Functionaris Gegevensbescherming

Nieuw

Functieomschrijving

Wil jij graag werken voor een mooie organisatie die grote ambities heeft voor de toekomst? Voel jij je thuis in een gemeente die gaat voor een grenzeloze, groene en gastvrije stad? Ben jij verbindend en flexibel maar ben je ook standvastig als dat nodig is? Heb je een juridische, bestuurlijke of bedrijfskundige achtergrond en heb je sterke affiniteit met privacy en gegevensbescherming? Dan kunnen we niet wachten om kennis met je te maken! Voor de Gemeente Breda is Aardoom & De Jong op zoek naar een:

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
32-36 UUR- BREDA

Jouw rol voor de Gemeente Breda
Het recht op privacy is een groot goed. Als gemeentelijke overheid is Breda bewaker van de belangen van haar inwoners. En tegelijk verwerker van veel gegevens van haar inwoners. Dat leidt tot een extra grote verantwoordelijkheid recht te doen aan de letter en de geest van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris gegevensbescherming (FG) vervult een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy in hun dienstverlening en bedrijfsvoering. Je ziet erop toe dat burgers er met recht op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en rechtmatig omgaat met hun persoonsgegevens en andere privacy-gevoelige informatie. Om dit met gezag te kunnen doen is je positie en rol wettelijk verankerd in de organisatie als interne toezichthouder en ben je het formele aanspreekpunt voor de nationale toezichthouder en de Autoriteit Persoonsgegevens. Op dit moment zijn er belangrijke uitdagingen op het gebied van de AVG, onder andere het toenemend belang van gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen van de data-samenleving (smart cities).

Als FG heb je een belangrijke rol in het creëren van een cultuur waarin gegevensbescherming en privacy bewust handelen een vanzelfsprekendheid is. Je streeft ernaar dat gemeentelijke ambities (innovatie en gebruik van data) en gegevensbescherming elkaar op tijd vinden. Je zit daarom aan tafel bij de decisionmakers. Denk aan bestuurlijke portefeuillehouders, de gemeentesecretaris, directeuren en afdelingshoofden. Natuurlijk help je ook anderen om te sturen op veiligheidsrisico’s in de werkprocessen en protocollen. Daar waar externe verwerking van gegevens plaatsvindt houd je de vinger strak aan de pols.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De buitenwereld vraagt van de overheid meer digitale dienstverlening. Gevraagd en ongevraagd adviseer je over mogelijke toepassingen van nieuwe technieken zoals big data, kunstmatige intelligente en algoritmes in relatie tot de effecten daarvan op maatschappelijke en individuele belangen en ethische aspecten.

Als FG bestrijk je een groot gebied. Je bent goed zichtbaar binnen de organisatie zodat je op het juiste moment wordt betrokken bij dossiers en vraagstukken. Je bent niet alleen FG voor het college van burgemeester en wethouders. Je bent ook FG voor de gemeenteraad van Breda. Je treedt ook op als FG van het Zorg en Veiligheidshuis: Een netwerksamenwerkingsverband tussen staf, zorg en gemeentelijke partners in de regio Baronie. Breda heeft in de regio de rol van centrumgemeente en jij bent dan ook vaak de leidend FG binnen samenwerkingsverbanden. Hierbij is het van belang dat je communicatief vaardig bent, stevig in je schoenen staat en ‘’nee’’ durft te zeggen maar ook flexibil kan zijn wanneer de situatie daarom vraagt.

Om de kwaliteit van (de structuur van) de gegevensbescherming te toetsen geef je daarnaast opdracht om audits (DPIA’s) uit te voeren en zorg je dat het privacy-beleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Hoewel de functie van FG een solistische functie is, zorg je dat je niet alleen bent. Je zoekt de samenwerking op met de privacy-medewerkers en informatiebeveiliging en zorgt voor nauw contact met bestuur en directie. Bovendien bouw je actief aan een netwerk met professionals in Breda en daarbuiten.

Functie eisen

• Je bent een expert in het vakgebied, met een op masterniveau afgeronde academische juridische, bestuurlijke of bedrijfskundige opleiding;
• Je beschikte over de relevante certificering, aanvullende opleiding of training op het gebied van gegevensbescherming;
• Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke (toezichthoudende) functie en je hebt natuurlijke leiderschapskwaliteiten, overtuigingskracht en analytische vaardigheden;
• Je hebt ervaring met verandermanagement en weet hoe je stakeholders en verschillende lagen uit de gemeente met je mee kan krijgen. Hierbij ben je organisatie-sensitief;
• Je hebt ervaring met werken in een dynamische complexe omgeving met tegenstrijdige belangen. Hierbij heb je het vermogen om het speelveld met belanghebbenden te overzien en te verbinden;
• Je bent een positief kritische sparringpartner;
• Je bent communicatief sterk en sociaalvaardig; Je weet goed te schakelen tussen verschillende niveaus (externe samenwerkingspartners, wethouders en gemeenteraadsleden) en je hebt uitstekende adviesvaardigheden;
• Je staat stevig in je schoenen en weet prioriteiten te stellen en belangen af te wegen. Je bent flexibel op momenten dat het nodig is;
• Je hebt lef en relativerende humor.

