Voor Novadic-Kentron zoeken we een breed georiënteerde en verbindende Geneesheer-Directeur in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Geneesheer Directeur (Vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

Voor Novadic-Kentron is Aardoom & de Jong op zoek naar een breed georiënteerde en verbindende Geneesheer-Directeur in de regio ‘s-Hertogenbosch. De Geneesheer-Directeur is een expert op het gebied van de Wet Bopz (later Wvggz) en weet Novadic-Kentron op de juiste wijze extern te representeren.

Functie omschrijving

De Geneesheer-Directeur (GD) ontvangt leiding van de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het MT. Op grond van de Wet Bopz ben je belast met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied binnen NK en ben je eindverantwoordelijk voor taken die voorvloeien uit de Wet Bopz (in de toekomst Wvggz). De GD kan binnen deze richtlijnen aanwijzingen geven aan de zorginhoudelijke beroepsdisciplines. Als Geneesheer-Directeur ben je verantwoordelijkheid voor de behandelkwaliteit en het behandelklimaat binnen NK. Tevens stimuleer je verbetering en innovatie van de behandeling. NK hanteert hierin een multidisciplinaire behandelwijze.

Resultaatgebieden

 • Taken Wet Bopz
 • Toezicht en sturen op behandelkwaliteit/-klimaat
 • Advies

Taken als bestuursorgaan conform de Wet Bopz:

 • De GD is op grond van de Wet Bopz eindverantwoordelijk voor de externe- en interne rechtspositie zoals beslissingen over: het aanvragen, voortzetten of beëindigen van een rechterlijke machtiging, opheffing van een inbewaringstelling, verlof en voorwaardelijk ontslag en verschaft bewijzen hiertoe, opname en overplaatsingen, de toepassing van dwangbehandeling.
 • De GD onderhoudt contacten met het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, politie en justitie.
 • De GD informeert en voert overleg met de Raad van Bestuur over de uitvoering van de wet binnen de instelling en ten aanzien van externe stakeholders.
 • De GD zorgt in samenwerking met MT en de Raad van Bestuur voor certificering van Bopz-aangemerkte afdelingen.

Toezicht en sturen op behandelkwaliteit en het behandelklimaat:

 • De GD zit het platform hoofd behandelaren voor en voedt en benut dit beleidsvoorbereidende gremium ten behoeve van de zorginhoudelijke profilering van Novadic-Kentron en ter verbinding van de diverse disciplines.
 • De GD draagt er zorg voor dat behandeling geschiedt volgens de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen.
 • De GD draagt mede zorg voor de professionalisering van medewerkers middels scholing, training, intervisie, supervisie en coaching.
 • De GD draagt mede zorg voor de inhoudelijke kwaliteit van de hoofdbehandelaars en de toetsing van de kwaliteit en uniformiteit van handelen (methodisch werken) van de medewerkers van Novadic-Kentron.

Gevraagd en ongevraagd adviseren van RvB, management en zorgprofessionals op het gebied van:

 • Juridische en ethische aspecten.
 • Biopsychosociaal model.
 • Klachtencommissie cliënten en Melding Incidenten Patiënten.
 • Ontwikkeling van kwaliteits- en cliëntveiligheidssystemen.

Overige taken:

 • De GD levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied verslavingszorg zoals innovatie en wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in landelijk samenwerkingsverband.
 • De GD is beschikbaar voor het geven van supervisie en is bereid en in staat opleider te zijn voor het keuzegedeelte “verslaving” in de opleiding tot psychiater.
 • De GD profileert de verslavingsdeskundigheid van Novadic-Kentron extern.
 • De GD is aanwezig bij vergaderingen van de commissie kwaliteit uit de RvT.

Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen via Hermien Hendrikx van Aardoom & de Jong via hendrikx@aardoomendejong.nl

Functie eisen Geneesheer Directeur (Vervuld)

 • Afgeronde universitaire opleiding in de geneeskunde aangevuld met een specialisatie tot psychiater
 • BIG-registratie als arts, inschrijving als psychiater in het register van medisch specialisten
 • Ruime werkervaring in de GGZ en verslavingszorg
 • Gedegen kennis en ervaring op een of meer van de volgende gebieden: Wet Bopz (Wvggz), gezondheidsrecht, medische ethiek
 • Leidinggevende ervaring
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Planmatig en accuraat
 • Open en toegankelijk
 • Verbindend en communicatief (zowel in woord als geschrift)
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling, waarbij je gevoel blijft houden voor de verhoudingen binnen de organisatie

Voor deze functie is het van belang dat je over uitstekende sociale vaardigheden beschikt en integer te werk gaat. Ook wordt er van je verwacht dat je de instelling op een positieve wijze representeert. Je handelt conform de code van good governance. Ook adviesvaardigheden en volharding komen goed van pas in deze functie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een fulltime functie. Naast een pakket van uitstekende primaire (salaris circa € 120.000 bruto per jaar + een toeslag van 5-20% afhankelijk van kennis en ervaring) en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele organisatie in de verslavingszorg. De standplaats voor deze functie is Vught. Na indiensttreding volgt een ontwikkelassessment.

Bedrijfscultuur

Vanuit de waarden toewijding, toonaangevend en fijn behandeld ondersteunt Novadic-Kentron iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft die daarmee samenhangen. Novadic-Kentron kiest hierin voor een behandelaanbod vanuit de bio - psycho – sociale benadering. Met een omzet van € 70 miljoen (2014) worden elk jaar ongeveer 10.000 cliënten behandeld.

Verschillende wetswijzigingen en teruglopende financiering in de zorg, maken dat meer mensen met minder middelen geholpen moeten worden. Dit biedt perspectieven voor nieuwe technologieën zoals e-health en domotica.
Novadic-Kentron kiest ervoor een zelfstandige behandel- en systeemorganisatie in de verslavingszorg van Noord-Brabant te blijven. Daarbij wordt actief samenwerking gezocht met anderen.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Novadic-Kentron zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, integriteitscheck en antecedentenonderzoek maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Locatie

Vught

Publicatie datum

21-06-2017

Geneesheer Directeur (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close