Interim Projectleider Brede School (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is voor haar opdrachtgever, een welzijnsorganisatie in Zuid-Holland, met spoed op zoek naar een interim Projectleider Brede School.

Onze opdrachtgever biedt diensten aan voor de inwoners van de gemeente. De missie is het ondersteunen en versterken van de kracht van de inwoners en de samenleving als geheel. Dit met als doel dat iedereen met zijn eigen talenten mee kan doen. De organisatie is er voor iedereen van nul tot 100+ jaar oud en biedt een scala aan welzijns- en sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning, service- en gemak diensten, ouderenadvisering, buurtbemiddeling, jongerenwerk, enzovoort.

Binnen de sector Jeugd en het Wijkwerk is opdrachtgever op zoek naar een interim Projectleider Brede School. De Projectleider is een zelfstandige functie en kent naast een coördinerend ook een uitvoerend karakter. De functie wordt grotendeels zelfstandig uitgevoerd maar er is ook sprake van een klein projectteam dat bestaat uit de medewerkers die werkzaam zijn binnen het bestaande product Brede School.

Functie eisen

Jij als interim Projectleider Brede School realiseert het project conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria.
Je ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de sector Jeugd en Wijkwerk en legt daarnaast ook verantwoording af aan het LEA. Ook begeleid jij in voorkomende gevallen medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Resultaatgebieden:

 • Project Brede School ontwikkelen en uitwerken;
 • Werkt binnen de randvoorwaarden die vooraf worden meegegeven;
 • Werkt met een vooraf vastgestelde planning, budget, kwaliteitsnormen en acceptatiecriteria;
 • Maakt een inschatting van de benodigde beschikbaarheid van het projectteam en legt dit ter goedkeuring voor aan de leidinggevende van de desbetreffende medewerkers;
 • Stelt een projectplan op;
 • Onderhoudt contact met belanghebbenden om wensen en verwachtingen te peilen en te bespreken.
 • Resultaat: Projectopdrachten zijn ontwikkeld en uitgewerkt in een realistisch en gedetailleerd projectplan, waarvoor van betrokkenen goedkeuring is verkregen.

Uitvoerende taken in het project:

 • Draagt zorg voor de uitvoering van het projectplan;
 • Draagt samen met de operationeel leidinggevende zorg voor een betrokken, goed functionerend en geïnformeerd projectteam en lost zo nodig conflicten op;
 • Coacht projectleden daar waar nodig i.s.m. de operationeel leidinggevende van de projectleden;
 • Controleert de voortgang van het project met betrekking tot tijd, budget en kwaliteit;
 • Rapporteert en communiceert de projectstatus aan betrokkenen;
 • Draagt zorg voor de oplevering van het project conform afspraak;
 • Vergelijkt de resultaten en het verloop van het project met de planning en evalueert de verschillen;
 • Signaleert mogelijkheden voor een verdere professionalisering van het product Brede School.
 • Resultaat: De status van projecten is tijdig en inzichtelijk gecommuniceerd en projecten zijn gerealiseerd conform afspraak.

Deelnemen aan overlegstructuren:

 • Neemt deel aan de stuurgroep Brede School;
 • Neemt deel aan diverse interne en externe werkoverleggen;
 • Is verantwoordelijk voor het informeren en meenemen van het netwerk;

Je beschikt over de volgende competenties:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van de werksoort;
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij;
 • Kennis van procedures en richtlijnen en de werkomgeving van de opdrachtgever.

Specifieke functiekenmerken:

 • Sociale vaardigheden voor het informeren, meenemen en onderhouden van het netwerk en het motiveren van de doelgroep;
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen, het schrijven en bijhouden van rapporten en contacten onderhouden;
 • Plan- en organisatievermogen om een projectplan op een gestructureerde wijze vorm te geven en uit te voeren;
 • Stressbestendig vanwege het psychisch belast worden met deadlines en problemen.

Bedrijfsprofiel

De inzet van de interim Projectleider is in beginsel voor zes maanden voor maximaal 32 uur per week. Aardoom & de Jong hanteert een uurtarief van maximaal € 75 (inclusief reiskosten, exclusief BTW) afhankelijk van de ervaring.

Arbeidsvoorwaarden

Een referentiecheck, diplomacheck, en VOG maken mogelijk deel uit van de procedure.

Uw reactie voorzien van een motivatiebrief en CV (in Word format) zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag d.d. 27 januari tegemoet.

Publicatie datum

22.01.2021

Contactpersoon

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185