Bedrijfsprofiel

De Gemeente Breda
Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een bourgondische, inspirerende en internationale stad. Het verhaal van Breda – opgetekend met veel Bredanaars – vertelt over hun kracht, de identiteit en ambities. Het is de stad waar de kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat. In Breda zetten ze graag samen de schouders eronder en krijgen ze veel voor elkaar. Bredanaars hebben een open houding, maken graag plezier en willen actief blijven leren. Dat vormt een sterke basis waar ze samen de toekomst mee tegemoet gaan. Ze hebben grote ambities voor de toekomst. Ze willen een grenzeloze, groene en gastvrije stad zijn. Om zo Breda samen mooier, sterker en completer te maken.

Filmpje: Gemeente Breda - Place To Be Welcome

De Gemeente Breda is niet meer die overheid, die anderen vertelt hoe het moet. Ze zitten in een transitie van zelf doen als gemeente naar meedoen met de stad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo maken zij samen het verschil. Ze faciliteren en participeren. En daar waar ze uitvoeren, doen ze dat als één organisatie en staat de vraag voorop. Niets is in beton gegoten. Ook jouw functie niet.

De afdeling
Governance en toezicht zijn sleutelbegrippen voor Concerncontrol. Die expertise, de onafhankelijke positie, de brede blik op de organisatie en het leveren van toegevoegde waarde om (continue) te verbeteren is overeenkomstig aan die van de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is daarom organisatorisch ondergebracht bij Concerncontrol. Daarbij geldt natuurlijk nadrukkelijk dat de FG altijd een eigenstandige positie kan innemen. Als functionaris gegevensbescherming kom je op deze afdeling controllers en (financial) auditors tegen.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij de Gemeente Breda is meelopen in de kopgroep. In de gemeentelijke organisatie werken talentvolle medewerkers met plezier. Professionals doen kennis en ervaring op die waardevol is voor hun ontwikkeling en loopbaan. Ze zijn betrokken bij de stad. Geweldig gemotiveerd zetten alle collega’s zich dag in dag uit in voor de ontwikkeling van de stad en haar inwoners. Voor de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. En voor beheer en onderhoud van de stad.

De Gemeente Breda is een grote werkgever (1.800 medewerkers). Werken in een grote organisatie kent zijn eigen dynamiek.

• Standaard bieden ze een dienstverband voor 1 jaar met de intentie tot een vast dienstverband. Maar als jij weet te overtuigen behoort een direct vast contract ook tot de mogelijkheden;
• Het betreft een functie voor 32-36 uur per week;
• Je krijgt een aantrekkelijk marktconform salaris;
• Je krijgt een individueel keuze budget twv 17,05%;
• Je krijgt ABP pensioenvoorziening;
• Je hebt uiterst flexibele werktijden waardoor je privé en werk op jouw manier op elkaar kunt afstemmen.

Bij de gemeente krijg je alle kansen om je verder professioneel en persoonlijk te ontwikkelen en te ontplooien. Jij kiest jouw pad. Daarvoor hebben ze YourGoals@Breda, hun eigen opleidingscentrum waar je je talenten kunt ontdekken en verder kunt ontwikkelen. Ze matchen vraag en aanbod, en dit biedt volop kansen om te proeven van functies op andere plekken in hun organisatie.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente Breda zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Voor informatie over de functie of over de procedure kun je contact opnemen met Roy Zwiep 06 - 16598500.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Als ambtenaar heb je een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom vraagt de gemeente Breda van iedere nieuwe collega een Verklaring Omtrent het Gedrag en leg je de ambtseed of -belofte af. De Gemeente Breda streeft naar diversiteit en inclusie in bestuur en organisatie. Kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen die zich herkent in de eisen die aan de functie worden gesteld.
Voor deze sollicitatieprocedure volgen zij de adviezen gegeven door het RIVM in verband met de Corona crisis.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word-formaat), zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 15 mei 2021 tegemoet.

Locatie

Breda

Publicatie datum

14.04.2021

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185