Voor de Gemeente Dongen is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende en energieke Directeur Samenleving die wil werken in een organisatie die middenin een grote verandering staat.

Directeur Samenleving Gemeente Dongen (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Reactietermijn verstreken

Voor de Gemeente Dongen is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende en energieke Directeur Samenleving die wil werken in een organisatie die middenin een grote verandering staat.
De gemeente Dongen wil een excellente organisatie zijn en zoekt voortdurend naar mogelijkheden tot verbetering. Zowel van zichzelf (lerend vermogen) als ook innovatie van de manier van (samen)werken. Digitale kansen hebben speciale aandacht. Dongen beweegt mee met de omgeving. De gemeente is flexibel, klantgericht en zaakgericht. De gemeente werkt aan een organisatie waarin medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente Dongen maakt een ontwikkeling door naar zelforganiserende teams.
In maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook in het politiek bestuur is dus een verandering op komst. We zoeken dan ook een directeur die houdt van vernieuwing en daarbij een duidelijke koers aan kan houden. Wil jij het lid van de directieraad zijn dat de primaire focus heeft op alle samenlevings-aangelegenheden (van beleidsvorming tot -uitvoering). Dan zijn we op zoek naar jou!

De directeur met de focus Samenleving stuurt aan op alles wat te maken heeft met beleidsvorming en onze dienstverlening aan inwoners, organisaties en ondernemers. Dongen staat open en transparant in verbinding met de samenleving. De directeur is verantwoordelijk voor het optimaliseren van alle klantprocessen en contacten met de samenleving.

Functie eisen

• Je geeft leiding aan mensen met functies in een breed werkveld. Daarbinnen kun je makkelijk schakelen.
• Je houdt van pionieren.
• Je zet de mensen én de organisatie in hun kracht.
• Je vindt het leuk om te coachen en stimuleert je medewerkers in hun ontwikkeling. Samen met de teams formuleer je resultaatafspraken.
• Je durft los te laten en écht vertrouwen te geven aan jouw medewerkers.
• Je voelt precies aan wanneer je moet bijsturen en een vinger aan de pols moet houden om de gewenste resultaten te bereiken.
• Je bent in staat om uitdagingen die op je weg komen aan te pakken en op te lossen.
• Je inspireert jouw medewerkers om op een innovatieve wijze hun werk te organiseren.
• Je bent een stevige en integere persoonlijkheid die vaardig communiceert en gewend is zowel in- als externe contacten te leggen.
• Je verbindt kennis en ervaring op het eigen werkterrein aan strategisch denkvermogen en het nemen van medeverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.

Extra punten verdient een kandidaat die aantoonbaar ervaring heeft met innovatief organiseren, het werken met zelforganiserende teams en een duidelijke visie heeft op de publieke sector in de moderne tijd.

Bedrijfsprofiel

De organisatie van de gemeente Dongen maakt een ontwikkeling door naar zelforganiserende teams. Dongen vindt het belangrijk dat de werknemers de kans krijgen om het beste uit zichzelf (en elkaar) naar boven te halen. Daarom de keuze voor teams die werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. De organisatiedoelen en de randvoorwaarden zijn daarbij een gegeven. Die worden vastgesteld door directie en gemeentebestuur. De twee huidige managementlagen, bestaande uit MT en teamleiders, komen in de nieuwe organisatie niet terug en maken plaats voor een directie. De taken van de gemeentesecretaris worden verdeeld en uitgevoerd door een directieteam. De gemeentesecretaris zal zich meer richten op het bestuur, de strategie, regie- en controltaken en de samenwerking met externe (regionale) partijen. Bij de verdeling van de overige taken binnen het directieteam, wordt aansluiting gezocht bij de twee oriëntaties die kenmerkend zijn voor het karakter van de zelforganiserende teams.
• Een deel van de teams is overwegend extern gericht: ze ontwikkelen beleid en leveren producten en diensten aan derden (inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen) voortvloeiend uit politiek-bestuurlijke ambities, maatschappelijke opgaven en klantprocessen.
• Het andere deel van de teams is intern gericht: ze vervullen bedrijfsvoeringstaken en/of leveren producten en diensten aan interne medewerkers voortvloeiend uit organisatorische ambities en opgaven.

Naast de gemeentesecretaris als algemeen directeur, sprake is van nog twee directeuren; te weten één directeur belast met de verantwoordelijkheid voor alle samenlevings-aangelegenheden (van beleidsvorming tot -uitvoering) en één directeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoeringprocessen. Beide directeuren leggen verantwoording af aan de gemeentesecretaris die als algemeen directeur verantwoording aflegt aan het college van B&W. Het directieteam werkt samen aan het vergroten en bewaken van de integraliteit en samenhang van het functioneren van de organisatie. De gemeentesecretaris en directeuren bevorderen een inspirerende en stimulerende werk- en leeromgeving. Ze stimuleren dat de organisatie extern georiënteerd is en netwerkt in de lokale en regionale samenleving. De directie is opdrachtgever voor de zelforganiserende teams en stelt de kaders waarbinnen de teams werken.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in schaal 14 van de CAR-UWO. De directeur krijgt een aanstelling van een jaar. In de loop van het jaar wordt bepaald of de aanstelling wordt omgezet in een vast dienstverband.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente Dongen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een assessment, referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.
Uw reactie, voorzien van motivatie en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag 4 april 2018 tegemoet.

Locatie

Dongen

Publicatie datum

12-03-2018

Directeur Samenleving Gemeente Dongen (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close