Interim Business Controller (Vervuld)

Vervuld

interim Business Controller

Aardoom & de Jong is met spoed op zoek naar een interim Business Controller voor onze opdrachtgever, een landelijke branchevereniging voor de gezondheidszorg.

In het kader van de bestrijding van de Covid 19 pandemie heeft onze opdrachtgever in opdracht van het Rijk een aantal (coördinatie-)taken opgepakt. Het gaat hierbij om het op landelijk niveau, in samenwerking met andere partijen, coördineren van zowel beleid als uitvoering op het gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), Klantcontactcentrum Testen, Bron- en Contact Onderzoek (BCO), Monitoring, het ontwikkelen van App’s en een Dashboard (informatievoorziening).

De sturing van deze taken is binnen de opgetuigde Corona-organisatie programmatisch (aangestuurd door de programmamanagers) ingevuld. Voor deze taken zijn dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesproken met het Ministerie van VWS. Deze overeenkomsten hebben een groot financieel volume. Daarnaast is de Corona-organisatie druk bezig met het maken van de Corona-begroting 2021 en het verbeteren van de operationele en financiële sturing en control van de programmalijnen. Hiertoe is één businesscontroller ingezet en daarnaast is behoefte aan een tijdelijke uitbreiding met één businesscontroller voor de Corona-organisatie.

Verantwoordelijkheden
• De kandidaat toetst het aangeleverde projectplan en -budget aan de subsidievoorwaarden, bespreekt de resultaten met de project-, programmaleiders en doet zo nodig aanpassingsvoorstellen.
• Hij/zij adviseert en richt vervolgens afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever of projectleider de projectadministratie in en actualiseert deze zo nodig.
• Kandidaat analyseert samen met projectleider of budgethouder periodiek financiële informatie en onderzoekt oorzaken van afwijkingen tussen begroting, budget en realisatie op deze gebieden.
• Signaleert risico’s en geeft op basis van bevindingen gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleiders.
• Signaleert mogelijke verbeteringen in het financieel-administratieve proces, adviseert de directie Corona-organisatie, de manager Bedrijfsvoering en controller en verbetert en bevordert het projectmatig werken binnen de eigen organisatie.
• Stelt afrekeningen (inclusief accountantsdossier) en rapportages op voor de projectadministratie. Verzamelt en analyseert samen met de projectleider of budgethouder inhoudelijke en financiële gegevens ten behoeve van verantwoordingsdocumenten.

Functie eisen

Minimaal een afgeronde HBO of academische opleiding (bij voorkeur aangevuld met post-HBO, HOFAM en/of RC/RA) . Ruime werkervaring in overheid/non-profit/zorg/subsidie-trajecten, bij voorkeur zowel tijdens de normale gang van zaken als in crisissituaties Kennis van diverse (financiële) applicaties (kantoorsoftware, Excel) Je beschikt over goede adviesvaardigheden, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Kennis van algemene projectmanagement-technieken Kan goed plannen en organiseren Competenties: omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief, integer, proactief, resultaatgericht, accuraat, klant- en oplossingsgericht 8. Ervaring met Afas Profit is een pré.

Bedrijfsprofiel

Het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de inwoners in Nederland; dat is waar onze opdrachtgever als landelijke branchevereniging voor staat. De COVID-19 pandemie zorgt op dit moment voor veel extra dynamiek in de koepelorganisatie. Vanuit het hoofdkantoor wordt gewerkt aan de uitvoering van projecten op het vlak van de publieke gezondheid en veiligheid.

Arbeidsvoorwaarden

De inzet van de interim Business Controller is naar verwachting voor minimaal zes maanden. Het is een opdracht voor 32 - 36 uur per week.
Aardoom & de Jong hanteert een uurtarief van tussen €85- €100 (inclusief reiskosten, exclusief BTW) afhankelijk van de werkervaring

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 16 november 2020, tegemoet.

Locatie

Midden Nederland

Publicatie datum

12.11.2020

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185