Aardoom & de Jong is voor Partners voor Jeugd (PvJ) op zoek naar een lid Raad van Bestuur die samen met de voorzitter de medewerkers kan inspireren en stimuleren zich optimaal in te zetten voor een veilige ontwikkeling van het kind dat aan PvJ is toevertrouwd. De bestuurder onderkent de impact die het werk van de organisatie kan hebben op medewerkers en kan hiermee adequaat omgaan. Werk jij graag voor een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Lid Raad van Bestuur Partners voor Jeugd (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Aardoom & de Jong is voor Partners voor Jeugd (PvJ) op zoek naar een lid Raad van Bestuur die samen met de voorzitter de medewerkers kan inspireren en stimuleren zich optimaal in te zetten voor een veilige ontwikkeling van het kind dat aan PvJ is toevertrouwd. De bestuurder onderkent de impact die het werk van de organisatie kan hebben op medewerkers en kan hiermee adequaat omgaan. Werk jij graag voor een organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

PvJ heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). Samen met, onder andere, de directeuren van de werkmaatschappijen vormt de RvB het PartnerOverleg.
De RvB is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van doelstellingen van de organisatie als geheel en van de afzonderlijke werkmaatschappijen. Speerpunten in de besturing zijn het borgen van de kwaliteit en veiligheid in de primaire processen; de externe vertegenwoordiging, waaronder het managen van de relaties met gemeentes, ministeries, toezichthouders en andere belanghebbenden; alsmede het zorgen voor een solide bedrijfsvoering. De voorzitter en het lid kennen een onderlinge taakverdeling en zijn zowel gezamenlijk als ieder voor zich verantwoordelijk voor het totaal van het te voeren beleid. Omdat de voorzitter strategie, kwaliteit en externe oriëntatie in zijn portefeuille heeft zal bij het lid het accent liggen op de zorginhoud en de bedrijfsvoering.
De voorzitter treedt op als “primus inter pares” en zowel de voorzitter als het lid leggen elk verantwoording af aan de RvT.

Functie eisen

• Academisch werk- en denkniveau;
• Ervaren directeur/ bestuurder van een grote maatschappelijke/zorg organisatie;
• Kennis van de ontwikkelingen in de jeugdzorg en affiniteit met het werkveld en de specifieke doelgroepen van PvJ;
• Brede en goed gebalanceerde ervaring met zowel kwaliteit van zorg als met bedrijfsvoering
• Aantoonbaar ervaren met complexe transitie-/veranderopgaven en het leiden van een organisatie met hoogopgeleide en vakvolwassen professionals;
• Kan opereren in een politiek, strategisch, juridisch en financieel complexe omgeving;
• Sterk in communicatie en in het verbinden van en met interne en externe belanghebbenden.

In deze functie zijn de volgende competenties van belang:
• Samenbindend leiderschap en (organisatie)sensitief: verbindt mensen en belangen; inspireert en stimuleert samenwerking en het realiseren van gemeenschappelijke doelen; “ziet en hoort” de mensen in en buiten de organisatie; is zichtbaar en benaderbaar; toont inlevingsvermogen;
• Koersvast sturen op resultaat: maakt “SMART” plannen; is besluitvaardig en stelt prioriteiten; heeft slagkracht in implementatie en uitvoering; levert resultaten; heeft het vermogen om te inspireren en onderhandelen om binnen en buiten de organisatie draagvlak te creëren;
• (Stimu)leren: motiveert anderen tot actie en betrokkenheid; leert van en deelt ervaringen; geeft blijk van zelfreflectie en relativeringsvermogen; is een voorbeeld voor anderen in gedrag, houding en consequent handelen;
• Strategisch handelen: kent de in – en externe ontwikkelingen; heeft een scherpe blik op (huidige en toekomstige) risico’s en kansen; vertaalt visie, risico’s en kansen naar helder beleid en concrete resultaten binnen en buiten de organisatie;
• Zakelijk inzicht: is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden en neemt dit mee in de besluitvorming; goed ontwikkeld analytisch vermogen; rationeel, realistisch en feitelijk in afwegingen en besluitvorming binnen de context van PvJ als organisatie;
• Schriftelijke en verbale uitdrukkingsvaardigheid: sterke communicator; comfortabel en bedreven in de communicatie met een grote diversiteit aan belanghebbenden; overtuigend, transparant en integer; luistert naar anderen.

Bedrijfsprofiel

Partners voor Jeugd (PvJ) is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties actief in de (preventieve) jeugdbescherming & jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen. Met elkaar biedt PvJ een stevige basis voor de professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. De organisatie heeft ca. 1.400 medewerkers en ruim 12.000 cliënten. Partners voor Jeugd kent een landelijke dekking en een regionale uitvoering.
Organisatiestructuur
Vanuit de verschillende werkmaatschappijen wordt uitvoering gegeven aan de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Jeugdhulp in de regio’s. Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende werkmaatschappijen: William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR), William Schrikker Gezinsvormen (WSGV), De Jeugd en Gezinsbeschermers (DJGB), Expertise Centrum (EC) en Bedrijfsondersteuning (BO).

Arbeidsvoorwaarden

De organisatie Partners voor Jeugd is ingedeeld in WNT voor zorg en jeugdhulp klasse III.

Procedure

De werving en selectie wordt verricht door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 3 mei 2020 tegemoet. De eerste gespreksronde bij Partners voor Jeugd vindt plaats in week 20. De tweede gespreksronde vindt plaats in week 21. Het streven is om de procedure af te ronden voor 1 juni.

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

10-04-2020

Lid Raad van Bestuur Partners voor Jeugd (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close