Hoofd Digitale Dienstverlening (Directie functie) (vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Aardoom & de Jong is voor het UWV op zoek naar een Hoofd Digitale Dienstverlening. Dit Hoofd is verantwoordelijk voor de ontwikkeling- en implementatie van de selfservicestrategie van UWV, de consistentie op het internet en geeft leiding aan de afdeling Digitale Dienstverlening.

De afdeling Digitale Dienstverlening is dé afdeling die verantwoordelijk is voor het voor voortdurende vernieuwing van de dienstverlening naar de klant, naar de nieuwste inzichten en met de nieuwste technologieën, met als doel een autonome klant. De afdeling speelt een centrale rol in de klantcommunicatie. Digitale Dienstverlening zorgt dat UWV steeds meer digitale service kan bieden via de kanalen uwv.nl, werk.nl en de bijbehorende beveiligde portalen. Ook zorgt de afdeling voor integrale content in alle klantcommunicatiemiddelen.

Hoofdtaken:
▪ (Door)ontwikkelen en aanbieden van digitale producten waarmee klanten steeds meer zaken zelf kunnen regelen.
▪ Ontwikkelen en aanbieden van interactiemogelijkheden waarmee (digitaal) met klanten kan worden gecommuniceerd.
▪ Integrale content voor alle kanalen en de klantcommunicatiemiddelen (formulieren, brieven e.d.).
▪ Bieden van digitale eenduidige kennis en instructies voor medewerkers in de uitvoering (kennispoorten).

Het Hoofd Digitale Dienstverlening geeft leiding aan de afdeling Digitale Dienstverlening van K&S (circa 100 fte). Hij/zij geeft vorm aan de digitale dienstverlening van UWV. Het hoofd opereert daarbij met name op tactisch en strategisch niveau. Operationeel management wordt overgelaten aan de 3e echelon Managers Digitale Dienstverlening respectievelijk Content management. Het hoofd draagt naast zijn/haar rol als portefeuillehouder, bij aan een samenhangend UWV-breed beleid inzake digitale dienstverlening.
Het hoofd heeft een individuele verantwoordelijkheid in samenwerkingsverbanden (coalities) met andere divisies voor het realiseren van divisie overstijgende UWV doelstellingen. Het hoofd ontwikkelt initiatieven samen met andere divisies, maar heeft een eigen (gedelegeerd) mandaat.

Functie eisen

De kandidaat beschikt tenminste over de volgende vakinhoudelijke competenties e/o ervaring:
▪ Academische werk- en denkniveau
▪ In staat om de techniek te begrijpen en wensen te kunnen vertalen in technische oplossingen
▪ Specifieke kennis en ervaring met digitale dienstverlening en selfservice concepten en heeft hier tevens een duidelijke visie op
▪ Gedegen kennis van marketing en productontwikkeling
▪ Kennis van- en ervaring met verandermanagement
▪ Meerdere jaren aantoonbare leidinggevende ervaring (ook in het aansturen van managers en het leiding geven aan professionals)
▪ Gedegen kennis van toegepaste ICT binnen een grote administratieve organisatie

De kandidaat beschikt tenminste over de volgende gedragscompetenties:
▪ Goed in staat tot samenwerken, netwerken en verbinden
▪ Is nadrukkelijk klant- en resultaatgericht
▪ Beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit
▪ Is nadrukkelijk politiek sensitief en is in staat zich voort te bewegen in een grote complexe organisatie
▪ Beschikt over uitstekende adviesvaardigheden op directieniveau
Functieprofiel Hoofd Digitale Dienstverlening
▪ Overige persoonskenmerken: integer, proactief, reflectief, oplossingsgericht, vasthoudend én durf

Bedrijfsprofiel

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV doet dat als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kerntaken van het UWV bestaan uit het stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden (‘werk’); het beoordelen volgens eenduidige criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden (‘indicatiestelling’); het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is (‘uitkeren’); en het zorgdragen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven (‘gegevensbeheer’).
De activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies (Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren, Klant & Service en Gegevensdiensten) en de lijndirectoraten Bezwaar & Beroep en Handhaving. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.
UWV heeft als missie: ‘We stimuleren werken. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor tijdelijk inkomen’. UWV wil iedere klant zo goed en snel mogelijk helpen. Zonder onnodige stappen. Zonder de weg kwijt te raken. Met welke divisie hij ook te maken heeft. Voor de klant is er tenslotte maar één UWV.

Over de Divisie Klant & Service (K&S)
De werkzaamheden van Klant & Service richten zich op drie belangrijke aandachtsgebieden. Om te beginnen is Klant & Service het eerste aanspreekpunt voor de klant voor alle (niet face-to-face) klantcontacten. Daarnaast zorgt Klant & Service, in samenwerking met- en in opdracht van andere divisies, ervoor dat de klant overal en altijd (via ieder kanaal) dezelfde informatie krijgt aangeboden. Of de klant nu inlogt op mijnuwv.nl of iemand persoonlijk spreekt aan de telefoon of aan de balie: de klant krijgt overal dezelfde informatie. Tot slot analyseert Klant & Service de uitvoering en het gedrag van de klant en op basis hiervan adviseert K&S over verbetermogelijkheden van de dienstverlening. K&S wil een klantexpertisecentrum zijn met open en snelle verbindingen naar klanten en de uitvoering, waarbij de verbetercirkel voor klantsignalen optimaal draait.
De divisie Klant & Service is binnen UWV leidend op het digitale kanaal, adviserend over klantcontact en dienstverlening naar de gehele UWV organisatie en uitvoerend in telefonische en digitale dienstverlening. De uitvoering wordt ondersteund door een effectieve staf en ondersteuning. K&S geeft een nieuwe impuls aan online dienstverlening en in de nieuwe producten en processen komt het streven om de autonomie van de klant te vergroten nadrukkelijk tot uiting.

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een bruto jaarsalaris (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van maximaal € 95.000. Daarnaast is er een variabele beloning van max. 10% per jaar en kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband voor een jaar met nadrukkelijk de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd.

Procedure

Bij de werving en selectie laat het UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Bestuur van het UWV. Volledigheidshalve een integriteitscheck maakt nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onze website: www.aardoomendejong.nl. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo snel mogelijk, uiterlijk 18 juni 2018

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

01.05.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185