Interim Hoofd Financiën en Projecten voor een faculteit bij een Universiteit (Vervuld)

Interim

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is op zoek naar een Interim Hoofd Financiën en Projecten voor toonaangevende faculteit bij een Universiteit in Zuid-Holland.

De dienst Financiën en Projecten bestaat uit 12 medewerkers. Drie daarvan werken binnen de eenheid Planning en Control en acht binnen de eenheid projectcontrol (het gaat hier om een projectenportefeuille van circa 800 extern gesubsidieerde onderzoekprojecten).

De Interim Manager heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Draagt zorg voor een structureel financieel gezonde faculteit met transparantie over
  de financiële positie en trends over de diverse geldstromen;
 • Is financieel sparringpartner en adviseur voor het faculteitsbestuur in het algemeen
  en voor de portefeuillehouder bedrijfsvoering in het bijzonder;
 • Is financieel adviseur voor en onderhoudt een op samenwerking gerichte relatie met
  het management van de instituten en directeuren van de overige ondersteunende
  eenheden;
 • Draagt zorg voor het realiseren van de planning- en control cyclus van de faculteit en
  instituten (begrotingen, jaarrekeningen en tussentijdse rapportages) en voert hierover
  namens de faculteit overleg met de accountant;
 • Beheert en adviseert het faculteitsbestuur over het facultaire verdeelmodel;
 • Verzamelt en analyseert ken- en stuurgetallen, maakt bestuurlijk/financiële
  rapportages en meerjarenprognoses zowel t.b.v. het faculteitsbestuur als voor het
  management van de instituten;
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de projectenportefeuille externe subsidies en
  adviseert het faculteitsbestuur en de instituten hieromtrent;
 • Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding, implementatie en evaluatie van het
  financieel-economisch beleid van de faculteit;
 • Geeft vorm en inhoud aan de administratieve organisatie en interne
  controle/beheersing; Houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling en
  professionalisering van de bedrijfsvoering, de informatievoorziening en het financieel
  beheer in de keten;
 • Beoordeelt en adviseert over de financiële haalbaarheid van ingediende
  beleidsplannen, investeringsvoorstellen en projectvoorstellen;
 • Stuurt de dienst F&P aan en initieert en realiseert de verdere ontwikkeling en
  professionalisering van de medewerkers;
 • Vertegenwoordigt de faculteit in diverse universitaire overleggen en projecten.

De belangrijkste taak / focus van het Interim Hoofd zal zijn de Planning en Control: het proces rondom en het opstellen van de jaarrekening 2018, het proces rondom en het opstellen van de eerste kwartaalrapportage 2019 en het proces rondom en het opstellen van de Kadernota voor de Begroting 2020 (af te ronden voor de zomer 2019) en het leiding geven aan de medewerkers van de dienst. Wij zoeken iemand die communicatief sterk is, kan samenwerken en gevoel heeft voor verhoudingen.

Functie eisen

 • Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot (register)controller of vergelijkbare post-master.
 • Aantoonbare kennis van en meerjarige (> 5 jaar) relevante ervaring met het brede werkterrein van planning en control bij voorkeur in een universitaire omgeving;
 • Aantoonbare affiniteit met hoger onderwijs en onderzoek
 • Kennis van en ervaring in het beheer van extern onderzoek subsidies (bv. EU, NWO);
 • Ervaring met projectmanagement en het aansturen van projecten;
 • Goede beheersing van Excel en bij voorkeur SAP;
 • Goed op de hoogte van relevante wet en regelgeving en externe (financiële) ontwikkelingen;
 • Sterk analytisch in cijfers en processen en in staat om de analyse te vertalen naar concrete stappen die op een snelle en efficiënte manier kunnen worden geïmplementeerd.
 • Motiverende manager die in staat is om onder druk het team mee te krijgen in verandering.
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden om te kunnen schakelen tussen de verschillende stakeholders en deze te beïnvloeden zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Uitstekende samenwerkingsvaardigheden, oplossings- en resultaatgerichte werkstijl en gefocust op kwaliteit, met een sterk gevoel voor stakeholder management.

Bedrijfsprofiel

De faculteit van een universiteit in Zuid Holland is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in principe een rol voor circa 6 maanden. Het betreft hier een functie voor 32-40 uur per week. Het tarief is max € 105 per uur (incl reiskosten, ex BTW).

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 4 december 2018 tegemoet. Een referentiecheck en diplomacheck kunnen deel uitmaken van deze procedure.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden naar verwachting 12, 13 of 14 december plaats.

Locatie

Zuid-Holland

Publicatie datum

30.11.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185