Voor Kenter Jeugdhulp is Aardoom & de Jong op zoek naar drie enthousiaste Leden van de Raad van Toezicht (RvT) met een groot hart voor de jeugdzorg. We zoeken ervaren ambitieuze toezichthouders Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de waarde van goede jeugdzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Drie Leden Raad van Toezicht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Kenter Jeugdhulp is Aardoom & de Jong op zoek naar drie enthousiaste Leden van de Raad van Toezicht (RvT) met een groot hart voor de jeugdzorg. We zoeken ervaren ambitieuze toezichthouders Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de waarde van goede jeugdzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algehele gang van zaken in de organisatie, met specifieke aandacht voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de instelling. De RvT is werkgever en sparringpartner van de Bestuurder, biedt advies en ondersteuning en waarborgt een deugdelijke governance-structuur. De huidige RvT kent nu een samenstelling van vijf leden, deze zal uitgebreid worden naar zes leden. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke complementaire aandachtgebieden op kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. De RvT komt ten minste zes keer per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. De RvT kent drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit & veiligheid. De leden van de RvT nemen deel aan minimaal één van deze commissies. Leden van de Raad wonen daarnaast jaarlijks vergaderingen bij van de OR, de Cliëntenraad, de Pleegouderraad en het MT.

Functie eisen

• Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en brede ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties en lokale overheden;
• Een academisch werk- en denkniveau,
• Een brede maatschappelijke belangstelling en een functioneel netwerk;
• Affiniteit met de jeugdhulp in het algemeen en de missie van Kenter Jeugdhulp in het bijzonder;
• Inzicht in de eisen die op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een zorgorganisatie gesteld worden;
• Voldoende inzicht in de taken en de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Bestuurder;
• Het vermogen om kritisch en op hoofdlijnen het beleid van de organisatie en het functioneren van de Bestuurder te beoordelen;
• De adviesvaardigheden en de instelling om de Bestuurder met raad en als klankbordgroep terzijde te staan;
• Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Voldoende toewijding en beschikbaarheid.
Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op maatschappelijk en vakmatig gebied.

Verschillende aandachtsgebieden
Wij zoeken twee leden met inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën, specifiek in de zorg (bv RA/RC). Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Daarnaast wordt van leden van de auditcommissie diepgaande kennis verwacht op het gebied van bedrijfsvoering en met name ICT.

Wij zoeken één lid met een openbaar bestuur profiel. De Bestuurder van Kenter Jeugdhulp staat voor de opdracht de positionering van de organisatie ten aanzien van de gemeenten te versterken. Daarom wordt gezocht naar een kandidaat met aantoonbare ervaring in een eindverantwoordelijke positie met betrekking op het openbaar bestuur, die vanuit cliëntperspectief weet te denken.

Bedrijfsprofiel

Kenter Jeugdhulp biedt gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen en hun gezinnen, in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland. Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die net wat meer nodig hebben. Het doel daarbij is om optimale ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor élk kind, élke jongere en elk gezin. De missie van Kenter Jeugdhulp is dan ook duidelijk: het versterken van de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Gezien het karakter van de organisatie is kennis van, dan wel woonachtig zijn in de regio een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering van de leden van de RvT geschiedt conform de richtlijnen van de NVTZ en WNT-2.
De standplaats voor vergaderingen is Santpoort-Noord.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Kenter Jeugdhulp zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 10 december 2020 tegemoet.

Locatie

Santpoort-Noord

Publicatie datum

03-12-2020

Drie Leden Raad van Toezicht (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close