Directeur Eye Care Foundation (Vervuld)

Vervuld

FunctieomschrijvingVoor de stichting Eye Care Foundation (ECF) is Aardoom & de Jong op zoek naar een ondernemende directeur die kennis en ervaring heeft op minimaal één van de gebieden: ontwikkelingswerk, (oog)zorg en/of fondsenwerving. Van de directeur wordt verwacht dat hij of zij de toekomstige positionering van Eye Care Foundation stuurt en zorgt voor een goede structuur en kwaliteit van de dienstverlening aan donoren en partners. De directeur geeft leiding aan een team betrokken en professionele medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam en is verantwoordelijk voor de aansturing van de veldkantoren op hoofdlijnen.

De directeur:
• Gaat, in samenwerking met het bestuur en de organisatie, daadkrachtig de lijnen naar de toekomst uitzetten;
• Geeft leiding aan het team van gedreven en betrokken professionele medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam en is verantwoordelijk voor de aansturing van de veldkantoren op hoofdlijnen;
• Ziet het als een uitdaging het netwerk bestaande uit donoren, (internationale) instituties, (buitenlandse) NGO’s, overheden en het bedrijfsleven te onderhouden en uit te breiden;
• Zorgt voor een goede structuur en kwaliteit van de dienstverlening aan donoren en partners;
• Zal het meerjarenbeleidsplan verder verdiepen en uitwerken;
• Geeft vorm aan nieuwe uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van de stichting. Denk hierbij aan de ambitie om verder te groeien, veranderende prioriteiten in de doellanden, samenwerkingsmogelijkheden in de oogzorg en daarbuiten, de positionering van ECF in goede doelen land en technologische ontwikkelingen;
• Is verantwoordelijk voor duidelijke rapportages en een duidelijke Planning & Control cyclus;
• Is het gezicht van Eye Care Foundation naar buiten toe.

Functie eisen

Als Directeur beschikt u in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Universitair werk- en denkniveau;
• Internationale werkervaring, met name in ontwikkelingslanden of emerging markets, is nadrukkelijk een pré;
• Gedegen kennis en ervaring op een of meer van de volgende gebieden: management, ontwikkelingssamenwerking en fondsenwerving;
• Ervaring in het leiding geven aan professionals. Heeft een helicopterview en stuurt op hoofdlijnen. Is in staat om op veel terreinen als sparringpartner op te treden in een kleine organisatie. Werkt voorwaardenscheppend;
• Open, toegankelijk, verbindend, enthousiasmerend en communicatief;
• Bedrijfskundig en financieel inzicht en een resultaatgerichte instelling;
• Vaardigheden kent en gebruikt die nodig zijn voor het leidinggeven aan de medewerkers op het hoofdkantoor en het invullen van de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veldkantoren op hoofdlijnen;
• Praktisch, natuurlijk overwicht, zelfstandigheid en zorgt voor stabiliteit;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Bedrijfsprofiel

Eye Care Foundation (ECF) is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt onnodige blindheid te voorkomen bij mensen in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika door middel van projecten en fondsenwerving en communicatie in Nederland. Er wordt in Nederland jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro (inclusief nalatenschappen) geworven, waarvan 1,5 miljoen wordt besteed aan projecten in ontwikkelingslanden. De organisatie is een stichting met een (onbezoldigd) bestuur van 5 mensen, een hoofdkantoor met 8 medewerkers in Amsterdam, 11 medewerkers in 3 veldkantoren in Azië en 2 medewerkers in andere projectlanden. Inbedding van de oogzorg in de lokale gezondheidszorg is voor ECF een belangrijk doel. ECF is lid van de International Agency for the Prevention of Blindness, een vereniging van soortgelijke organisaties als ECF onder auspiciën van de WHO. Oogzorg is in de meeste landen een aparte discipline binnen de gezondheidszorg. ECF streeft naar samenwerking met andere organisaties.

De organisatie ondersteunt oogzorg door middel van financiering van oogoperaties, financiering van opleiding van oogartsen en ondersteunend personeel in de oogzorg en financiering van infrastructuur, gebouwen en equipment. ECF heeft in de donorlanden een commitment voor meerdere jaren. Om dit te realiseren werft de stichting donor- en sponsorgelden via donateursnetwerken, acties, legaten, en projectvoorstellen aan institutionele donoren.

Arbeidsvoorwaarden

Eye Care Foundation biedt een overeenkomst voor 12 maanden met de intentie om de overeenkomst om te zetten naar onbepaalde tijd. Eye Care Foundation is een organisatie actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op basis van giften, donaties en legaten en houdt zich daarom aan de regeling voor directeuren van de vereniging Goede Doelen Nederland.

Het betreft hier een parttimefunctie. Naast een pakket van uitstekende primaire (schaal 14 BBRA, maximaal € 91.323 bij een full time dienstverband) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgt u de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie en te reizen naar de landen waar ECF actief is.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Eye Care Foundation zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met bestuursleden en een personeelsvertegenwoordiging.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor
9 maart 2018 tegemoet.
De gesprekken bij Eye Care Foundation zullen naar verwachting plaatsvinden week 13 (26-29 maart).

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

22.02.2018

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185