Lid Raad van Commissarissen - Sité Woondiensten (vervuld)

Vervuld

Bedrijfsprofiel

U kunt niet meer reageren. De gesprekken met kandidaten bij Sité zijn reeds gepland.

ALGEMEEN
Sité Woondiensten biedt geschikte en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Daarbij spant Sité zich extra in voor huishoudens die door financiële beperkingen of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden in dit werkgebied. Vanuit het besef dat wonen meer is dan een dak boven je hoofd, maken Sité zich samen met bewoners en maatschappelijke partners sterk voor leefbare wijken en dorpen waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Vanuit de basistaak wonen voelen Sité zich medeverantwoordelijk voor bredere maatschappelijke opgaven in de regio.

MISIE
Sité wilt dé aanspreekbare verhuurder zijn: klanten en relaties kunnen bij hen terecht. Sité gaat voor leefbare buurten en wijken waar mensen zich thuis voelen en Sité voelt zich verantwoordelijk voor de stad en de dorpen waarin wij zij woningen verhuren. Daarom zorgt Sité samen met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en haar maatschappelijke partners voor een prettige woonomgeving.

VISIE
Sité vindt het belangrijk dat iedereen goed kan wonen in Doetinchem en in Bronckhorst. Daarom gaat men voor goede en betaalbare woningen voor mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien. Zij helpt huurders die door persoonlijke omstandigheden financieel in de knel komen. Daarnaast worden nieuwe, beschermde, woonvormen ontwikkeld, daar waar huurders niet meer vanzelf¬ sprekend terecht kunnen bij een zorginstelling. Sité kijkt over de grenzen van het werkgebied heen en leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een mooie, gezonde en leefbare Achterhoek. De Kernwaarden van Sité zijn bevlogen, realistisch en open.

ORGANISATIESTRUCTUUR
Sité beheert en onderhoudt 7.622 woningen. Met de parkeerplaatsen, garages en bedrijfsruimten hierbij opgeteld, is het totale bezit ongeveer 8.000 verhuureenheden. Er staan 576 woningen in de gemeente Bronckhorst en 7.046 woningen staan in Doetinchem. Om het beheer en onderhoud, de verhuizingen, de verhuur, de informatie voorzieningen, etc. goed te laten verlopen, bestaat de organisatie uit drie onderdelen: Vastgoed, Wonen en bedrijfsondersteuning

SAMENWERKING
Sité is onderdeel van de Achterhoekse corporaties (ACo). De ACo is een samenwerkingsverband van zes corporaties in de Achterhoek: Sité Woondiensten (Doetinchem), ProWonen (Borculo), Wonion (Ulft), Woningstichting Bergh (’s-Heerenberg), Woningstichting Dinxperlo (Dinxperlo) en De Woonplaats (Winterswijk).

Functie omschrijving

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeurbestuurder van Sité en de naleving van de statuten. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De raad toetst het beleid aan de sociale en maatschappelijke doelen van Sité. Ook beoordeelt de raad of het beleid van Sité voldoet aan de wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften. Daarnaast kijkt de raad of de besluiten van de directeurbestuurder zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De Raad van Commissarissen en de directeurbestuurder komen minimaal één keer per kwartaal bijeen om met elkaar te spreken over zaken die met Sité te maken hebben.
Vanwege het verstrijken van de termijn van één van de leden van de Raad van Commissarissen zijn wij thans op zoek naar een nieuw lid voor de RVC.

DE KADERS EN INSTRUMENTEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen hanteert de volgende richtlijnen voor het houden van toezicht op Sité. De raad onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties van branchevereniging Aedes. Daarnaast zijn taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoeming van leden van de raad vastgelegd in de statuten van Sité en het Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Sité Woondiensten. De Raad van Commissarissen houdt primair toezicht op de besturing van de organisatie mede vanuit het belang van de maatschappij.

Functie eisen Lid Raad van Commissarissen - Sité Woondiensten (vervuld)

ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling van de RvC. Dit geldt onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Het competentieprofiel (het integraal geheel van kennis en vaardigheden) voor een lid van de Raad van Commissarissen bevat tenminste de volgende aspecten:
een academisch werk- en denkniveau
bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten
affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Sité
inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Sité stellen
voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en de directeurbestuurder en bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance
inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft "good governance" in de woningbouwsector
de capaciteit en de mentaliteit om de directeurbestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
te kunnen redeneren vanuit een balans van maatschappelijk en bedrijfsmatig belang;
kennis van digitaliserings- en/of Social Mediavraagstukken
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
het vermogen in teamverband te functioneren
voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit
kunnen functioneren in een RvC als representant van de maatschappij;
maatschappelijk actief
beperkt aantal (neven)functies

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de Commissaris van belang. De houding, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de Commissaris en bij de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven in de volgende kernaspecten:
ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
niet vooringenomen denkend, proactief
moedig, doortastend, kritisch
vermogen tot zelfreflectie
in staat te denken in termen van kansen en niet van problemen
Intrinsiek gemotiveerd om de rol van Commissaris bij Sité te vervullen
‘out of the box’ en dynamisch te kunnen denken

Locatie

Doetinchem

Publicatie datum

21-06-2017

Lid Raad van Commissarissen - Sité...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close