Voor Stichting JoU (Jongerenwerk Utrecht), zoekt Aardoom & de Jong een relationeel sterke en op ontwikkeling gerichte directeur. Eigenzinnig genoeg om op authentieke wijze vorm te geven aan het jongerenwerk. Bestuurlijk sensitief genoeg om dat succesvol te doen vanuit de sterke positie van Stichting JoU in het sociaal maatschappelijk domein, met liefde en passie voor jongeren, met name voor hen voor wie het krijgen en grijpen van kansen niet vanzelfsprekend is.

Directeur Stichting JoU (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Als directeur heb je de dagelijkse leiding binnen Stichting JoU en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het jongerenwerk in Utrecht. Hierbij ondersteun je de medewerkers bij het organiseren van die uitvoering. Je legt verantwoording over je werk af aan de gemeente Utrecht (opdrachtgever) en de bestuurder van de stichting.

Dit is wat Stichting JoU doet:
Utrechtse jongeren tussen 10-23 jaar in kwetsbare situaties ondersteunen in hun leefwereld om mee te doen in de samenleving. JoU begeleidt deze jongeren vanuit een vrijwillige, veilige pedagogische relatie in hun identiteitsontwikkeling en verbindt ze met hun omgeving (jongerenwerkers sluiten aan bij de leefwereld van jongeren, bieden steun dichterbij, doen wat nodig is en zetten interventies op maat in). Dit alles doen we samen met jongeren en met vele samenwerkingspartners in de stad: buurtteams, de gemeente, politie, sociaal makelaars, jeugdzorg, onderwijs, etc.

Wat breng je mee als directeur?
Je hebt hart voor het jongerenwerk en wilt daarin het verschil maken! Je geeft richting en biedt jongerenwerkers ruimte en vertrouwen om hun expertise in te zetten en verder te ontwikkelen. Je draagt bij aan een cultuur van een inclusieve en lerende organisatie met aandacht voor diversiteit. Je communiceert helder en open en bent nieuwsgierig en oprecht belangstellend. Je hecht waarde aan goede relaties, zowel intern als extern en durft te staan voor zowel je eigen principes als die van de organisatie. Je kent naast het jongerenwerk ook de werkvelden van hulpverlening en veiligheid.

Voor een toekomstbestendig JoU breng je de organisatie o.a. verder op de volgende aspecten:
• Het jongerenwerk, dat valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is succesvol en Stichting JoU heeft haar financiering voor de middellange termijn zeker gesteld. Met een duidelijke visie ontwikkel je de inhoud door voor de komende jaren en werk je aan een perspectief voor een duurzame toekomst van deze stedelijke organisatie voor het jongerenwerk. Onderdeel hiervan is o.a. het blijvend over het voetlicht brengen van het belang en preventieve waarde van het jongerenwerk. Samen met partners versterken we de sociale basis voor jeugd in Utrecht. Ook wordt verwacht dat je een aanjager bent voor het bereiken van een bredere doelgroep, samen met partners in de sociale basis binnen het Utrechtse jeugdbeleid.
• Het verder brengen van het proces van ‘samen verantwoordelijk’ en eigenaarschap doordat je de talenten van medewerkers nog meer weet in te zetten en door meer mensen bij de sturing te betrekken.

Functie eisen

Als directeur van Stichting JoU beschik je over de volgende kennis en ervaring:
  • Je hebt kennis van en/of ervaring met de werkuitvoering van het jongerenwerk, zodanig dat een gesprek van waarde kan worden gevoerd met leden van de doelgroep, collega’s, samenwerkingspartners en subsidiegevers.
  • Je hebt ervaring en/of affiniteit met het aansturen van multiculturele teams.
  • Je hebt ruime leidinggevende ervaring in het publieke domein en een academisch denk- en werkniveau.
  • Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling en het aansturen van kwaliteitsverbetering en vernieuwing.
  • Je hebt analytisch vermogen en kan beleidslijnen naar concrete doelen vertalen.

Organisatie

Stichting JoU is een stedelijke organisatie die wijkgericht werkt met ongeveer 170 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Stichting JoU werkt samen met jongeren en de omgeving van jongeren om inhoud te geven aan het verbinden van jongeren met hun omgeving, stimuleren tot meedoen, begeleiden bij identiteitsontwikkeling en preventie en signaleren. Samen met partners in de wijk en stedelijk, zoals DOCK, Lokalis, Sport Utrecht, wijkagenten, VO scholen.

Stichting JoU is een zelfstandige stichting en maakt deel uit van het samenwerkingsverband Welzijnsgroep Midden Nederland (WMN). Het samenwerkingsverband bestaat uit Stichting JoU, Stichting U Centraal, Stichting SJP en Stichting PK. De groep deelt de Raad van Toezicht, de bestuurder en het bedrijfsbureau (Stichting PK). Zo wordt het beste van groot (benodigde omvang voor kwaliteit) en klein gecombineerd; een organisatie met een menselijke maat, een platte structuur en opgebouwd vanuit het perspectief van het uitvoerende werk.
Samen met de andere stichtingsdirecteuren en de directeur-bestuurder vorm je de Directieraad. In de Directieraad worden gezamenlijke kaders en resultaatdoelstellingen gesteld voor zowel de samenwerking in de welzijnsgroep als in de afzonderlijke organisaties. Binnen dit complexe spanningsveld maak je als directeur een goede afweging tussen de belangen van Stichting JoU en de gemeenschappelijke belangen van de welzijnsgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Directeur van Stichting JoU is een fulltime functie en ingedeeld in schaal 13 van de cao Welzijn. Een arbeidsmarkttoelage behoort tot de mogelijkheden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Stichting JoU zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, diplomacheck en een assessment maken deel uit van deze procedure.
Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 november 2021 tegemoet.

Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:
• Selectiegesprekken Aardoom & de Jong – Week 46/47
• Online invullen vragenlijst QuickScan D&I – Week 48
• Eerste en tweede gespreksronde bij Stichting JoU – Week 49
• Assessment – Week 50
• Kennismaking met de werkvloer – Week 51
• Arbeidsvoorwaardengesprek – Week 51

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

25-10-2021

Directeur Stichting JoU (Reactietermijn...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close