Directeur Faculteit van de Kunsten

On hold

Functieomschrijving

Voor Zuyd Hogeschool is Aardoom & de Jong op zoek naar een doortastende en verbindende Directeur voor de faculteit van de Kunsten, die inhoudelijk richting geeft aan de academies en naar buiten toe het boegbeeld is voor het Maastrichts kunstonderwijs. Als Directeur faculteit van de Kunsten leid je de faculteit op gezonde bedrijfseconomische wijze en je weet een lange termijn visie te combineren met operationeel denken en handelen. Je hebt een eigen visie op de positie en de rol van kunst in onze samenleving en je onderschrijft de traditie van creatief en artistiek vakmanschap van het kunstonderwijs Maastricht. Heb je ruime ervaring in de kunstpraktijk en kunstbeleid? Vind je het een mooie uitdaging om Zuyd te vertegenwoordigen in regionale, landelijke en internationale netwerken? Ben je een bruggenbouwer, die verbinding binnen de kunsten, met andere faculteiten binnen Zuyd, en tussen kunst en samenleving weet te creëren? Reageer dan nu op deze vacature!

Als Directeur van de faculteit van de Kunsten leg je direct verantwoording af aan het College van Bestuur van Zuyd en neem je deel aan het directeurenoverleg. Daarin lever je door samenwerking een bijdrage aan het realiseren van de visie en missie van Zuyd en het verder ontwikkelen van de strategie. Als directeur van een faculteit ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het succes van Zuyd als geheel. Je bent direct leidinggevende van de leden van het MT (teamleiders, lectoren en beleidsadviseur) en je draagt integrale managementverantwoordelijkheid voor de faculteit. De faculteit van de Kunsten heeft ca 1.600 studenten en 160 fte’s. Het budget bedraagt ongeveer 16 miljoen op jaarbasis.

De Faculteit van de Kunsten bestaat uit de volgende onderdelen: Toneelacademie Maastricht, Conservatorium Maastricht, Maastricht Academy of Media Design and Technology, Maastricht Academy of Fine Arts and Design, Maastricht Academy of Architecture, Fine Arts and Design in Education, en iArts.

Uitdagingen die zich aandienen in de functie:
• de verdere ontwikkeling van de (medewerkers in de) teams binnen de faculteit van de Kunsten;
• behoud en verbetering van de kwaliteit(szorg) van de opleidingen;
• innovatie en professionalisering van onderwijs en onderzoek in en met het werkveld;
• doorontwikkeling en verankering van de onderwijsvisie en het strategisch beleid van Zuyd binnen de faculteit, respectievelijk de teams;
• de komende jaren wordt aandacht besteed aan flexibiliteit in curricula, internationale profilering/samenwerking, diversiteit, huisvesting kunstonderwijs, versterking onderwijs-onderzoek en invulling van de cyclus bachelor-master-phd, en talentontwikkeling, zowel in het voortraject als bij de overbrugging naar de beroepspraktijk.

Functie eisen

Als Directeur faculteit van de Kunsten beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een (postdoctorale) managementopleiding.
• Ruime ervaring in de kunstpraktijk en het kunstbeleid. Bij voorkeur heb je ook ervaring met het hoger kunstonderwijs en ben je bekend met specifiek beleid en regelgeving op het terrein van het kunstonderwijs.
• Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een sterk veranderende omgeving
• Ruime ervaring in het leidinggeven aan complexe organisaties waar het menselijk kapitaal, meer in het bijzonder de autonome professional, doorslaggevend is voor de kwaliteit van het werk.
• In deze functie is het van belang dat je: een vertrouwenwekkende persoonlijkheid hebt, samenwerkingsgericht en verbindend bent, oprechte interesse hebt in de drijfveren van degenen met wie je samenwerkt, open en transparant bent in je communicatie, en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen en dit ook stimuleert bij anderen.

Bedrijfsprofiel

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze en vakkundige hogeschool die intensief samenwerkt met bedrijven, organisaties en overheden, zowel binnen als buiten de regio. De ruim 1.800 medewerkers van Zuyd zijn dagelijks bezig met drie kerntaken: het ondersteunen van de ruim 14.000 studenten om gewilde professionals te worden, het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en opleidingen voor zittende professionals en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, met en in de beroepspraktijk.

Zuyd is een open kennisinstelling waar professionals in elke fase van hun ontwikkeling over de grenzen van de eigen discipline heen samenwerken aan de overdracht, ontwikkeling en toepassing van praktijkgerichte kennis.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een structurele formatieplaats. Het salaris bedraagt op jaarbasis maximaal € 96.861,- (schaal 15 max.) inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bij een volledige betrekking.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Zuyd Hogeschool zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 11 juni 2018 tegemoet. Aardoom & de Jong voert de laatste gesprekken voor deze functie in week 24. De eerste gespreksronde bij Zuyd Hogeschool zal plaatsvinden in week 25.

Locatie

Maastricht

Publicatie datum

24.05.2018

Contactpersoon

Ph. de Jong

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185