Directeur VO Ichthus College Dronten (vervuld)

Vervuld

Directeur Ichthus College (VO) Dronten

Voor het Ichthus College in Dronten, onderdeel van Landstede Groep, is Aardoom & de Jong per 1 februari 2021 op zoek naar een verbindend en inspirerend onderwijskundig leider.

Zet jij je onderwijskundige en leidinggevende kwaliteiten in om het beste uit je team te halen? Zorg jij voor het intern en extern verankeren van de vernieuwde onderwijsvisie? Ben jij een teamspeler en gericht op het verder optimaliseren van samenwerking? Dan zijn we op zoek naar jou!


Het Ichthus College in Dronten is een school waar ‘samen groeien’ centraal staat. De visie op onderwijs vraagt om een omgeving waar mensen elkaar kennen, zich veilig en vertrouwd voelen. Kenmerkend voor het Ichthus College is het werken in kleine eenheden. In een leerrouteteam zijn mentoren samen verantwoordelijk voor hun leerlingen. Zo biedt de school een stevige basis voor ruim 700 leerlingen om te groeien.

Als directeur van het Ichthus College vorm je met 2 teamleiders de schoolleiding. Samen geef je leiding aan mavo, havo, atheneum en gymnasium. Er werken circa 70 medewerkers. Een directiesecretaresse ondersteunt de schoolleiding bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt een businesscontroller de schoolleiding op het vlak van financiën en bedrijfsvoering. Samen met je collega directeur van het Ichthus College in Kampen ben je verantwoordelijk voor de Stichting Ichthus College.
De diensten Organisatieondersteuning, Onderwijsondersteuning en Administratieve ondersteuning van de Serviceorganisatie (SO) kunnen op aanvraag ondersteunen bij specifieke vraagstukken.

Samen met het College van Bestuur en 7 collega directeuren VO vorm je het VO Beraad. Dit collectief is (mede) verantwoordelijk voor het meerjaren bedrijfsvoeringbeleid en levert een inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling en besluitvorming van de Landstede Groep. Samen met de directeuren van de overige organisatorische (MBO/SO/BD) eenheden lever je een bijdrage aan het beleid van Landstede Groep als geheel. Dit vraagt van jou als directeur dat je de belangen van jouw eenheid weet te combineren met de belangen van de Landstede Groep in zijn geheel. Samen maak je de Landstede Groep sterker en dien je het grotere geheel. Als directeur leg je verantwoording af aan het College van Bestuur van Landstede Groep.

De directeur:
• Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, de bedrijfsvoering en de positionering van de school
• Realiseert een continu proces van verbetering en innovatie van het onderwijsbeleid en onderwijsaanbod
• Is verantwoordelijk voor de vertaling van het centraal strategisch beleid naar een meerjaren onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid, meerjarenbegroting en teamplannen
• Ontwikkelt en onderhoudt als boegbeeld van de school regionale netwerken die de positie versterken en het imago positief beïnvloeden
• Vertegenwoordigt de school en Landstede Groep naar externe overlegpartners in lokale overlegorganen en samenwerkingsverbanden

Belangrijke uitdagingen voor de directeur in de komende periode zijn:
• Het verankeren en door ontwikkelen van de vernieuwde visie (in- en extern)
• Doorontwikkeling van de professional (zowel de teamleiders als docenten)
• Meer samenwerking binnen Stichting Ichthus College en de kracht daarvan regionaal benutten
• Het versterken van de positie van de school, lokaal en regionaal

Functie eisen

Persoonlijkheidsprofiel
Je bent een verbindend leider die het team inspireert en in beweging brengt, gebruikmakend van ieders talenten. Je stijl van leidinggeven past bij professionals: coachend, ruimte en vertrouwen gevend, kritisch kunnen bevragen, ondersteunend en enthousiasmerend. Je luistert goed en hebt een open en directe manier van communiceren. Je bent toegankelijk en zichtbaar. Daarnaast ben je daadkrachtig, besluitvaardig en duidelijk in het onderbouwen van gemaakte keuzes.
Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent ontwikkelingsgericht. Je herkent en erkent situaties waarin verandering nodig is en je prikkelt het team tot toekomstbestendige vernieuwing.
Als boegbeeld van een open, Christelijke school beweeg je je gemakkelijk door de diversiteit van alle gezindten.

De ideale kandidaat
• Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
• Heeft inhoudelijke expertise/ ervaring in het (voortgezet) onderwijs
• Heeft visie op eigentijds- en toekomstbestendig onderwijs
• Borgt de kwaliteitszorg en stuurt op solide bedrijfsvoering
• Zorgt voor verbinding (binnen Stichting Ichthus College, Landstede Groep en extern)
• Kent de regio Dronten

Bedrijfsprofiel

Landstede Groep biedt met ongeveer 2900 medewerkers voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs aan ruim 25.000 studenten op meer dan 40 vestigingen in de regio Gelderland, Overijssel en Flevoland. Landstede Groep is een financieel gezonde organisatie. Het middelbaar beroepsonderwijs van Landstede Groep biedt ruim 200 opleidingen op vier niveaus aan: van StartCollege tot en met mbo-niveau 4. Het kenmerk van de scholen is “goed onderwijs met veel persoonlijke aandacht”. Ook verzorgt Landstede Groep uiteenlopende opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten voor bedrijven, instellingen, gemeentes, instanties en volwassenen.
Meer informatie over het Ichthus College Dronten is op aanvraag beschikbaar. Daarnaast is er informatie te vinden over het Ichthus College Dronten en Landstede Groep op:
• https://landstedegroep.nl
• https://www.ichthusdronten.nl/

De missie
De missie van Landstede Groep is waarde(n)vol leren leven. Liefde voor leren zit in het DNA. Ze geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van de onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.

Landstede Groep werkt vanuit de volgende vijf waarden: “we willen ontwikkelen”, “we zoeken de ontmoeting”, “we werken aan brede persoonsvorming”, “we verleggen grenzen” en “we zijn betrokken”.
Landstede Groep doet de volgende vijf strategische beloften: “wij bieden persoonlijk onderwijs”, “wij investeren in medewerkers”, “wij geven aandacht aan zinnige vorming”, “wij leggen krachtige verbinding in de regio”, “wij innoveren en excelleren”.

Arbeidsvoorwaarden

Landstede Groep biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden (maximaal € 6.178,- bruto per maand - schaal 13 CAO VO). Het betreft een fulltime functie van 40 uur en een dienstverband voor een jaar (met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd). Daarnaast biedt de Landstede Groep goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Vanaf augustus 2019 tot 1 februari 2021 neemt een interim-directeur de functie waar. Deze procedure is zodoende gericht op een reguliere vervangingsvraag.

Procedure

Landstede Groep laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie, daarna volgt een matchingsgesprek met betrokkenen uit de scholen. De uitkomst van het matchingsgesprek is een advies aan het College van Bestuur.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals een assessment.
Het gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op donderdag 24 september. Het matchingsgesprek maandagmiddag 28 september en het assessment op vrijdag 2 oktober. Het streven is de procedure in oktober af te ronden.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 11 september 2020. De voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats in de weken 36-38. De laatste selectiegesprekken zijn op maandag 14 september.

Contactpersonen:
drs. Sylvia van de Wetering, e-mail: vandewetering@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-50121291

Publicatie datum

17.08.2020

Contactpersoon

S van de Wetering

Deel deze vacature via