Leden van de Raad van Toezicht - MaDi (reactietermijn gesloten)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

Voor MaDi Zuidoost en Diemen (MaDiZo) is Aardoom & de Jong op zoek naar gemotiveerde leden voor de Raad van Toezicht met een verbindende én ondernemende instelling. Vanwege het vertrek van enkele leden ontstaan er vacatures voor: Leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Volgens de huidige statuten van Stichting MaDiZo dient de Raad van Toezicht uit minimaal drie en maximaal zeven leden te bestaan. De Raad van Toezicht van MaDiZo heeft op dit moment de minimale statutaire bezetting van drie, op termijn twee, leden.

De gewenste bezetting bedraagt daarentegen vijf leden. Daarvan worden op voordracht va de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad elk één lid benoemd en zijn er drie ‘onafhankelijke’ leden. Hierdoor dient de Raad van Toezicht versterkt te worden met drie nieuwe leden.

Er wordt gezocht naar kandidaten die al in staat zijn om op treden als toezichthouder. Daarnaast wordt verwacht dat kandidaten bereid zijn tot persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als toezichthouder. Binnen de organisatie wordt daarvoor de ruimte geboden.

Vanwege het vertrek van enkele leden zijn recentelijk vacatures ontstaan in de Raad.
Hierdoor dient de Raad van Toezicht versterkt te worden met drie nieuwe leden. De cliëntenraad zal één lid voordragen voor benoeming. De overige leden worden openbaar geworven.

De Raad van Toezicht draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie.
De leden zijn beschikbaar om te klankborden met de directeur bestuurder.
De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol naar de directeur bestuurder.

De samenwerking binnen de Raad van Toezicht en met de directeur bestuurder was en is constructief.

De Raad van Toezicht in de nieuwe samenstelling neemt een besluit over het instellen van commissies. Thans fungeren er binnen de Raad nog geen commissies.

De Raad van Toezicht is betrokken bij de organisatie en gaat op werkbezoek.

Functie eisen

Van de nieuwe leden worden de volgende competenties verwacht:
• Academisch denk- en werkniveau;
• Bestuurlijke ervaring en bij voorkeur ervaring als toezichthouder in een professionele organisatie;
• Functioneert zonder last of ruggespraak;
• Een stevige, onafhankelijke, kritische en verbindende teamspeler. Binnen de Raad van Toezicht, met de directeur bestuurder en de stakeholders;
• Weet nieuwe invalshoeken en manieren van ‘kijken naar’ toe te voegen. Heeft de vaardigheid om van buiten naar binnen te redeneren en is in staat om nieuwe werelden en gezichtsvelden naar binnen te brengen. Durft te benoemen wat niet goed gaat en is gericht op verbetering;
• Voldoende beschikbare tijd en commitment;
• Kent de samenleving in het werkgebied en heeft affiniteit met welzijnswerk en de doelgroep;
• Adviseert het bestuur en treedt waar nodig op als ambassadeur, weet de positie van de bestuurder te respecteren;
• Is in staat de belangrijkste ontwikkelingen in maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en ouderenwerk te duiden en is in staat een voor het toezicht betekenisvolle visie te ontwikkelen. Kan bijdragen aan het herijken van de strategie van de organisatie;
• Kent de attitude van de dienstverlening;
• Heeft aandacht voor zowel de formele rol van toezichthouder als ook voor het informele contact;
• Is analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren;
• Beschikt over een relevant maatschappelijk netwerk;
• Is gericht op de professionele ontwikkeling van bestuur en toezicht;
• Bereid en in staat te handelen volgens de governancecode Sociaal Werk.

Naast deze algemene competenties wordt gezocht naar een lid met een:
Financieel profiel:
• Inhoudelijke brede kennis en ervaring op het vlak van economie en financiën;
• In staat financiële gegevens te doorgronden en interpreteren;
• Heeft ervaring met planning & control cyclus, inzicht in financieel beleid, beheer en treasury;
• Heeft deskundigheid en ervaring in risicomanagement en de opzet en werking van interne beheersing- en controlesystemen;
• Kan functioneren als voorzitter van een auditcommissie financiën.

Profiel management, communicatie en IT:
• Organisatiekundige of bedrijfskundige kennis en ervaring;
• In staat om het beleid en de activiteiten van MaDiZo te beoordelen in het licht van de ontwikkelingen in de organisatiekunde communicatie en IT;
• Heeft bij voorkeur kennis en ervaring op een of enkele van de gebieden communicatie marketing, publiciteit, media PR en IT.

Bedrijfsprofiel

Stichting MaDiZo is een welzijnsorganisatie die onder andere activiteiten ontplooit op het gebied van maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en ouderenwerk in Amsterdam Zuidoost en Diemen. MaDiZo wil zijn cliënten in hun kracht zetten en hun zelfredzaamheid bevorderen opdat zij sociaal en maatschappelijk beter kunnen functioneren. MaDizo is voor de meest kwetsbare inwoners het voorportaal naar verdere hulpverlening. De organisatie is zeer bekend in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost en werkt voortdurend aan het verbeteren van de hulpverlening. De samenwerking met het stadsdeel is goed.

Er werken circa 125 mensen bij de organisatie onder leiding van één directeur-bestuurder. Daarnaast zijn tientallen vrijwilligers actief in de organisatie. De organisatie beschikt over de ‘ANBI’ status.

De organisatie is financieel gezond. De aandacht zal in de komende periode uitgaan naar bedrijfsvoering, HR, investeringen in systemen, verbinding met het (lokale) bedrijfsleven en de relatie met de overheid en andere organisaties.
Daarbij komt de vraag aan de orde op welke wijze het welzijnswerk in Zuidoost en Diemen het best kan worden geborgd: zelfstandig of in samenwerking.

MaDiZo is een maatschappelijke organisatie die zich verbindt met samenleving, bestuur en politiek.

Meer informatie over stichting MaDiZo is te vinden op de website : www.madizo.nl

Arbeidsvoorwaarden

De organisatie biedt:
Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie. Je komt in een interessant en zeer uitdagend netwerk.

De organisatie biedt de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.700,-- op jaarbasis.

De Raad van Toezicht streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling.
Dit geldt onder meer qua achtergrond, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken.

Procedure

Bij de werving en selectie laat MaDiZo zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 27 januari 2019 tegemoet.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

09.01.2019

Contactpersoon

J.C. Meijers

Deel deze vacature via
Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A (vanaf 1/3/19)

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185