Interim Manager Sociaal Domein bij een gemeente (Vervuld)

Interim

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is op zoek naar een Interim Manager (Toegang) voor het Sociaal Domein bij een gemeente in Midden Nederland.

De interim manager gaat zich focussen op de volgende zaken (in willekeurige volgorde):
1. Primaire klantprocessen implementeren (kwaliteit klantcontact fors verbeteren);

De primaire bedrijfsprocessen in het team Toegang zijn in verschillende stadia aanwezig, oftewel een deel van de processen is goeddeels op orde, andere nog totaal niet en ook niet transparant voor medewerkers. Processen zijn (veelal) duidelijk geschreven vanuit klantoptiek, maar de verdere afstemming met de achterliggende applicatie dient nog gemaakt te worden. Datagestuurd werken blijft op deze manier nog achterwege, terwijl dat een zwaartepunt is in onze organisatievisie. Daarnaast verloopt de besluitvorming van de beschreven werkprocessen nog niet transparant. Binnen het Sociaal domein is het project plan “Sociaal Domein processen 2020” opgesteld. De teammanager is er verantwoordelijk voor dat hier verdere sturing op volgt.

2. Personeelsmanagement op orde brengen (cultuur en sfeer in team fors verbeteren).

De span of control van het team Toegang is erg groot, gezien het hoge aantal teamleden (55 medewerkers, 11 externen) er ligt dus een flinke opgave in het managen van een hoog aantal medewerkers die een grote behoefte hebben aan een coachend leidinggevende. Er ligt een advies om de dienstverlening van de klant en doelgroepen te verbeteren.
Om dit te realiseren is het advies om de span of control efficiënter in te delen door middel van herpositionering (dus geen reorganisatie of ontslag) en om de externe inhuur verder af te bouwen en alleen in te huren voor pieken en calamiteiten. De visie hierop is geschreven en kan dus verder uitgerold gaan worden door de manager.

Het is van belang te melden dat er ook een externe coach wordt aangesteld die zich gaat bezighouden met het cultuurveranderingsaspect dat uiteraard ook plaatsvindt in dit veranderproces.

De manager Toegang vormt samen met directie, programmamanagers en de andere managers het management van de gemeente. Er wordt integraal samengewerkt. Daarnaast zijn de manager en programmamanager Sociaal Domein gesprekspartners voor collegeleden en directie.

Functie eisen

We zijn op zoek naar een mensgerichte senior manager met aantoonbaar 5 jaar management en inhoudelijke ervaring in het Sociaal Domein (met name in het voorveld). Je bouwt aan een team waar de cultuurwaarden Verbindend vermogen, Ondernemerschap, Betrokken, Aanspreekbaar en Klantgericht de grondslag van handelen, houding en gedrag zijn.

Eisen:

  • Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit.
  • Mensgerichte en krachtige snel schakelende en handelende manager.
  • Robuust en coachend leidinggevende, met een stevige basis op dat gebied.
  • Natuurlijke verbinder en goede netwerker.
  • Weet het team te versterken en uit te dagen om te gaan excelleren.
  • Resultaatgericht zonder daarbij oog voor de medewerker te verliezen.
  • Charisma, goede energie. Zwaargewicht. Visie

Bedrijfsprofiel

Gemeente in het MIdden van het land

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in principe een rol voor 1 jaar. Het betreft hier een functie voor vier á vijf dagen (36 uur). Start, zo spoedig mogeljik, maar uiterlijk 1-1-2019.

Het tarief is maximaal 85 per uur (incl reiskosten, ex BTW).

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 25 november 2018, tegemoet.

Een referentiecheck en diplomacheck kunnen deel uit maken van deze procedure.

Locatie

Midden Nederland

Publicatie datum

22.11.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185