Directeur VO Vechtdal College Hardenberg (Reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor het Vechtdal College, één van de scholen van Landstede Groep, zoeken wij per 1 januari 2021 een directeur die kan verbinden, koersvast is en ondernemend.

Ben jij een verbinder en in staat anderen te doen groeien? Draag jij samen met de teamleiders zorg voor de uitrol van het nieuwe onderwijsconcept en de doorontwikkeling daarvan? Ben jij die ondernemende directeur die regionaal nieuwe kansen ziet en daar gericht actie op uitzet? Reageer dan nu!

Het Vechtdal College is een open, Christelijke school en vervult een belangrijke streekfunctie. De school wil van toegevoegde waarde zijn in de regio en heeft zich vanwege de hoeveelheid maakindustrie, gefocust op techniek en technologie. De school is vooruitstrevend en ook betrokken bij diverse andere pilots en samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat je als directeur veel investeert in bestaande relaties, alert bent op nieuwe kansen in de regio en zoekt naar samenwerkingspartners. Met je collega directeur van het Vechtdal College in Ommen en Dedemsvaart ben je verantwoordelijk voor de stichting Vechtdal College en het behouden, dan wel versterken van de regionale positie daarvan.

Als directeur van het Vechtdal College vorm je met 8 teamleiders de schoolleiding. Samen geef je leiding aan vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Er volgen rond de 1.800 leerlingen onderwijs en er werken circa 200 medewerkers. Het onderwijs wordt aangeboden in een centraal gelegen pand dat volgend jaar verduurzaamd word. Eén van de parels in de school is het Techlab.

Twee directiesecretaresses ondersteunen de schoolleiding bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast ondersteunt een businesscontroller de schoolleiding op het vlak van financiën en bedrijfsvoering. De diensten Organisatieondersteuning, Onderwijsondersteuning en Administratieve ondersteuning van de Serviceorganisatie (SO) kunnen op aanvraag ondersteunen bij specifieke vraagstukken.

Samen met het College van Bestuur en 7 collega directeuren VO vorm je het VO Beraad. Dit collectief is (mede) verantwoordelijk voor het meerjaren bedrijfsvoeringbeleid en levert een inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling en besluitvorming van de Landstede Groep. Samen met de directeuren van de overige organisatorische (MBO/SO/BD) eenheden lever je een bijdrage aan het beleid van Landstede Groep als geheel. Dit vraagt van jou als directeur dat je de belangen van jouw eenheid weet te combineren met de belangen van de Landstede Groep in zijn geheel. Samen maak je de Landstede Groep sterker en dien je het grotere geheel. Als directeur leg je verantwoording af aan het College van Bestuur van Landstede Groep.

Belangrijke uitdagingen voor de directeur in de komende periode zijn:
• Het uitrollen en door ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcept, samen met de teamleiders
• Doorontwikkeling van de schoolleiding: verbinden en versterken van de groep teamleiders
• De doorontwikkeling van de professional (de ontwikkeling van de docent als coach)
• Krimpregio, leerlingenaantallen en personeelsformatie
• Aandacht voor de havo resultaten

Persoonlijkheidsprofiel:
Je bent een vertrouwen wekkende en verbindende leider, die de kwaliteiten van mensen ziet en het vermogen heeft hen te motiveren in hun ontwikkeling. Je borgt de eenheid in de school en bent toegankelijk en zichtbaar. Je kan goed luisteren en hebt een open en directe manier van communiceren. Je geeft richting en bent koersvast.
Je stijl van leidinggeven past bij professionals: coachend, ruimte en vertrouwen gevend, kritisch kunnen bevragen, ondersteunend en enthousiasmerend. Je bent in staat zowel een coachende als waar nodig directieve(re) stijl toe te passen; “loslaten waar kan, vastpakken waar moet, en stimuleren en faciliteren waar gewenst”.
Als regionaal netwerker bouw je aan een groot strategisch netwerk. Je maakt van nature makkelijk contact en bent sterk in het onderhouden van relaties. Je beweegt je soepel in het netwerk, bent alert op kansen en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van kwaliteiten, zowel met collega onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Je bent een graag geziene samenwerkingspartner.

Als boegbeeld van een open, Christelijke school onderschrijf je de Christelijke identiteit en waarden en ben je in staat deze uit te dragen.

