Aardoom & de Jong is met spoed op zoek naar een interim Business Controller voor onze opdrachtgever, GGD GHOR een landelijke branchevereniging voor de gezondheidszorg.

Interim Business / Project Controller ( Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

• Kandidaat toetst het aangeleverde projectplan en -budget aan de subsidievoorwaarden, bespreekt de resultaten met de projectleiders en doet zo nodig aanpassingsvoorstellen;
• Kandidaat adviseert en richt vervolgens afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever of projectleider de projectadministratie in en actualiseert deze zo nodig;
• Kandidaat analyseert samen met projectleider of budgethouder periodiek financiële informatie en onderzoekt oorzaken van afwijkingen tussen begroting, budget en realisatie op deze gebieden;
• Kandidaat signaleert risico’s en geeft op basis van bevindingen gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleiders;
• Kandidaat signaleert mogelijke verbeteringen in het financieel-administratieve proces, adviseert de Manager Bedrijfsvoering en controller dienaangaande en verbetert en bevordert het projectmatig werken binnen GGD GHOR Nederland;
• Kandidaat stelt afrekeningen (inclusief accountantsdossier) en rapportages op voor de projectadministratie;
• Kandidaat verzamelt en analyseert samen met de projectleider of budgethouder inhoudelijke en financiële gegevens ten behoeve van verantwoordingsdocumenten;
• Kandidaat voert in voorkomende gevallen - binnen aangegeven kaders - contractonderhandelingen met opdrachtgevers en leveranciers;
• Kandidaat draagt zorg voor een goede interne beheersing;
• Kandidaat onderhoudt contact met teammanagers, projectleiders, projectmedewerkers, leveranciers en opdrachtgevers ten behoeve van factureren, completeren van financiële gegevens en verstrekken van informatie inzake de projecten.

Functie eisen

Minimaal een relevante HBO diploma.
Aantoonbare ervaring met het stellen van prioriteiten en brengt focus en structuur aan in een complexe werkomgeving.
Sterk in zowel plannen als organiseren.
Aantoonbare kennis van algemene projectmanagement technieken.
Goed analytisch vermogen en doortastend zijn in zijn/haar werkzaamheden.
Kandidaat beschikt aantoonbaover de volgende competenties:
- Integer;
- Proactief;
- Resultaatgericht;
- Acuraat;
- Klant- en oplossingsgericht.

Bedrijfsprofiel

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. GGD GHOR Nederland (hierna: Opdrachtgever) is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden - de directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD'en en GHOR bureaus - richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.
Daarnaast draagt Opdrachtgever bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het gaat om jeugd, sociaal domein en veiligheid. Deze drie taakvelden staan dan ook centraal bij Opdrachtgever, waarin GHOR, Omgevingswet, Jeugdgezondheid, DPG als Trusted Advisor, Stimuleringsprogramma en OGGZ/Personen met verward gedrag de strategische thema's zijn. Verder geeft de landelijke vereniging betekenis aan de vier kernwaarden: proactief, verantwoordelijk, betrouwbaar en omgevingsgericht.
Ook voert Opdrachtgever projecten uit, die centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en en GHOR-bureaus hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever vervult samen met de aangesloten organisaties op dit moment een belangrijke rol bij de bestrijding van COVID-19.
Zie voor meer informatie de website www.ggdghor.nl/.

Arbeidsvoorwaarden

Aardoom & de Jong hanteert een uurtarief van maximaal € 80,- (inclusief reiskosten, exclusief BTW) afhankelijk van de werkervaring. Kandaten worden geacht minimaal 32 uur, maximaal 40 uur per week beschikbaar te zijn.

VOG maakt deel uit van de procedure Kandidaten zijn bereid een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De ingangsdatum van de Opdracht zal zijn op 2 augustus 2021 dan wel zo snel mogelijk daarna en heeft een looptijd van drie maanden, dat wil zeggen tot en met 1 november 2021, met de optie tot verlenging van twee maal drie maanden, eindigend op 1 mei 2022.

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 23 juli 2021 voor 12.00 uur tegemoet. Gesprekken bij de opdrachtgever zijn dinsdag 27 juli 2021.

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

21-07-2021

Interim Business / Project Controller ( Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close