Interim Adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij een onderwijsinstelling (MBO) - (Vervuld)

Interim

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is op zoek naar een Interim Adjunct-directeur Bedrijfsvoering voor een onderwijsinstelling in het oosten van het land. Deze interim-opdracht start begin december en betreft een opdracht voor 4 dagen per week duurt tot maximaal 31 juli 2019.

Opdrachtgever wil tussen nu en augustus 2020 de bedrijfsvoering zo professionaliseren dat de onderwijsinstelling na die tijd kan worden aangestuurd door de collegedirecteur. De collegedirecteur concentreert zich in die periode vooral op de onderwijsprocessen. Na 2020 moeten de werkzaamheden van de adjunct directeur bedrijfsvoering belegd zijn bij andere functionarissen. Dit kan zowel binnen als buiten onderwijsinstelling zijn en moet in afstemming met de service organisatie zijn. Met het oog hierop krijgt de interim kandidaat die de werkzaamheden gaat waarnemen ook de opdracht om voor de onderwijsinstelling de gewenste beweging in de richting van de genoemde transitie in kaart te brengen en te begeleiden.

Het betreft dus een transitie opdracht. De bedrijfsvoering is dienend aan het primaire proces. De werkzaamheden van de adjunct directeur bedrijfsvoering worden belegd zijn bij andere functionarissen. De interim adjunct directeur bedrijfsvoering zal daarom niet in de lijn een plek hebben maar in de staf. Interim moet niet een persoon zijn die zich stevig wil neerzetten in de organisatie, maar zijn rol als 'kwartiermaker' zien. Hij moet de transitie naar de periode zonder adjunct directeur inrichten en begeleiden.

De verwachting is dat dit ca. 3 dagen per week zal vragen. Om tot een complete opdracht te komen, zal de interim adjunct directeur bedrijfsvoering daarnaast voor 1 dag in de week opdrachten vanuit de service organisatie oppakken.

Opdracht beschrijving

• Waarnemen werkzaamheden huidig adjunct directeur bedrijfsvoering
• Plan van aanpak om de portefeuille bedrijfsvoering te beleggen bij de organisatie van de onderwijsinstelling en/of bij de service organisatie
• Vaststellen wat nodig is voor de onderwijsinstelling om plan van aanpak te realiseren
• Implementatie van plan van aanpak
• Optimaliseren van de managementondersteuning, roosterproces en communicatie activiteiten
• Opstellen en bewaken van begroting
• Bewaken van planning en rooster cyclus
• Aansturing van studenten administratie, examenorganisatie, roostermaker, communicatie medewerker (max. 1 dag per week)
• Deelname aan en afstemming met het bedrijfsvoeringsoverleg MBO
• Afstemming met directie
• Richting MT constateren en adresseren op het gebied van rol hygiëne, werken volgen processen en borgen.
• Nog nader te definiëren opdrachten vanuit de jaaragenda van de serviceorganisatie

Functie eisen

Eisen

 • Passie voor onderwijs!
 • Ervaring met het aansturen en verbeteren van ondersteunende processen in het onderwijs
 • Kennis van financiële processen in het onderwijs, MBO is een pré
 • Leidinggevende ervaring.
 • Dient het identiteitsdocument van de MBO instelling te onderschrijven

Kennis en vaardigheden

 • Brede theoretische kennis van de financiële wet- en regelgeving, bekostigingsregels en van het begrotingsproces;
 • Brede algemene kennis van beleidsterreinen personeel en organisatie, inkoop, ICT en facilitaire zaken;
 • Kennis van het onderwijs, de organisatie van het MBO en inzicht in de ontwikkelingen voor de specifieke beroepsopleidingen en landschappen;
 • Inzicht in beleid en de bedrijfsvoering van de MBO school en in financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context daarvan;
 • Vaardigheid om het begrotingsproces af te stemmen op het onderwijskundig beleid;
 • Vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering;
 • Vaardig in het opstellen, uitvoeren en evalueren van (meerjaren) beleid;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van het beleid op gebied van bedrijfsvoering.

Bedrijfsprofiel

De opdrachtgever is een MBO instelling in het oosten van het land.

Arbeidsvoorwaarden

Het is een opdracht voor 4 dagen Aardoom & de Jong hanteert een uurtarief van tussen €85,00 - €95,00 (inclusief reiskosten, exclusief BTW) afhankelijk van de werkervaring. Start begin december 2018. Duur van de opdracht in principe tot maximaal 31 juli 2019.

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 12 november 2018, tegemoet.

Een referentiecheck en diplomacheck kunnen deel uit maken van deze procedure.

Locatie

In het Oosten van het land

Publicatie datum

06.11.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185