Interim Directeur bij een ZBO ( Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Aardoom is op zoek naar een Interim Directeur voor een ZBO. De directeur is verantwoordelijk voor een van de directies en ressorteert rechtstreeks onder het bestuur. Er is sprake van één directieraad die ernaar streeft in consensus tot besluitvorming te komen.

Deze directie van deze ZBO omvat ca. 340 fte en bestaat uit vier afdelingen. De directieafdelingen worden aangestuurd door een hoofd. Daarnaast valt er een programma onder de aansturing van de directeur.

Naast het lidmaatschap van diverse samenwerkingspartners en multilaterale koepelorganisaties, is de directeur primair verantwoordelijk voor de aansturing van de interne organisatie en draagt op deze wijze bij aan de realisatie van de (vernieuwende) organisatie ambities. Daarbij is de inzet van IT van wezenlijk belang voor het behalen van onze doelstellingen.

Vraagstukken en verantwoordelijkheden waarmee de kandidaat zich het komende jaar o.a. gaat bezighouden:
• Eindverantwoordelijk voor en aansturing van de directie en MT-leden
• Lid Directieraad
• Aansturing organisatie ontwikkeling van de directie van de ZBO
• Verdere vormgeving van de interne organisatie
• Doorontwikkeling van adviesdiensten
• Positionering van het klantgericht werken mbt de bedrijfsvoering van de ZBO

Functie eisen

De opgaven die op de directie afkomen zijn complex en ambitieus. Dit vraagt om heldere en strakke aansturing van de directie. De opgaven leggen een enorme druk op de kennis en kunde maar ook de wendbaarheid van de medewerkers. Wij zoeken een stevige en ervaren directeur die past in het volgende profiel:
• Heeft aantoonbare zware management ervaring op bestuurlijk niveau in de overheid
• Een persoon met overwicht & statuur. Is een daadkrachtig, onafhankelijk en managerial leider
• Iemand die helder en duidelijk communiceert
• Hij/zij heeft overzicht en is in staat dwarsverbanden te zien en te benutten
• Bekend met de politieke en bestuurlijke omgeving van een ZBO
• Politiek sensitief en integer
• Proactief, verbindend vermogen en zoekt de samenwerking waar mogelijk
• Ervaring met – en kundig in business gestuurde innovatieve IT oplossingen
• Verbinder en teamplayer

Bedrijfsprofiel

De ZBO bevindt zich momenteel te midden van alle complexe politiek bestuurlijke vraagstukken die de vele ontwikkelingen in onze samenleving met zich meebrengen. Te denken valt aan technologische en maatschappelijke vraagstukken waarbij begrippen als Digitale Overheid, Klant en Beschikbaarheid van Data een belangrijke plek innemen. Denk ook aan de energietransitie en de verduurzaming van de samenleving. De daaruit voortkomende organisatie ontwikkelvraagstukken keren steeds vaker en dwingender terug op de agenda van de Directieraad en de tijd dringt om deze op te pakken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht voor ongeveer een jaar, 32 uur per week. Het uurtarief van de interim manager ligt in de range van € 110,- tot € 120,- per uur (incl reiskosten, excl BTW)

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk donderdag 3 januari 2019 tegemoet. Een referentiecheck, diplomacheck en assessment kunnen deel uitmaken van deze procedure. Gesprekken bij ons op kantoor vinden in de week van 7-11 januari 2019 plaats. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden naar verwachting in week 4 en/of week 5 2019 plaats.

Locatie

Nederland

Publicatie datum

21.12.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185