Voor Stichting Enserve is Aardoom & de Jong op zoek naar een lid Raad van Commissarissen. Iemand met een warm hart voor volkshuisvesting én ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemen, die wil bijdragen aan een eerlijke woningverdeling. Weet jij hoe je effectief toezicht houdt, vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid? Dan komen we heel graag met je in contact!
 

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen - Enserve (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting Enserve (Enserve) bestaat uit drie personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvC toetst of de organisatie bij de beleidsvorming en -uitvoering aansluit bij haar doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De samenstelling van de RvC is zodanig, dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid de RvC in staat stelt haar rol en verplichtingen in het kader van ‘good governance’ te vervullen. De onderlinge taakverdeling wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De RvC zoekt – wegens de afloop van de termijn van de voorzitter per 1 januari 2023 – een nieuw lid met expertise op het terrein van maatschappelijk ondernemen. Uit het midden van de voltallige RvC zal de nieuwe voorzitter worden gekozen. Uiteraard vormt de RvC een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvC toebedeelde taken en is voldoende beschikbaar om de directeur-bestuurder terzijde te staan.

Functie eisen

Als nieuw lid van de RvC beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring als toezichthouder - of als bestuurder - met de dynamiek van ‘good governance’;
 • ervaring met volkshuisvesting, opgedaan als strategisch adviseur of leidinggevende op sleutelposities;
 • ervaring met en kennis van dienstverlenende organisaties en een bijbehorend relevant netwerk;
 • ervaring met (organisatie)cultuurverandering;
 • ervaring met maatschappelijk (creatief en innovatief) ondernemen.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • onafhankelijk, integer en transparant;
 • doortastend, evenwichtig in betrokkenheid en afstand;
 • bestuurlijk-strategisch inzicht, zorgvuldig en analytisch;
 • inspirerend, luisterend oor en sparringpartner;
 • (zelf)kritisch, verbindend en gericht op samenwerken in teamverband.

Bedrijfsprofiel

Al ruim 20 jaar adviseert en begeleidt Enserve corporaties en gemeenten op het gebied van woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. Onafhankelijk en zonder winstoogmerk richt de stichting zich op drie kennisgebieden: woonruimteverdeling, voorrangsregelingen en managementinformatie.
Na een periode van sterke groei staan de komende jaren in het teken van verdere professionalisering en inhoudelijke positionering van de organisatie. De bewegingen in de markt vragen om innovatieve en creatieve oplossingen en Enserve wil daar als een wendbare organisatie op in kunnen blijven spelen. De ‘guiding principles’ daarbij zijn: ‘deskundig specialist’, ‘betrokken partner’, ‘proactieve adviseur’, ‘transparant maatwerk’, ‘onafhankelijk verbinder’, en ‘waarde boven winst’. Een ieder die onderdeel uitmaakt van Enserve, onderschrijft deze basisprincipes.
Opdrachtgevers typeren Enserve als deskundig, laagdrempelig en oplossingsgericht. De organisatie bestaat uit 25-30 personen met als vaste basis het kantoor in Elst (Gld.). Ruim 70 corporaties en 25 gemeenten in het hele land maken momenteel gebruik van haar diensten.
Meer informatie over Enserve is te vinden op https://www.enserve.nl/.

Arbeidsvoorwaarden

Het nieuwe lid van de RvC wordt aangesteld voor een periode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar. Enserve stelt voor haar leden en voorzitter van de RvC een vergoeding ter beschikking, ter hoogte van 4%, resp. 6% van het maximum van categorie A cf. de WNT-staffel woningcorporaties. De RvC vergadert plenair tenminste vijf maal per jaar, of zoveel vaker als wenselijk is.

Procedure

De leden van de RvC willen gezamenlijk een goede afspiegeling van de samenleving blijven vormen (in gender, leeftijd, werkervaring, culturele achtergrond etc.). Dit zal een aandachtspunt zijn in de procedure. Bij de werving en selectie laat Enserve zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.

Een assessment kan, evenals een referentie- en diplomacheck, deel uitmaken van deze procedure.

Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:
- oriënterende gesprekken bij Aardoom & de Jong 14 en 15 november
- sollicitatie- en klikgesprekken bij Enserve 24 en 28 november

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 8 november a.s. tegemoet.

Publicatie datum

21-10-2022

Lid Raad van Commissarissen - Enserve (Vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close