Interim Clustermanager Inwoners en Veiligheid (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is op zoek naar een Interim Clustermanager Inwoners en Veiligheid voor een gemeente in Zuid-Holland.

De samenleving verandert voortdurend en deze veranderingen gaan steeds sneller. Daarom werkt gemeente de gemeente hard aan de ontwikkeling van haar eigen organisatie. Er zijn veranderingen aangebracht in de structuur, in de sturing en de processen. Ook zijn de functies en taken van de medewerkers veranderd. In het voorjaar 2018 zijn kwartiermakers aan de slag gegaan in de nieuwe setting. Recent heeft er een plaatsingsproces plaats gevonden, maar de vacature van de functie Clustermanager Inwoners & Veiligheid is niet ingevuld.

In het cluster Inwoners & Veiligheid staan de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente centraal. Zij zijn onze klanten en opdrachtgevers met wie het cluster in contact staat. Of iemand nu een restaurant wil openen in de binnenstad, zijn woning wil verbouwen, belemmeringen ondervindt t.a.v. optimale ontwikkeling van de jeugdigen, vrijwilligers wil inzetten, sociale ondersteuning in zijn huishouden nodig heeft, een nieuw paspoort gaat aanvragen, of wil doorgeven waar het nog schoner en veiliger kan in de gemeente, diegene komt in direct contact met een van de medewerkers van het cluster Inwoners & Veiligheid. Klantgericht werken en een goede en snelle dienstverlening zijn daarom een van de uitgangspunten van het cluster. Het cluster is er voor de stad, en de inwoners, bedrijven en instellingen weten de medewerkers van het cluster snel en makkelijk te vinden.

Ook wordt in het cluster Inwoners & Veiligheid ervoor zorg gedragen dat de gemeente een veilige stad blijft: iedereen moet zich op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad veilig kunnen voelen in ongeacht leeftijd, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of etniciteit. Deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad dragen we met elkaar, want veiligheid is van iedereen. Binnen het Cluster Inwoners & Veiligheid worden de krachten van beleid en uitvoering op het gebied van veiligheid met elkaar gebundeld. Dankzij de nauwe verbintenis wordt er snel geschakeld en ingespeeld op ontwikkelingen en verloopt de samenwerking met de politie en andere ketenpartners optimaal.

Het Cluster Inwoners & Veiligheid kent 3 teams

 • Team Staf, Advies en Publiekszaken, bestaande uit:
  • Frontoffice
  • Backoffice
  • Subsidie/Inkoop loket
  • Vrijwilligerssteunpunt
  • Staf & Advies
 • Team Handhaving, Vergunningen, en Wijkbeheer, bestaande uit:
  • Handhaving en Toezicht
  • Vergunningen
  • Wijkbeheer
 • Team Toegang Sociaal Domein & de vakgroepen

Verantwoordelijkheden van de Clustermanager Inwoners & Veiligheid

 • De clustermanager is eindverantwoordelijk voor het cluster.
 • De clustermanager geeft samen met de collega clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris leiding aan de gehele organisatie.
 • De clustermanagers zijn (als CMT-lid) mede verantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling en functioneren van de organisatie als geheel en afstemming tussen clusters en teams.
 • De clustermanager legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris-algemeen directeur.
 • De clustermanager geeft integraal leiding aan zijn cluster, waaronder de verantwoordelijkheid voor:
  • het direct aansturen en coachen van teammanagers;
  • het formuleren en bewaken van de managementdoelstellingen van het cluster;
  • de kwaliteit en tijdigheid van de geleverde producten en diensten;
  • de juiste inzet van middelen en de beheersing daarvan;
  • het bewaken van processen, afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisatie-eenheden.
 • De clustermanager is verantwoordelijk voor de implementatie van het bedrijfsplan voor het cluster.
 • De clustermanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en innovatie van het cluster.

Taken

 • De clustermanager stuurt de teammanagers aan en zorgt voor afstemming tussen de teams binnen het clusters.
 • De clustermanager stimuleert de lange termijn visieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling. Geeft leiding aan veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling en is in staat een duidelijke visie te vertalen naar de praktijk.
 • De clustermanager stuurt in de organisatie op resultaten en op de gewenste cultuur en houding & gedrag.
 • De clustermanager anticipeert op en faciliteert kansrijke initiatieven vanuit de organisatie.
 • De clustermanager is strategisch adviseur/sparringpartner van het college.
 • De clustermanager onderhoudt contact met externe partijen en heeft daarin een vertegenwoordigende rol.
 • De clustermanager stelt tezamen met de teammanagers een jaarplan op voor het cluster dat is afgeleid van het bedrijfsplan en bewaakt de uitvoering ervan.

Functie eisen

We zijn op zoek naar een mensgerichte senior manager met aantoonbaar management en inhoudelijke ervaring in het gebied van Veiligheid en/of Sociaal Domein.

Eisen en competenties:

 • Afgeronde opleiding op WO-niveau
 • Werkervaring / interimervaring op directieniveau binnen een gemeente
 • Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit.
 • Mensgerichte en krachtige snel schakelende en handelende manager.
 • Robuust en coachend leidinggevende, met een stevige basis op dat gebied.
 • Natuurlijke verbinder en goede netwerker.
 • Weet het team te versterken en uit te dagen om te gaan excelleren.
 • Resultaatgericht zonder daarbij oog voor de medewerker te verliezen.
 • Charisma, autonomie, goede energie. Zwaargewicht. Visie

Bedrijfsprofiel

De gemeente in Zuid-Holland is een bijzondere stad met een rijk verleden. Voorheen een stad met bloeiende industrieën zoals de zeevaart, sleepvaart en de visserij maar inmiddels hebben deze plaatsgemaakt voor technologie en recreatie. De gemeente beschikt over een aantal bijzondere en innovatieve bedrijven die wereldwijd opereren, maar ook over een bijzondere toeristische en recreatieve kwaliteiten met haar ligging en historische stadskern. Daarnaast combineert de gemeente de kleinschaligheid en sociale samenhang van een dorp met de uitstraling en trots van een oude historische stad.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht van circa 32 uur per week voor circa 12 maanden. Start zo spoedig mogelijk. Uurtarief: € 110 - € 120 (incl reiskosten, ex.btw) afhankelijk van de ervaring.

Procedure

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 15 april 2019, tegemoet. De gesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats tussen 15-17 april 2019. Het gesprek bij opdrachtgever is op maandag 6 mei 2019.

Locatie

Zuid-Holland

Publicatie datum

10.04.2019

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185