Voor Jeugdzorg Nederland is Aardoom & de Jong op zoek naar een directeur informatievoorziening & ICT (IV & ICT).

Ben je besluitvaardig en koersvast? Heb je ruime managementervaring en weet jij medewerkers te inspireren en te stimuleren? Heb je ervaring met en kennis van de processen rondom informatievoorziening en ICT?

Directeur IV & ICT (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Jeugdzorg Nederland is Aardoom & de Jong op zoek naar een directeur informatievoorziening & ICT (IV & ICT).

Ben je besluitvaardig en koersvast? Heb je ruime managementervaring en weet jij medewerkers te inspireren en te stimuleren? Heb je ervaring met en kennis van de processen rondom informatievoorziening en ICT?

De directeur IV & ICT is verantwoordelijk voor de organisatie van de IV & ICT diensten die Jeugdzorg Nederland voor haar leden beheert en ontwikkelt en geeft leiding aan de medewerkers Service & Beheer. Hij/zij stuurt de processen zodanig aan dat Service & Beheer betrouwbare en veilige IV & ICT diensten ontwikkelt en biedt. Hij/zij is verantwoordelijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van de dienstverlening, voor professionele (beheer)processen en een goede bedrijfsvoering en financiële huishouding. Hij/zij heeft een visie op hoe de dienstverlening, processen en positionering van de organisatie continu kunnen worden verbeterd. Dit betekent dat hij/zij als vertegenwoordiger van Jeugdzorg Nederland en specifiek van Service & Beheer afstemming heeft met de leden (Gecertificeerde Instellingen en Jeugdhulporganisaties) en de leden overtuigt in de meerwaarde van ICT voor de business (leden) en ze meeneemt in de (ICT) plannen. De directeur IV & ICT is op strategisch en tactisch niveau ook meewerkend in die zin dat hij/zij een aantal concrete activiteiten voor zijn/haar rekening neemt, te denken valt aan onderwerpen als informatiebeveiliging, portfolio ontwikkeling en informatiestrategie.

Functie eisen

Als directeur IV & ICT beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Academisch denk- en werkniveau; bij voorkeur een opleiding op het gebied van informatiekunde of bedrijfskunde;
• Kennis van en ervaring met de (beheer)processen die horen bij IV & ICT dienstverlening, inclusief informatiebeveiliging conform de NEN7510;
• Sterke affiniteit met vraagstukken op het snijvlak van IV & ICT en de business;
• Affiniteit met het publiek-maatschappelijke domein;
• Aantoonbare ervaring met het aansturen van professionals: een leiderschapsstijl die gericht is op ontwikkeling, die inspirerend en positief kritisch is en sturend waar nodig;
• Duidelijke visie op het borgen van de continuïteit en het systematisch verbeteren, vernieuwen en uitbouwen van de dienstverlening voor de leden;
• In staat om te gaan met weerstand en verschillende belangen; constructieve insteek en focus op het realiseren van een optimale en professionele samenwerking;
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• Aantoonbare ervaring met regieorganisaties en het aansturen van de keten, incl. leveranciers;
• Ervaring met het vertalen van ambities en ontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren ervan in (meerjaren-)beleid en plannen;
• Vermogen om zowel intern als extern en op alle niveaus vertrouwen en draagvlak te creëren;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk;
• Bereid om zich voor langere tijd te verbinden.

Bedrijfsprofiel

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de CAO-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd.
85 jeugdzorgorganisaties met een grote diversiteit aan professionele jeugdzorg zijn lid van de branchevereniging. Jeugdzorg Nederland verenigt de belangen van de leden om gezamenlijk de transformatie en kwaliteit van goede jeugdhulp in alle gemeenten te garanderen.
Bij het verenigingsbureau werken ca. 30 medewerkers, waaronder beleidsadviseurs, projectmedewerkers, communicatiespecialisten en een directeur. Het kantoor is gevestigd in Utrecht.

De Service & Beheer organisatie onderhoudt en beheert diverse IV & ICT diensten die essentieel zijn voor de processen van de leden en de verschillende informatie-uitwisselingen in de jeugdzorg. De organisatie maakt onderdeel uit van Jeugdzorg Nederland en bevindt zich in een traject van herpositionering richting een zelfstandige positie ten opzichte van de vereniging. Het team Service & Beheer bestaat uit 8 vaste medewerkers met een IV & ICT profiel. Diverse externen vervullen tijdelijk rollen die niet vast in dienst zijn. De omzet van de Service & Beheer organisatie bedraagt ruim € 5 mln. De rollen op de afdeling bestaan uit een servicemanager / contractmanager, architect, informatieanalist, functioneel beheerder, test- en releasemanager, tester, productowner, security officer, servicedesk en teamassistent.

Arbeidsvoorwaarden

Jeugdzorg Nederland biedt:
• Een dienstverband op basis van 32 uur per week;
• Een salaris van maximaal € 7.320,- bruto per maand (schaal 12 o.b.v. 36 uur per week) afhankelijk van opleiding en ervaring;
• Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Sociaal Werk met o.a. een Individueel keuze Budget, goede pensioenregeling en volledige dertiende maand;
• Een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden met de intentie om de overeenkomst om te zetten naar onbepaalde tijd.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Jeugdzorg Nederland zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

04-03-2020

Directeur IV & ICT (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close