Voor Stichting Almere Speciaal is Aardoom & de Jong op zoek naar een ervaren toezichthouder die een bijdrage wil leveren aan het goed functioneren van onze scholen voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs in Almere. Naast affiniteit met gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs of jeugdzorg heeft u ervaring en/of belangstelling voor de rol van toezichthouder. Wij komen graag in contact met betrokken (aspirant) toezichthouders.


Lid Raad van Toezicht 
(Almere)

 

Lid Raad van Toezicht - Almere Speciaal (vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De organisatie en inrichting van passend en gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs in Almere is recent gewijzigd.
Almere Speciaal gaat als zelfstandige organisatie invulling geven aan haar doelstellingen. Eén van de gevolgen is dat ook de governance van deze organisatie aanpassing behoeft. De organisatie wordt bestuurd door een interim bestuurder. De Raad van Toezicht van Almere Speciaal bestaat straks uit 4 leden. Na 1 jaar wordt de samenstelling van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een samenstelling van de Raad van Toezicht waarin de volgende aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd:

a) bestuurlijke verhoudingen;
b) onderwijs en jeugdzorg;
c) financiën en bedrijfsvoering;
d) juridische kennis;
e) HRM deskundigheid.

Voor de Raad van Toezicht wordt nu een lid gezocht met expertise op gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs of jeugdzorg

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

Functie eisen

Als Lid Raad van Toezicht bent u in staat om:

 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • toezichthouden te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 • besluitvaardig te handelen;
 • te werken met globale informatie en om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de maatschappij te volgen;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • de eigen deskundigheid op peil te houden en het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Toezicht te (laten) evalueren;
 • voldoende tijd en energie te besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken.

De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende kenmerken:

 • bestuurlijke ervaring of ervaring als directeur;
 • analytisch sterk;
 • in staat om een integrale belangenafweging te maken;
 • rolvast als toezichthouder:

o het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
o het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
o jaarlijks gesprekken te voeren met de medezeggenschapsraad;
o werkgever van de bestuurder;
o het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen uitoefenen;

 • u begrijpt de problematiek van een groeistad als Almere;
 • u kent de dynamiek van samenwerkende schoolbesturen en passend onderwijs.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Bedrijfsprofiel

Almere Speciaal
Almere Speciaal bestaat uit drie scholen die gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs aanbieden: SO-scholen de Bongerd en Olivijn en VSO-school Aventurijn.

Almere Speciaal staat in de komende periode voor de volgende uitdagingen:

 1. Groei en plaatsingsproblemen in SO en VSO. Almere Speciaal werkt noodgedwongen met wachtlijsten.
 2. Personeelsproblemen oplossen (er is een tekort aan leerkrachten van 200 fte in Almere)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 2 onafhankelijke leden (inclusief de voorzitter). Binnenkort treedt een lid toe met expertise op het terrein van bedrijfsvoering tot de Raad van Toezicht.
Voor de Raad van Toezicht zoeken we iemand met expertise op het terrein van gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs of jeugdzorg.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de honorering van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Almere Speciaal worden de adviezen van de VTOI-NVTK gevolgd. Deze honorering is marktconform.

Procedure

Bij de werving en selectie laten Almere Speciaal zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Het is de intentie van de Raad van Toezicht om de nieuwe leden dit jaar te benoemen.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 17 januari 2023 tegemoet.

Locatie

Almere

Publicatie datum

04-01-2023

Lid Raad van Toezicht - Almere Speciaal (vervuld)
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close