Vacature voor een veelzijdige HR Manager met ervaring in verandertrajecten bij de William Schrikker Groep in Amsterdam.

Hoofd P&O (vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

DE REACTIETERMIJN IS GESLOTEN.

William Schrikker Groep:
De WSG is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. Wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan, wordt hulp, advies en ondersteuning geboden. Dit doet WSG al meer dan 70 jaar. WSG telt circa 1000 medewerkers met een exploitatiebudget van € 70 miljoen. Het hoofdkantoor van WSG is gesitueerd in Amsterdam. Om landelijke dekking te garanderen zijn er, verspreid over Nederland, 6 meetingpoints. De dienstverlening vindt plaats binnen de regio’s, waarbij de jeugdzorgwerkers van huis uit werken.

De stelselwijzigingen in de jeugdzorg leiden tot veranderingen in de interne organisatie en het sturingsmodel. Van een organisatie die subsidie ontvangt verandert de WSG in een organisatie die zich op de zorgmarkt begeeft, met het daarbij behorende marktgerichte denken. Met de ondersteuning aan de cliënt voorop richt de dienstverlening, naast strategische innovatie en het blijven aanbieden van specialistische hulp, zich nu nadrukkelijk op het ontwikkelen van een goede gestructureerde samenwerking met gemeenten en partners in de keten.

Functie omschrijving

Doelstelling voor het Hoofd P&O:
Initiëren, ontwikkelen en concretiseren van integraal en kader stellend P&O-beleid vanuit een breed en samenhangend HR-vakgebied. Adviseren en ondersteunen van het management bij de implementatie en toepassing van vastgesteld beleid.

Als Hoofd P&O zijn je primaire verantwoordelijkheden:
• Leidinggeven aan de afdeling bestaande uit (senior) P&O adviseurs, adviseur mobiliteit, en medewerkers P&O administratie, inclusief applicatiebeheer (totaal circa 12 FTE)
• Adviseren van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Directeur Bedrijfsondersteuning over het realiseren van de organisatiedoelstellingen benodigde P&O beleid
• Borgen van de ARBO preventiefunctie in de organisatie
• Zorgen voor een inhoudelijke en systeemtechnische aansluiting tussen de diverse relevante administraties in afstemming met het Hoofd Financiën
• Zorgen voor een P&O jaarplan en P&O-managementrapportages
• Zorgen dat het P&O-, arbeidsomstandigheden- en arbeidsvoorwaardenbeleid voldoet aan wettelijke bepalingen
• Zorgen voor een uitvoering van genomen besluiten op P&O-gebied via eenvoudige gestandaardiseerde werkprocessen
• Realiseren van de uitvoering van genomen besluiten op P&O-gebied via eenvoudige gestandaardiseerde werkprocessen
• Deelnemen aan managementoverleg

Functie eisen Hoofd P&O (vervuld)

• Beschikt over WO-werk- en denkniveau, aangevuld met één of meerdere vakspecifieke vervolgopleidingen op het vakgebied van P&O
• Leidinggevende en projectmatige ervaring, bij voorkeur (ook) als P&O manager
• Heeft kennis van en inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen in- en van wetgeving m.b.t. het vakgebied en weet die te vertalen naar WSG-beleid op diverse niveaus.
• Aantoonbare kennis van en ervaring met sociale plannen, reorganisatie en andere ingrijpende veranderprocessen in organisaties
• Heeft globale kennis van en affiniteit met de specifieke doelgroepen van de WSG
• Beschikt over kennis van voor de functie belangrijke geautomatiseerde systemen
• Coachende stijl van leidinggegeven en het vermogen om collega’s te “empoweren”.

Competenties:
• Sensitief en omgevingsbewust
• Analytisch en planmatig
• Bedreven in conflicthantering en het omgaan met weerstand
• Vaardig in onderhandelen
• Vermogen om op alle niveaus van de organisatie “te bewegen”
en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden

Organisatorische positie:
Het Hoofd Personeel en Organisatie ontvangt hiërarchisch leiding van de Directeur Bedrijfsvoering en heeft een rechtstreekse advieslijn naar de Raad van bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden, zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 12 (maximaal € 5114,29). Naast vakantiegeld van 8% wordt in december een eindejaarsuitkering toegekend van 8,3%. De aanstelling is voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure:
Een integriteitscheck en een antecedenten- en referentieonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 8 januari.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

21-06-2017

Hoofd P&O (vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close