Aardoom & de Jong is voor een onderwijsinstelling (PO/VO) in de randstad op zoek naar een Interim Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Interim Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie bij een onderwijsinstelling in de Randstad (vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

De bedrijfsvoeringsorganisatie biedt een integraal en helder aanbod van diensten aan het College van Bestuur, de scholen, het Bestuursbureau en Concerncontrol. De bedrijfsvoeringsorganisatie ontzorgt, faciliteert en adviseert. De bedrijfsvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor HR, onderwijskwaliteit, ICT, huisvesting, financiën, planning en control, communicatie.

De Interim Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie heeft ruime managementervaring op het brede terrein van bedrijfsvoering, is een gesprekspartner op directie- en bestuursniveau en beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten. De Interim Directeur heeft een persoonlijkheid die passend, inspirerend en flexibel kan inspelen op vragen en behoeften binnen de verschillende scholen en die zich verbindend en open beweegt binnen de organisatie. Opereert vanuit een helicopterview en is gericht op ontwikkeling, professionalisering en verbetering. Houdt het overzicht, is koersvast en bewaakt de voortgang. Een inspirerende mensgerichte manager die oog heeft voor teamontwikkeling en de professionele ontwikkeling van de individuele medewerker. Iemand die ruimte, structuur en vertrouwen geeft binnen de afgesproken kaders en standaarden. Die ook bereid is om mee de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is. Een toegankelijke leidinggevende, die over humor beschikt, de talenten van medewerkers ziet en samen met hen de afdeling verder gaat ontwikkelen.

De komende periode staat in de het teken van bewaken van continuïteit en stabiliteit, waarbij de volgende thema’s centraal staan:

 • Versterking van de onderlinge samenwerking
 • Verbetering van de service naar de scholen
 • Verdere professionalisering van de bedrijfsvoeringsorganisatie
 • Doorontwikkeling en optimalisatie van processen

Samen met teammanagers vormt de Interim Directeur het MT van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

De kerntaken van de Interim Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie:

 • Een strategische adviesrol richting scholen en het CvB. Geeft een stevig, onafhankelijk en gedragen advies over de uitvoering van eerdergenoemde beleidsterreinen.
 • Leidinggeven aan de teammanagers en professionals op de bedrijfsvoeringsorganisatie. Brengt hen in positie, stimuleert verdere samenwerking en samenhang en investeert in talentontwikkeling.
 • Leidinggeven aan de voorbereiding, ontwikkeling en (mede) uitvoering van het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering.
 • Leidinggeven aan de doorontwikkeling en optimalisatie van processen in samenhang en samenspraak met het CvB en de scholen.

Functie eisen

De Interim Directeur neemt mee:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring als (Interim) Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie (bij voorkeur bij een onderwijsorganisatie)
 • Kennis van - en inzicht in de expertises die binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn ondergebracht.

Daarnaast bezit de Interim Directeur de volgende competenties:

 • Organisatiesensitief: Onderkent de invloed en gevolgen van beslissingen, gedrag en activiteiten op organisatieonderdelen en handelt hiernaar om doelen te bereiken. Houdt rekening met belangen van anderen, toetst of er voldoende draagvlak is voor een voorstel.
 • Verbindend leiderschap: Bevordert de samenwerking en synergie binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie. Is mensgericht, werkt vanuit vertrouwen en stimuleert ontwikkeling.
 • Servicegericht: Schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking met schoolleiders en CvB. Kan zich verplaatsen in de belangen en behoeften van de ander.
 • Helikopterview: Heeft een breed perspectief en overzicht, ziet samenhang, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden en aanpassen van de dienstverlening van de organisatie.
 • Besluitvaardig: Is in staat om relevante partijen bij de besluitvorming te betrekken, weegt belangen en hakt knopen door

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een interim-oplossing (ZZP) voor 24-32 uur per week tot einde schooljaar 22/23. Het uurtarief van de Interim Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie is afhankelijk van achtergrond en ervaring.

Procedure

Jouw reactie, voorzien van motivatie en CV ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 februari 2023. De gesprekken bij de onderwijsinstelling vinden in week 8 plaats. Start van de opdracht is op 1 april 2023 of zoveel eerder als afgesproken met opdrachtgever.

Een referentiecheck, diplomacheck, VOG kunnen deel uitmaken van deze procedure.

Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.

Publicatie datum

10-02-2023

Interim Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close