Gemeentesecretaris (REACTIETERMIJN VERSTREKEN)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor de gemeente Sliedrecht is Aardoom & de Jong op zoek naar een gemeentesecretaris.

De functie

De functie van gemeentesecretaris kent vier rollen:
• Algemeen directeur van de organisatie
• Eerste adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders en de individuele collegeleden afzonderlijk
• Bestuurder als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden
• Maakt deel uit van de Drechtsteden netwerkorganisatie

De Opdracht

Belangrijk accent voor de gemeentesecretaris voor de komende periode is het sturen van de verdere ontwikkeling van de organisatie conform de ingezette koers, naar een efficiënte, professionele en extern gerichte organisatie. Verbeteren van de ambtelijk-bestuurlijke interactie en het transparant en adequaat ondersteunen van het bestuur horen hierbij. Het College verwacht van de gemeentesecretaris een pro-actieve houding en inbreng.

Functie eisen

• Academisch werk- en denkniveau
• Ruime ervaring als eindverantwoordelijke in een vergelijkbare complexe organisatie.
• Aantoonbaar succesvol met het leidinggeven aan complexe organisatieontwikkelingsprocessen in het openbaar bestuur:
- Het vertalen van politieke opvattingen naar de organisatie.
- Vaardigheid en vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te
bewandelen.
- Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
- Ervaring met medezeggenschap.

Persoonsprofiel

U bent een onafhankelijk leider en adviseur die stevig en rolvast zijn functie vervult. U heeft oog en respect voor de opvattingen en wensen van anderen en weet mensen en belangen tot elkaar te brengen. U bent koersvast, stuurt vanuit visie op inhoudelijke hoofdlijnen. U kunt snel schakelen en bent gericht op resultaat en samenwerking. U geeft vertrouwen en neemt beslissingen op argumenten en hecht daarbij aan transparantie. U bent het boegbeeld van de organisatie en draagt de organisatiewaarden actief uit in gedrag en handelen.

Competentieprofiel

• Strategische visie: Beschikt over een langetermijnvisie en benadert dit toekomstbeeld vanuit een breed perspectief, zoals vanuit ontwikkelingen op vakinhoudelijk, organisatorisch, politiek of maatschappelijk vlak.
• Bedrijfsmatig leidinggeven: Geeft op een resultaatgerichte manier leiding aan de organisatie.
• Politiek en bestuurlijk bewustzijn: Heeft inzicht in en is alert op politieke ontwikkelingen, (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten de organisatie en kan daar adequaat op inspelen.
• Inlevingsvermogen: Houdt in eigen handelen rekening met de beleving, gevoelens en achtergrond van anderen. Laat gedrag zien dat getuigt van het begrip hebben voor de gevoelens en behoeften van anderen.
• Regisseren: Brengt belangen, meningen en inbrengen van diverse partijen samen. Geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat/doel.
• Motiveren: Toont de vaardigheid om bij anderen initiatief en betrokkenheid bij het werk, de collega’s en de organisatie te laten ontstaan.
• Integriteit: Handelt oprecht volgens de geldende regels

Bedrijfsprofiel

Gemeente Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht ligt, over een lengte van 7 km, aan de rivier de Beneden Merwede, ten zuiden van de A15. De gemeente telt ruim 25.000 inwoners en heeft een oppervlakte van ruim 14 km2. Sliedrecht is weliswaar een kleine gemeente, maar heeft de ambities van een stad. Bijzonder aan Sliedrecht is het landelijke karakter aan de noordkant en de stedelijke voorzieningen in de directe omgeving. Inwoners van Sliedrecht spreken binnen deze stedelijke omgeving over hun “dorp”. Zij vormen hechte gemeenschappen met een sterke onderlinge betrokkenheid en een hechte sociale structuur. Sliedrecht heeft een bloeiend verenigingsleven.
In Sliedrecht is volop werk. De zorg- en ICT-sector met verschillende regionale functies en de beeldbepalende en mondiaal toonaangevende maritieme industrie bieden niet alleen werkgelegenheid aan de eigen inwoners, maar ook aan veel mensen van buiten Sliedrecht.
Met Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht vormt Sliedrecht de Drechtsteden. Hierin wordt samengewerkt binnen de domeinen van economisch en sociaal beleid, wonen en bereikbaarheid. Criterium voor samenwerking is de meerwaarde voor de inwoners van de participerende gemeenten. Autonomie staat daarbij voorop. Versterking van de eigen identiteit is hierbij uitgangspunt.

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie werken hard en enthousiast aan de uitvoering van het Coalitie-akkoord 2018-2022 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma: Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht. Deze documenten vormen gezamenlijk de basis voor deze bestuursperiode. Om het bestuur in deze ambitie zo goed mogelijk te kunnen faciliteren én om de burgers en ondernemers goed van dienst te kunnen zijn is de gemeentelijke organisatie onlangs gereorganiseerd en is een organisatie-ontwikkelingsproces gestart (route 2022). De organisatie werkt in een directiemodel: gemeentesecretaris en adjunct-directeur geven (samen) leiding aan zes team(manager)s. Het management van de gemeente is relatief nieuw, gedreven en enthousiast.

Het College, het management en de de circa 150 medewerkers (waarvan 52 in de buitendienst) werken vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, rolbewustheid, resultaatgericht, politieke sensitiviteit en lef.

Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. De functie is ingeschaald in functieschaal 15. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de periode van één jaar.

Procedure

Bij de werving en selectie laat de gemeente Sliedrecht zich bijstaan door het bureau
Aardoom & de Jong.

Voor de procedure is de volgende planning vastgesteld:
Datum Activiteit
4 april Sluiting reactietermijn
Week 14/15 Voorselectie door Aardoom & de Jong
17 april Eerste gespreksronde
nader te bepalen Assesment (optioneel)
8 mei Gespreksronde met selectiecommissie

13 mei

Gespreksronde met adviescommissie
24 juni Arbeidsvoorwaardengesprek
2 juli Benoeming in College B&W

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor informatie over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met
mr. drs. Ans Cuijpers, associate partner Aardoom & de Jong, tel. 06-13738525.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 4 april 2019 tegemoet.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Locatie

Sliedrecht

Publicatie datum

14.03.2019

Contactpersoon

A. Cuijpers

Deel deze vacature via