Voor Hogeschool Rotterdam en de STC group zijn wij op zoek naar een energieke en verbindende Directeur Rotterdam Mainport Institute die onderwijskundig leiderschap toont. Wil jij bijdragen aan ijzersterke opleidingen in samenwerking met hooggekwalificeerde docenten, het bedrijfsleven en brancheorganisaties? Ben jij instaat om van RMI hét logistieke cluster - wat onderwijs en onderzoek betreft - van Europa te maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Directeur Rotterdam Mainport Institute

(1,0 fte)

Directeur Rotterdam Mainport Institute - Hogeschool Rotterdam (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

In verband met de pensionering van de huidige directeur is RMI op zoek naar een nieuwe directeur, die past bij het profiel en de organisatie. Het uitgangspunt is om de nieuwe directeur in het voorjaar van 2023 te laten starten. Als het gaat om verwachtingen en opgaven vormen de volgende elementen de basis:
 • De ambitie is dat RMI het logistieke cluster - wat onderwijs en onderzoek betreft - van Europa wordt. Dit betekent dat RMI haar positionering opnieuw moet definiëren. RMI gaat een veel sterkere rol spelen in het netwerk van logistiek, mobiliteit en maritieme bedrijvigheid. In dat verband is een verdere versterking van de samenwerking met de STC Group aan de orde.
 • De nieuwe directeur zet de lijn voort waarin RMI de afgelopen jaren indrukwekkende stappen heeft gezet op het gebied van kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt extra aandacht geschonken aan het vraagstuk van studiesucces.
 • RMI staat de komende tijd voor een drietal belangrijke strategische vragen. De eerste betreft het adopteren van de inhoudelijke focus zoals door de hogeschool in het recent ontwikkelde strategische plan rondom maatschappelijke transities wordt aangegeven. In het verlengde daarvan wordt het assortiment van RMI verder ontwikkeld, mede vanuit een duidelijke groeistrategie van RMI. Tenslotte dient sprake te zijn van een sterkere verbinding van het onderwijs en onderzoek en de doorontwikkeling van het onderzoek, ook weer in het licht van het strategisch plan van de hogeschool.

De directeur is integraal eindverantwoordelijk en brengt het instituut verder in haar ontwikkeling naar de beste onderwijspartner voor het Haven Industrieel Complex. Een verbindende en op innovatie/ontwikkeling gerichte directeur die weet hoe de wensen van het (inter)nationale werkveld gekoppeld kunnen worden aan een aantrekkelijk opleidingsaanbod. De directeur is hierbij een bruggenbouwer die vanuit een goede interactie met het werkveld in staat is kansen te creëren en daarmee de groeistrategie te realiseren.

De directeur geeft leiding aan het managementteam en weet dit team naar een hoger niveau te brengen, waarbij de nadruk ligt op (bredere) onderlinge samenwerking. Tevens is de directeur een coach voor de managementteamleden, een coöperatief teamlid voor mededirecteuren en een volwaardig gesprekspartner op alle relevante issues voor de stuurgroep RMI. Deze stuurgroep bestaat uit een lid van de CvB Hogeschool Rotterdam en een lid van de CvB STC Group. In deze functie wordt gerapporteerd aan deze stuurgroep RMI.

Tenslotte is de directeur in staat het onderscheidende vermogen van het instituut breed zichtbaar te maken en de belangen van het instituut binnen diverse gremia te behartigen.

Functie eisen

Algemene kennis, ervaring en competenties
We zijn op zoek naar een energieke, verbindende en op ontwikkeling gerichte directeur die onderwijskundig leiderschap toont en zich herkent in het profiel van RMI en de volgende kenmerken heeft:
 • Het conceptueel vermogen om te kunnen werken op academisch werk- en denkniveau.
 • Leidinggevende ervaring op eindverantwoordelijk niveau binnen het beroepsonderwijs.
 • Strategisch en innovatieve denker die op een koersvaste en resultaatgerichte wijze uitvoering geeft aan de strategie én de verbinding weet te maken tussen de strategie, de medewerkers, het werkveld en de overige stakeholders.
 • Verbindend en inspirerend leiderschap dat gericht is op ruimte laten waar dat kan en sturing geven waar dat nodig is.
 • Het vermogen om zich soepel te bewegen in het veld met diverse (samenwerkings)partijen en een diversiteit aan belangen.
 • Actuele kennis van en affiniteit met de doelgroep, specifieke opleidingsterreinen en de regio.
 • Toekomstgericht, een blik naar buiten en stimuleren van ontwikkeling.
 • Een relevant netwerk.
 • Ervaring met het sturen op een solide bedrijfsvoering en het optimaliseren van processen.
 • Mensgericht, bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • Zichtbaar en toegankelijk en het vermogen om ontwikkelingen op een transparante, heldere en proactieve wijze te communiceren en medewerkers hierin mee te nemen.

Bedrijfsprofiel

Rotterdam Mainport Institute
Om in Rotterdam de beste hbo-opleidingen voor scheepvaart, scheepsbouw, havens, logistiek en procesindustrie aan te kunnen bieden, hebben STC Group en Hogeschool Rotterdam de handen ineengeslagen onder de naam Rotterdam Mainport Institute (RMI). Samen beschikken zij over de meest up-to-date kennis, innovatieve leermiddelen en hooggekwalificeerde docenten. Elementen die garant staan voor ijzersterke hbo-opleidingen die perfect aansluiten bij de wensen van de (inter)nationale sectoren en arbeidsmarkt. RMI bestaat uit de bacheloropleidingen Maritiem Officier, Maritieme Techniek, Logistics Engineering, Logistics Management en Chemische Technologie. Daarnaast wordt de masteropleiding Shipping & Transport aangeboden.
De opleidingen worden aangeboden in het gebouw van STC Group aan de Lloydstraat in Rotterdam, waar zich het grootste zeevaart-, haven- en transportsimulatorenpark van de wereld bevindt. Voor oefen- en praktijkonderwijs worden ook RDM Campus en de STC-locatie in Brielle ingezet.
RMI werkt nauw samen met het bedrijfsleven en brancheorganisaties, zodat de opleidingen aansluiten op de meest actuele nationale en internationale ontwikkelingen. Binnen RMI werken ongeveer 130 collega’s en worden zo’n 1300 studenten opgeleid.

Arbeidsvoorwaarden

Rotterdam Mainport Institute biedt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week. Daarnaast wordt een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao geboden. De belangrijkste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:
 • Afhankelijk van ervaring een salaris tot maximaal euro 8.725,79 bruto fulltime per maand (schaal 16 cao-hbo).
 • 8% vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering.
 • Een ruime verlofregeling.
 • Uitstekende ontwikkelings-en scholingsmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP.
Indien het gaat om een interne kandidaat van Hogeschool Rotterdam of de STC Group blijft degene op de loonlijst van de Hogeschool respectievelijk STC Group. Indien het gaat om een externe kandidaat komt deze na indiensttreding op de loonlijst van de Hogeschool Rotterdam.
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden.

Procedure

Aardoom en de Jong begeleidt de stuurgroep RMI in deze procedure, die bestaat uit:
 • Voorselectie door Aardoom en de Jong, waar een eerste interview zal plaatsvinden.
 • CV-presentatie.
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie.
 • Vervolggesprekken.
 • Benoeming door de Stuurgroep RMI.

Reacties voorzien van een motivatie en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 22-01-2023. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Publicatie datum

22-12-2022

Directeur Rotterdam Mainport Institute -...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close