Heb jij een hart voor wonen en een visie op dienstverlening in een maatschappelijke organisatie en werk je graag met anderen samen in een dynamische omgeving? 
Dan is deze functie iets voor jou:
 

Directeur Wonen - Havensteder (Reactietermijn verstreken)

Vervuld

Functieomschrijving

Als Directeur Wonen lever je een belangrijke bijdrage aan de volkshuisvesting in de stadsregio Rotterdam op korte en lange termijn. De bewoner is het uitgangspunt: een thuis voor iedereen. Met stevige opgaven als het gaat om bouwen en verbeteren van betaalbare huurwoningen, leefbare wijken, energietransitie en wonen-zorg arrangementen.
Je bent lid van het (collegiaal) directieoverleg dat samen met het bestuur de leiding van de organisatie vormt. Je bent medeverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie, het realiseren van de strategische resultaten en de doorontwikkeling van de organisatie. Je stuurt de directie Wonen aan.

Functie eisen

Als Directeur Wonen beschik je in elk geval over:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime leidinggevende ervaring (> 10 jaar) in een grote maatschappelijke organisatie
 • Aantoonbare ervaring met het verbeteren van dienstverlening en het ontwikkelen van organisaties
 • Kennis van het belang van volkshuisvesting in een grootstedelijke omgeving
 • Relevant netwerk (landelijk, regionaal en in de sector)


De opgave
Intern en extern ligt er een mooie uitdaging voor de Directeur Wonen. De urgentie op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en dienstverlening is groot. Dit vraagt om initiatief, lef en inzicht. De externe omgeving is divers en complex. Samenwerking en een goede verbinding met stakeholders zijn nodig om de doelen van Havensteder te kunnen realiseren. Een toekomstbestendige participatie van huurders is daar een belangrijk onderdeel van.
Tegelijkertijd is de organisatie voortdurend in ontwikkeling. De directie Wonen speelt hierin een belangrijke verbindende rol. De bewoner staat centraal en daarom ligt de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. Processen worden verbeterd en het sturen op resultaten vraagt aandacht. Ontwikkeling van medewerkers en teams en interne samenwerking zijn hierbij cruciaal.

Competenties en persoonsprofiel
Je bent een zelfbewuste, warme en stevige persoonlijkheid, een inspirerend boegbeeld en tegelijkertijd laagdrempelig en aanspreekbaar. Je begrijpt wat volkshuisvesting is en wat bewoners belangrijk vinden. Je verstaat de kunst om in die context de organisatie bedrijfsmatig en gestoeld op een duidelijke visie, aan te sturen. Je bent een energiek en enthousiasmerend leider in de transitie naar een eigentijdse corporatie, die visie weet te vertalen in doelen voor medewerkers en resultaten in wijken. Je zoekt samenwerking (intern en extern), bent politiek- en organisatiesensitief, een natuurlijke gesprekspartner voor iedereen en een netwerker pur sang. Je bent gedreven, volhardend en toch flexibel. Je overziet het geheel, kijkt in de breedte en kunt snel schakelen. Structuur aanbrengen, prioriteiten stellen en knopen doorhakken, passen bij jou.

Havensteder

Havensteder is een woningcorporatie in de kern van stadsregio Rotterdam. Er werken zo’n 500 mensen aan het verhuren, beheren, bouwen, verbeteren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Havensteder staat midden in de samenleving en biedt bewoners een betaalbaar thuis. Havensteder streeft naar een inclusieve stad. Daarin is voor iedereen plek en is iedereen van toegevoegde waarde.
Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor ‘meedoen’. Havensteder voelt zich verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven zij een steuntje in de rug. Zelf of via de partners: Samen geven wij thuis!

Dienstverlening
Een betaalbaar thuis bij Havensteder, betekent ook dat huurders zich thuis voelen bij de organisatie. Hier speelt de kwaliteit van de dienstverlening een essentiële rol. De dienstverlening van Havensteder is goed voor elkaar: geen fratsen en goed op orde. En de houding: de klant en wij werken samen, met respect en moeiteloos. De dienstverlening is helder en gedegen, gebaseerd op wat klanten van een maatschappelijke organisatie mogen verwachten. Hierbij is de sleutel betrokkenheid en persoonlijke aandacht: echt contact met de klant, betrokken medewerkers maken verwachtingen waar en zetten waar nodig een stapje extra.

Missie
Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam. Dat betekent onder meer dat ze:

 • Betaalbare woningen bieden, die goed en duurzaam worden onderhouden en waar mensen prettig wonen
 • Waar mogelijk, samenwerken met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente
 • Efficiënt en zakelijk werken, met hart voor de klanten
 • Open zijn over hun besluiten en het waarom daarvan. En dat er integer wordt gewerkt
 • De financiële huishouding op orde houden: rekenen met structurele inkomsten en stevig risicomanagement

Havensteder heeft als ambitie voor de mensen die het nodig hebben een betaalbaar thuis te realiseren. De komende jaren staan stevige investeringsprogramma’s op het programma. Ook de verduurzaming van het vastgoed is een belangrijk thema.
Havensteder beweegt zich naar een flexibele netwerkorganisatie, sterk in wonen. De organisatie heeft haar bedrijfsvoering goed voor elkaar en staat gesteld voor de volgende fase, waarbij de verdere digitale transformatie een centrale plek inneemt. Kwaliteit van dienstverlening is een belangrijk thema binnen Havensteder.

Havensteder wordt bestuurd door twee bestuurders en gestuurd door het directie-overleg. Dit bestaat naast de bestuurders uit de directeur Wonen, de directeur Onderhoud en Ontwikkeling, de directeur Strategie, de directeur HRM, I&A en Facilitaire Zaken en de Concerncontroller.

Directie Wonen
Binnen de directie Wonen werken circa 250 medewerkers, verdeeld in 4 gebieden van ieder 2 wijkteams. Deze gebieden worden aangestuurd door 4 managers Wonen . Daarnaast is er een team Sociale Begeleiding, een team Incasso, een team Klant en Service en een Stafafdeling.
Het managementteam Wonen bestaat uit de directeur en de managers van de verschillende teams.

Arbeidsvoorwaarden

Havensteder biedt een contract voor een jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie.
De functie is ingeschaald in schaal O van de CAO Woondiensten.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Havensteder zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner bij Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-13738525.
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Anouk Meijer, projectmedewerker, telefoonnummer 06-54226853.

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:

 • Sluiting reactietermijn – 2 februari 2022
 • Voorselectiegesprekken door Aardoom & de Jong – 8 en 9 februari 2022
 • Eerste ronde gesprekken bij Havensteder – 18 februari 2022 tussen 09:00 en 14:30 uur
 • Tweede ronde gesprekken bij Havensteder – 24 februari 2022 tussen 09:00 en 13:00 uur

Havensteder streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Een pre-employmentscreening en een assessment maken deel uit van deze procedure.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word-formaat) zien wij graag z.s.m. maar uiterlijk woensdag 2 februari 2022 tegemoet.

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via de solliciteerknop

Contactpersonen:
Ans Cuijpers | associate partner | E: cuijpers@aardoomendejong.nl | T: 06-13738525
Anouk Meijer | projectmedewerker | E: anouk@aardoomendejong.nl | T: 06-54226853

Locatie

Stadsregio Rotterdam

Publicatie datum

07-01-2022

Directeur Wonen - Havensteder (Reactietermijn...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close