Voor Stichting Conrisq Groep is Aardoom & de Jong op zoek naar een Directeur Jeugd (Oost).

Directeur Jeugd Oost (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN

Voor Stichting Conrisq Groep is Aardoom & de Jong op zoek naar een Directeur Jeugd (Oost).

De directeur maakt deel uit van het CONRISQ directie overleg (CDO) en draagt zodoende bij aan het (meerjaren)beleid en het overkoepelende (holding)beleid. De directeur is dan ook medeverantwoordelijk voor het versterken van de meerwaarde van de holding. De directeur is primair verantwoordelijk voor de interne organisatie, en zorgt voor voldoende verbinding tussen de (jeugd)dochters, met name tussen OG Heldring, Pactum en Pact18. Ondertussen gaat de verkoop door en vertegenwoordigt de directeur de stichtingen naar de financiers binnen de regio’s. De directeur heeft derhalve veel externe contacten welke gericht zijn op het positioneren van de verschillende producten van de stichtingen op de markt en het binnenhalen van opdrachten en financiering. Vanzelfsprekend heeft de directeur affiniteit met de doelgroep (jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeivraagstukken).

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
• Het beheer, beleid en de organisatie van de drie stichtingen;
• De financiële positie van de drie stichtingen;
• De kwaliteit van behandeling, begeleiding en zorg;
• Het personeelsmanagement;
• Het bijdragen aan de collectieve doelstellingen binnen de CONRISQ Groep;
• Het uitdragen van de dienstverlening en de organisatie, specifiek gericht op Jeugd;
• Het mede uitdragen van zorgproducten van andere dochterstichtingen binnen de CONRISQ Groep, zowel lokaal als regionaal.

De directeur is tevens de gesprekspartner van de drie afzonderlijke ondernemings- en cliëntenraden.

De belangrijkste Resultaatgebieden zijn:
• Het positioneren van de Jeugd en de CONRISQ Groep binnen de veranderende markt;
• Het mede vormgeven van de transitie (integreren van de backoffice), aanpassen van bevoegdheden en werkprocessen en gedragsverandering;
• Het binnenhalen van nieuwe opdrachten;
• Het ontwikkelen van nieuwe producten;
• De borging van de kwaliteit van de behandelingen;
• Het financieel gezond houden van de drie organisaties en handelen binnen de afgesproken kaders van de begroting en het beleid van de CONRISQ Groep;
• Het realiseren van de jaarlijks met de Raad van Bestuur gemaakte jaarafspraken.

Functie eisen

Kennis en ervaring:
• Kennis van de lokale en regionale markt van (forensische) jeugdhulp (bij voorkeur is de directeur woonachtig in Oost Nederland);
• Ondernemend van aard en in staat om te gaan met verschillende organisatieculturen;
• In staat transitiemanagement, waaronder het vormgeven van één backoffice, vorm te geven;
• Aantoonbare ervaring met het vertalen van externe ontwikkelingen in een beleidskader;
• Goede kennis van en inzicht in het gehele veld van zowel de reguliere als de gespecialiseerde jeugdhulp, of in staat zijn dit snel eigen te maken;
• Inzicht en ervaring in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
• Ervaring in het samenwerken met verschillende partners, stakeholders ontwikkelen en binnenhalen van nieuwe producten;
• Aantoonbare en succesvolle ervaring in het leiding geven aan hoogopgeleide professionals;
• Ervaring met en kennis van complexe organisatieveranderingen;
• Kennis van en inzicht in financiële parameters, die van belang zijn voor het aansturen van een organisatie; weet welke parameters van belang zijn; weet deze parameters te beïnvloeden;
• Een sterke affiniteit met en gevoel voor de doelgroep en het primaire proces;
• Academisch denk- en werkniveau.

Competenties:
• Strategisch inzicht
• Financieel/economische expertise
• Besluitvaardig
• Ondernemerschap
• Situationeel leidinggeven
• Klantgericht
• Omgevingsbewustzijn
• Inspirerend
• Enthousiasmerend

Bedrijfsprofiel

CONRISQ Groep
CONRISQ groep biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Door middel van vijf onafhankelijke stichtingen kan het deze zorg aanbieden. CONRISQ kiest voor “groot in kleinschaligheid". De Directeur Jeugd (Oost) zal de verantwoordelijkheid hebben over drie van deze stichtingen, namelijk OG Heldring, Pactum en Pact 18. De CONRISQ Groep is in transitie met als doel de stichtingen efficiënter en effectiever met elkaar te laten samenwerken.

OG Heldring
OG Heldring is er voor kinderen en jongeren (en hun gezin) met een ernstig ontwikkelingsrisico. Het is een behandelcentrum voor observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement. Voor opnames verstrekt de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg. Het Ambulatorium (de polikliniek) verzorgt ambulante producten, waaronder; Multi Systeem Therapie (MST). Dit is een opname vermijdende behandeling. Het werkgebied is landelijk, met een focus op Midden- en Oost Nederland. OG Heldring heeft 250 medewerkers en een omzet van ruim € 16 miljoen op jaarbasis.

Pactum
Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen in Midden en Oost Nederland hulp bij opgroeien en opvoeden. Pactum heeft een breed aanbod, onder andere, dagopvang voor jonge kinderen, uiteenlopende vormen van ambulante begeleiding, pleegzorg en 24 uur-behandeling (drie milieus).Bij Pactum werken ongeveer 340 medewerkers, waaronder; , gezinshulpverleners, pleegzorgbegeleiders en gedragswetenschappers. De omzet is ongeveer € 27 miljoen op jaarbasis.

Pact18
Pact18 richt zich voornamelijk op de doelgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Pact 18 is opgericht om begeleiding te bieden aan AMV’ers die zonder begeleiding en/of verzorging van ouders of wettelijke vertegenwoordigers naar Nederland zijn gekomen. De organisatie bevordert de zelfredzaamheid en integratie in de samenleving. Pact18 heeft 51 medewerkers en een omzet van ruim € 4 miljoen op jaarbasis.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Jeugdzorg (indeling schaal 15). Het betreft een fulltime functie. In eerste instantie wordt de aanstelling voor één jaar verleend. Bij goed functioneren behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Conrisq zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Volledigheidshalve, een integriteitscheck en een antecedenten- en referentieonderzoek maken zeer nadrukkelijk deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 21 maart 2018 tegemoet.
Aardoom & de Jong voert gesprekken voor deze functie t/m 23 maart 2018. 29 maart, 30 maart en 4 april zijn gereserveerd voor de eerste gespreksronde bij Conrisq.

Locatie

Zetten

Publicatie datum

13-03-2018

Directeur Jeugd Oost (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close