Interim Manager Onderhoud bij een Woningcorporatie (reactietermijn verstreken)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is met spoed op zoek naar een Interim Manager Onderhoud voor een Woningcorporatie in Limburg.

Als Interim Manager Onderhoud ben je verantwoordelijk voor het team Onderhoud waarbij de kwaliteit van de werkzaamheden continu is geborgd en proactief aansluit bij veranderende wensen en eisen. Je geeft hierbij leiding aan het team en geeft samenwerking zodanig vorm dat dit bijdraagt aan de gedefinieerde afdelingsdoelstellingen.

De Interim Manager Onderhoud heeft naast de inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden een fundamentele rol als leidinggevende in de doorontwikkeling van de medewerkers. Als Interim manager heb je een voorbeeldfunctie binnen de woningcorporatie waarbij je vanuit een coachende leidinggevende stijl stuurt op klant- en resultaatgericht gedrag van collega’s waarbij samenwerking en persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal staan. Zodoende creëer jij samen met jouw team een betekenisvolle en daadkrachtige werkomgeving die bijdraagt aan klantwaarde en waar de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers continu wordt gestimuleerd.

De Interim Manager Onderhoud geeft leiding aan het team Onderhoud. In samenspraak met de manager Klant & Onderhoud formuleer je duidelijke en concrete doelstellingen en borg je de realisatie van deze doelstellingen. Je rapporteert aan de manager Klant & Onderhoud.

Resultaatgebieden

1. Leiding geven aan team

 • Je stuurt en faciliteert gedrag dat voortvloeit uit de kernwaarden en kerncompetenties van De Woningcorporatie.
 • Je maakt en borgt duidelijke afspraken met medewerkers over hun persoonlijke doelen en resultaten: wie, wat, wanneer, hoe goed en hoeveel.
 • Je bent als Interim manager een boegbeeld, aanjager en coach als het gaat om de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers waarbij lerend vermogen, coachend leiderschap, samenwerking, feedback, effectiviteit, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan.

2. (Niet) Planmatig Onderhoud

 • In samenspraak met de manager Klant & Onderhoud vertaal je organisatie,- en afdelingsdoelstellingen naar doelstellingen voor het team en de medewerkers.
 • Je draagt vanuit jouw rol en expertise, binnen de strategische kaders, bij aan het realiseren van de verduurzaming van het woningbezit (energielabel B, CO2 neutraal).
 • Je draagt vanuit jouw rol en expertise, afgestemd op de wensportefeuille, bij aan het verlagen van het percentage woningen binnen de Woningcorporatieportefeuille met een conditiescore van 3 of hoger.
 • Je bent verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de technische staat van alle complexen met behulp van een conditiemeting overeenkomstig NEN 2767.
 • Je draagt zorg voor efficiënte en effectieve werkprocessen, planning, bezetting en de werkverdeling van het team Onderhoud en stelt waar mogelijk verbeteringen voor.
 • Je ben verantwoordelijk voor het jaarplan van het team Onderhoud en voert dit uit aangaande budget, personele bezetting en werkvoorraad en je draagt zorg voor de uitvoering van plannen en rapportages voor het eigen team (bezettingsplan en operationele instructies).
 • Door adequaat en efficiënt gebruik van middelen en mensen draag je zorg voor de juiste en correcte coördinatie, organisatie en borging van:
  • technische coördinatie van inspectieverzoeken.
  • voor- en eindopnames en herstel- en verbeterwerkzaamheden in mutatiewoningen.
  • de uitvoering van na-investeringen.
  • (niet) planmatig onderhoud, ten behoeve van het tot stand brengen van een optimale dienstverlening, in het bijzonder de technische kwaliteit van de woningen.
 • Je bent verantwoordelijk om in relatie tot bovenstaande thema’s kwalitatief hoogwaardige periodieke voortgangsrapportages te maken t.b.v. de manager Klant & Onderhoud.
 • Je geeft invulling aan de transitie naar regisserend opdrachtgeverschap.

Functie eisen

Opleidingsniveau:

 • Afgeronde HBO opleiding in een bouwtechnische richting

Kennis en ervaring:

 • Kennis en vaardigheden op gebied van leidinggeven, coaching, management, procesoptimalisatie en verandermanagement
 • Functie-gerelateerde opleidingen en/of cursussen op het gebied van gebouwenbeheer en verduurzaming van woningen

Competenties:

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht,
 • Samenwerken en ontwikkelen
 • Coachend leiderschap
 • Ondernemerschap
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Creatief / innovatief denken

Bedrijfsprofiel

De woningcorporatie is een grote sociale huisvester in Limburg. De missie is het leveren van betaalbaar en prettig wonen voor mensen met lage inkomens. Samen met huurders en andere partners werkt de woningbouwcorporatie aan duurzame en leefbare wijken. De woningcorporatie investeert flink in de bouw, renovatie en onderhoud van sociale huurwoningen, maar neemt ook maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te garanderen. Bij de woningcorporatie werken ruim 200 mensen, verdeeld over vijf afdelingen en enkele stafdiensten.

De visie van de woningcorporatie voor de toekomst:
In 2022 zijn huurders op alle fronten tevreden over de dienstverlening van de woningcorporatie. De woningcorporatie betrekt huurders actief bij haar beleid en bij het zorgen voor een prettige woonomgeving. De woningen hebben een goede kwaliteit en zijn energiezuiniger geworden. Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw maakt de woningcorporatie duurzame keuzes. De woningcorporatie zoekt actief de samenwerking op met andere maatschappelijke partners en koestert haar relaties en netwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in principe een rol voor circa 4 a 5 maanden. Het betreft hier een functie voor circa 32 uur. Start, zo spoedig mogeljik.

Het tarief is € 70 tot € 85 per uur afhankelijk van ervaring en achtergrond (incl reiskosten, ex BTW).

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 21 januari 2019, tegemoet.

Een referentiecheck en diplomacheck kunnen deel uit maken van deze procedure.

Locatie

Limburg

Publicatie datum

18.01.2019

Contactpersoon

Deel deze vacature via