichting van de organisatie is gebaseerd op de kerntaken van de EBU en taakstellend op het vaste jaarlijkse budget en de samenwerkingsrelatie met de ROM Utrecht Region. De stichting EBU is lean & mean ingericht en werkt nauw samen met de ROM Utrecht Region en de belangrijkste stakeholders in de Utrecht Region.
Naast de centrale functie van de directeur maakt de stichting EBU gebruik van de volgende expertises die worden betrokken vanuit de ROM: adviseur public affairs, adviseur marketing & communicatie, financial & business controller, managementassistent.

Arbeidsvoorwaarden

De EBU hanteert de arbeidsvoorwaarden van ROM Utrecht Region. De functie is vooralsnog ingeschaald in functieschaal 15 (CAO-Rijk).
De functie is voor onbepaalde tijd. Conform de gebruikelijke werkwijze vindt de aanstelling in principe plaats voor de duur van 1 jaar, met de intentie om deze daarna om te zetten in een vast dienstverband.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de EBU zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, associate partner bij Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-13738525.

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:

 • Sluiting reactietermijn - 13 januari 2022
 • Voorselectie door Aardoom & de Jong - 17 en 18 januari 2022
 • Eerste gespreksronde - vrijdagmiddag 21 januari 2022
 • Tweede gespreksronde – woensdagmiddag 26 januari 2022

Een pre-employmentscreening maakt deel uit van deze procedure. Een assessment kan deel uitmaken van deze procedure.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word-formaat) zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 12 januari tegemoet.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via de solliciteerknop

Contactpersoon:
Ans Cuijpers | E: cuijpers@aardoomendejong.nl | T: 06-13738525

Publicatie datum

22-12-2021

Directeur - Economic Board Utrecht (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close