Interim Manager Sociaal Domein bij een gemeente (Vervuld)

Interim

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is op zoek naar een Interim Manager voor het Sociaal Domein bij een gemeente in Midden Nederland.

De interim manager gaat leiding geven aan 3 teams. De afdeling bestaat uit 65 fte medewerkers, maar door de samenwerking met de maatschappelijke partners in de 4 kernteams bestaat de totale afdeling uit ongeveer 105 mensen.

Het team Samenleving staat met haar beide benen in de samenleving. Er is een continue verbinding met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en andere partijen. Het team weet wat er speelt in de samenleving en in iedere kern van de gemeente. Zij zijn de schakels tussen de samenleving en de gemeente. Medewerkers uit het team Samenleving halen de strategische vraagstukken (o.a.) op in de samenleving en de medewerkers zorgen ervoor dat de vraagstukken opgavegericht in de vorm van projecten of werkgroepen worden uitgewerkt. Een maatschappelijke opgave wordt alleen opgepakt als deze past binnen de maatschappelijke agenda. Het team is een goede sparringpartner voor het management en het bestuur en heeft een adviserende rol.

Het team Toegang staat voor een toegang die is dichtbij en laagdrempelig georganiseerd. Waar de inwoner de regie heeft en waarbij de ondersteuning waar mogelijk lokaal wordt ingezet en waarbij ontschot en integraal samengewerkt. Binnen de optimalisering van de Toegang werken we ‘centraal & dichtbij’ met kernteams voor adequaat advies & informatie, goede ondersteuning en een juiste toeleiding tot zorg en welzijn. Een kernteam is een uitgebalanceerde netwerkstructuur met professionals, inclusief het preventieve veld.
Zoals tevens uitgebreid beschreven in de Nota Toegang .

Het team Informatie & Monitoring staat voor de ondersteuning van de primaire processen binnen de afdeling Sociaal Domein Het team zorgt ervoor dat de afdeling in control is op het terrein van financiën, informatievoorziening, prestaties, contracten en verantwoording. Het vormt de ruggengraat in het Sociaal Domein. Zij ondersteunen actief bij subsidie en inkoop, bij de P&C cyclus en de managementinformatie en overige informatievoorziening (ICT). Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de leefwereld van de klant (inwoner, leverancier, medewerkers e.d.).

Functie eisen

We zijn op zoek naar een mensgerichte manager met aantoonbaar management en inhoudelijke ervaring in het Sociaal Domein bij een gemeente.

Eisen:

  • Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit.
  • Mensgerichte en krachtige snel schakelende en handelende manager.
  • Robuust en coachend leidinggevende, met een stevige basis op dat gebied.
  • Natuurlijke verbinder en goede netwerker.
  • Weet het team te versterken en uit te dagen om te gaan excelleren.
  • Resultaatgericht zonder daarbij oog voor de medewerker te verliezen.

Bedrijfsprofiel

Gemeente in het MIdden van het land

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in principe een rol voor circa 6 maanden. Het betreft hier een functie voor 32 uur. Start zo spoedig mogeljik.

Het tarief is maximaal 85 per uur (incl reiskosten, ex BTW).

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (beide in Word), zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 18 december 2018, tegemoet.

Een referentiecheck en diplomacheck kunnen deel uit maken van deze procedure.

Locatie

Midden Nederland

Publicatie datum

17.12.2018

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185