Lid Raad van Bestuur (Vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

REACTIETERMIJN IS GESLOTEN

Aandacht voor de kwaliteit van de zorg staat binnen WZH hoog op de agenda. WZH presteert goed, maar ambieert de stap te zetten van “good to great. “
Het is om die reden dat de Raad van Toezicht in nauwe samenspraak met de zittende bestuurder heeft gekozen voor een aanpassing van de topstructuur : de eenhoofdige Raad van Bestuur wordt uitgebreid met een lid Raad van Bestuur
Het nieuw te werven lid van de Raad van Bestuur dient nadrukkelijk te beschikken over een achtergrond in de zorg. Dat betekent dat hij of zij in elke geval over kennis van en ervaring in de zorg moet beschikken, waarbij een medische achtergrond als een pre wordt beschouwd.

Functie omschrijving

In deze nieuwe topstructuur is er sprake van een tweehoofdige Raad van Bestuur, in plaats van een enkele bestuurder. De voorzitter (huidige bestuurder) en lid werken in een collegiaal model. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De zorgbrede Governance code is het kader waarbinnen er wordt gewerkt. Naast het bestuur zijn er ook twee directeuren binnen de organisatie. Samen met de bestuurders vormen zij het directieteam. De primaire taak van het directieteam is leidinggeven aan de organisatie, realisering van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat, naleving van de wet en regelgeving, het risicobeheer en de financiering. Beide leden van de RvB hebben zowel interne als externe verantwoordelijkheden. Hun kwaliteiten zijn verschillend, aanvullend en elkaar versterkend.

De RvB is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en financiële ontwikkeling van de organisatie. Dit doet zij onder andere door de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en nieuwe kansrijke allianties tot stand te brengen. Daarnaast geeft de RvB inhoud aan de strategische positionering van WZH als vooraanstaande organisatie voor de langdurige zorg. Ook is het aan de RvB om het netwerk te versterken en uit te bouwen en de uitstekende contacten met relevante stakeholders te onderhouden vanuit een gedegen visie op de toekomstige behoeften van de zorg.

De beide leden van de RvB hebben eigen portefeuilles en maken pragmatische afspraken over rapportagelijnen. Zij spreken een taakverdeling af op basis van verantwoordelijkheden, competenties en affiniteit, waarbij het te werven lid specifiek kennis heeft op zorginhoud en zorgrisicomanagement. Over een aantal competenties beschikken beide leden van de raad van bestuur. Het gaat dan om competenties als overtuigingskracht, bestuurlijke sensitiviteit, reflectief vermogen, communicatief vermogen en van nature bereid tot dienend leiderschap. Op een aantal competenties geldt dat het lid over aanvullende competenties dient te beschikken ten opzicht van de voorzitter.

Functie eisen Lid Raad van Bestuur (Vervuld)

Vakinhoudelijke competenties
• Academisch werk- en denkniveau, een medische achtergrond is een pré
• Kennis van en ervaring met de langdurige zorg
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden evenals goede onderhandelingsvaardigheden
• Een waarde gedreven visie op de toekomst van de zorg die aansluit bij de opvattingen en waarden van WZH evenals bij de informele sfeer van de organisatie
• Brede kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling en de vertaling ervan naar intern strategisch beleid en bedrijfsvoering

Persoonlijkheidsprofiel
• Benaderbaar voor alle lagen van de organisatie en is goed in staat zich te bewegen in een informele organisatie
• Bestuurlijke sensitiviteit
• Natuurlijke autoriteit, overtuigingskracht
• ambassadeur van de organisatie
• Stevige persoonlijkheid met gedegen zelfkennis
• Reflectief vermogen
• Sterk in communicatie
• Positieve grondhouding en goed in staat tot verbinden
• Leiderschapsstijl : dienend

Arbeidsvoorwaarden

WZH biedt een marktconform salaris passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT 2 2015).

Bedrijfscultuur

WZH is met zijn omzet (in 2014 circa €131 miljoen) één van de grotere zorgorganisaties in de regio Haaglanden. De organisatie is in het kader van de Wlz gerechtigd de volgende functies uit te voeren: Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling en Verblijf. De kern van het aanbod is het bieden van complexe zorg aan ouderen, waaronder mensen met dementie, mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, mensen met behoefte aan Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), of mensen met chronische lichamelijke aandoeningen.

WZH is een verlengstuk van de wereld en haalt de buitenwereld naar binnen. Als erkend specialist Psychogeriatrie (PG) in de regio Haaglanden en nationaal expertisecentrum op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) ziet WZH het als haar missie om ouderen met PG en/of somatische problemen met alle zorgvragen in alle zorgfases te verzekeren van specialistische zorg. Zij kunnen hierbij in hun eigen specifieke stijl blijven leven, ongeacht zorgvraag, levensfase en waar ze wonen. WZH biedt totaaloplossingen binnen de kernwaarden Open en Samen en Geborgen. Dit komt tot uitdrukking in de term “voor elkaar”. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, familie en (overige) mantelzorgers gaan binnen alle woonzorgconcepten relaties met elkaar aan. De belangrijkste belofte is: in alles wat we samendoen, staat de cliënt centraal.

WZH ontwikkelt zich als PG-specialist in de regio Haaglanden en als nationaal NAH expertisecentrum van woonzorgcentra die dicht bij de klant staan tot expertisecentra die samen met de omgeving werken in regie van de klant. De ketenorganisatie wordt zo ingericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat zij in alle zorgfases verzekerd zijn van zorg. Om dit mogelijk te maken werkt WZH nauw samen met andere partijen.

Procedure
Bij de werving en selectie laat WZH zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.
Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Een employment-screening en een referentieonderzoek maken nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Solliciteren kan via onderstaande ‘solliciteerknop’.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

21-06-2017

Lid Raad van Bestuur (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close