Interim Projectleider Forensische Geneeskunde GGD Regio Utrecht (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is met spoed op zoek naar een interim Projectleider Forensische Geneeskunde bij een GGD regio Utrecht

Opdracht
GGD-en staan voor de uitdaging om vorm te geven aan de transitie van forensische geneeskunde naar de toekomst. De forensische geneeskunde beweegt zich tussen wetshandhaving (politie en justitie) en geneeskunde en voert taken uit op het gebied van arrestantenzorg, lijkschouw, Forensisch Medisch Onderzoek (FMO), DNA-onderzoek, letselbeschrijvingen, etc.

Op het gebied van de forensische geneeskunde loopt er een landelijk project vanuit GGD GHOR, waarin de visie op forensische geneeskunde voor de toekomst herijkt en vastgesteld is. Om uitvoering te geven aan deze visie, is er bovenregionale samenwerking nodig tussen de GGD-en van regio Utrecht, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. De vereisten voor deze samenwerking zijn al schriftelijk uitgewerkt en moeten nu verder vorm krijgen en gerealiseerd worden. Onderdeel van de transitie is tevens het invulling geven aan de nieuwe taak Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (FMEK), als verbijzondering van het FMO. Vanuit het landelijk project worden beide ontwikkelingen ondersteund.

Als projectleider ben je onder leiding van de teammanager Forensische Geneeskunde mede verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen in de totale opgave van de transitie Forensische Geneeskunde:

 • Realiseren transitie Forensische Geneeskunde o.b.v. visiedocument, o.a.
  • opstellen van een uitvoerings-/implementatieplan voor de transitie
  • uitwerken werkwijze, organisatie en voorwaarden voor goede forensische zorg op gebied van personeel, arbeidsvoorwaarden, inhuur/uitbesteden, etc.
 • Organiseren bovenregionale samenwerking als onderdeel van de transitie, o.a.
  • in kaart brengen van forensische geneeskunde in de betrokken regio’s qua werkwijze, organisatie, etc.
  • uitwerken en laten vaststellen van nadere afspraken voor intensievere bovenregionale samenwerking
 • Uitvoering Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (FMEK), o.a.
  • opstellen regionaal implementatieplan om invulling te geven aan FMEK
  • uitwerken van afspraken tussen de ketenpartners (GGD-en, politie, Veilig Thuis) en ondersteunen bij voortgang hierin
 • Ondersteuning van het traject rondom medische arrestantenzorg

Context
De projectleider werkt ten behoeve van de samenwerkende GGD-en op het gebied van de Forensische Geneeskunde. De opdrachtgever voor dit project is de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU en je werkt onder aansturing van de teammanager Forensische Geneeskunde. De projectleider werkt nauw samen met de betrokken collega’s van GGD regio Utrecht, andere GGD-en en ketenpartners.

Functie eisen

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met uitgebreide ervaring als projectleider of kwartiermaker in overheids- of maatschappelijke organisaties, bij voorkeur bij GGD.

Verder beschik je bij voorkeur over de volgende eigenschappen:

 • Affiniteit met of kennis van de context van forensische geneeskunde en ketenpartners zoals politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en het Nederlands Forensisch Instituut is een pre
 • Ervaring met realiseren en uitwerken van bovenregionale samenwerking tussen overheidsorganisaties
 • Stevige en prettige persoonlijkheid als begeleider van het proces en besluitvorming, goed kunnen plannen en organiseren
 • In staat om snel te schakelen en de materie eigen te maken op proces en inhoud, van strategische blik naar uitvoering
 • Een vlotte pen voor het uitwerken van plannen en notities, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Je weet verschillende perspectieven en belangen aan elkaar te verbinden om draagvlak en win-win situaties te creëren
 • Organisatorische en politiek-bestuurlijke sensitiviteit en sterk in het vormgeven aan opdrachtgever - opdrachtnemerschap
 • Je hebt een visie op de maatschappelijke opgave, bent doortastend en denkt in mogelijkheden

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht van minimaal 24 uur per week voor in beginsel circa zes maanden, start naar verwachting medio december a.s. Uurtarief: max € 90,- (inclusief reiskosten, ex BTW).

Procedure

Een referentie-, en diplomacheck kunnen deel uitmaken van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop.
Wij ontvangen graag uw cv en motivatiebrief uiterlijk dinsdag 24 november a.s.

De gesprekken met de opdrachtgever vinden plaats op maandag 7 december 2020 in de ochtend.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot Santje Schaap: 06-18153485, schaap@aardoomendejong.nl

Locatie

Midden Nederland

Publicatie datum

19.11.2020

Contactpersoon

Deel deze vacature via