Functie eisen

De directeur:
• Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, de bedrijfsvoering en de positionering van de school
• Realiseert een continu proces van verbetering en innovatie van het onderwijsbeleid en onderwijsaanbod
• Is verantwoordelijk voor de vertaling van het centraal strategisch beleid naar een meerjaren onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid, meerjarenbegroting en teamplannen
• Vertegenwoordigt het Vechtdal College in het maatschappelijk en politiek-maatschappelijk speelveld (bijv. op het vlak van techniek en technologie)
• Ontwikkelt en onderhoudt als boegbeeld van de school regionale netwerken die de positie versterken en het imago positief beïnvloeden
• Vertegenwoordigt de school en Landstede Groep naar externe overlegpartners in lokale, regionale of landelijke overlegorganen en samenwerkingsverbanden
• Kan worden gevraagd Landstede Groep brede projecten uit te voeren

Functie eisen:
• Academisch werk- en denkniveau
• Organisatiesensitief met een ruime ervaring als leidinggevende met verander management/ professionalisering in een grote, complexe (onderwijs)organisatie
• Inzicht in maatschappelijke en markt ontwikkelingen en in staat zijn deze te vertalen naar het onderwijs
• Ervaring met het sturen op een solide bedrijfsvoering en zicht op financiën
• Netwerker, ondernemend en koersvast
• Verbinder (binnen de school, de stichting, Landstede Groep en extern)
• Analytisch en het overzicht houden

Bedrijfsprofiel

Landstede Groep biedt met ongeveer 2900 medewerkers voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs aan ruim 25.000 studenten op meer dan 40 vestigingen in de regio Gelderland, Overijssel en Flevoland. Landstede Groep is een financieel gezonde organisatie. Het middelbaar beroepsonderwijs van Landstede Groep biedt ruim 200 opleidingen op vier niveaus aan: van StartCollege tot en met mbo-niveau 4. Het kenmerk van de scholen is “goed onderwijs met veel persoonlijke aandacht”. Ook verzorgt Landstede Groep uiteenlopende opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en maatwerktrajecten voor bedrijven, instellingen, gemeentes, instanties en volwassenen.

Meer informatie over Vechtdal College Hardenberg en Landstede Groep is te vinden op:
https://hb.vechtdalcollege.nl
https://www.landstedegroep.nl/
• YouTube filmpje; strategisch beleidsplan 2017-2021; https://www.youtube.com/watch?v=9rxQCLOWfy8
• En diverse andere fimpjes (o.a. Coronaperiode)

De missie
De missie van Landstede Groep is waarde(n)vol leren leven. Liefde voor leren zit in het DNA. Ze geloven dat de wereld beter en mooier wordt als mensen hun talenten ontwikkelen en anderen helpen dat ook te doen. Landstede Groep maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. De unieke samenstelling van de onderwijsorganisatie biedt kansen voor persoonlijk onderwijs.

Landstede Groep werkt vanuit de volgende vijf waarden: “we willen ontwikkelen”, “we zoeken de ontmoeting”, “we werken aan brede persoonsvorming”, “we verleggen grenzen” en “we zijn betrokken”.
Landstede Groep doet de volgende vijf strategische beloften: “wij bieden persoonlijk onderwijs”, “wij investeren in medewerkers”, “wij geven aandacht aan zinnige vorming”, “wij leggen krachtige verbinding in de regio”, “wij innoveren en excelleren”.

Arbeidsvoorwaarden

Landstede Groep biedt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden (maximaal € 6.786,- bruto per maand - schaal 14 CAO VO). Het betreft een fulltime functie van 40 uur en een dienstverband voor een jaar (met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd). Daarnaast biedt de Landstede Groep goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De vorige directeur van het Vechtdal College heeft een bestuursfunctie bij een andere school aanvaard. Een interim-directeur neemt de functie waar tot 1 januari 2021. Deze procedure is zodoende gericht op een reguliere vervangingsvraag.

Procedure

Landstede Groep laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Door Aardoom & de Jong geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie, daarna volgt een matchingsgesprek met betrokkenen uit de scholen. De uitkomst van het matchingsgesprek is een advies aan het College van Bestuur.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals een assessment.
Het gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op vrijdag 11 september. Het assessment vindt plaats op vrijdag 18 september. Het klikgesprek wordt eerder die week gepland op maandag of dinsdag. Het streven is de procedure in september af te ronden.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 26 augustus 2020. De voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in de weken 34-36.

Contactpersoon:
drs. Sylvia van de Wetering, e-mail: vandewetering@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-50121291

Locatie

Hardenberg

Publicatie datum

31.07.2020

Contactpersoon

S van de Wetering

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185