Voor de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin in Apeldoorn is Aardoom & de Jong op zoek naar een gemotiveerd lid van de Raad van Toezicht met hart voor de jeugd. Een toezichthouder die bekend is met het sociaal domein en ervaring heeft met netwerkorganisaties. Heb jij een brede maatschappelijke oriëntatie en affiniteit met Apeldoorn en omstreken? Dan zoeken wij jou!

Lid Raad van Toezicht 

Lid Raad van Toezicht - Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bestaat sinds 2015. De RvT bestaande uit drie personen houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen het CJG en op het functioneren van de Bestuurder. De RvT toetst of de bestuurder zich bij de beleidsvorming en –uitvoering houdt aan haar doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De samenstelling van de RvT is zodanig dat brede kennis en ervaring op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, bestuur, organisatie en financiën is gewaarborgd. De positie van de vertrekkende voorzitter zal worden ingevuld door een van de leden. Daardoor ontstaat er nu ruimte voor een nieuw lid met een zorggerelateerd netwerk en affiniteit met de regio.

De RvT volgt de Governancecode voor de Zorg en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvT toebedeelde taken. Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling en de preventieve functie van het CJG. Ze zijn voldoende beschikbaar om de bestuurder terzijde te staan. Daarbij verstaan ze de kunst evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand.

Functie eisen

Als nieuw lid van de RvT beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Inzicht in de verhouding bestuurder-RvT, toegerust om de bestuurder als klankbord en adviseur terzijde te staan; toezichthoudende ervaring is een pre;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden en bijbehorende organisatiestructuur- en cultuurveranderingen;
 • Ervaring in het publiek domein;
 • Visie op cliëntenparticipatie.


Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • Integer en transparant
 • Betrokken en nieuwsgierig
 • Zorgvuldig en analytisch; onderscheidt hoofd- en bijzaken
 • Luisterend oor en sparringpartner
 • (Zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling
 • Aanmoedigend, teamspeler

Bedrijfsprofiel

De Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) behartigt in opdracht van de gemeente Apeldoorn de zorg voor jeugd en gezin (tot 23 jaar). Het CJG voert de volgende taken uit: de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, de preventieve ambulante ondersteuning in de wijk en de toegang tot de jeugdzorg en Jeugd GGZ. Het CJG is laagdrempelig aanwezig in de wijken en maakt verbinding met onderwijs-, veiligheids- en gezondheidsorganisaties. Elke dag werken er ongeveer 140 professionals uit verschillende disciplines, met uiteenlopende achtergronden, opleidingen en (vakinhoudelijke) competenties met elkaar samen. Dit alles vanuit de volgende uitgangspunten: ‘een stevige preventieve basis’, ‘ondersteuning waar nodig en speciaal waar moet’.

Het CJG is onderdeel van de netwerkorganisatie Samen055 (www.samen055.nl
Inwoners komen bij Samen055 met een vraag om ondersteuning op sociaal gebied. Dit kan licht of zwaar zijn en op allerlei gebieden. Vanuit Samen055 sluiten professionals aan bij wat er al is in het dagelijkse leven van de inwoners, zoals het eigen netwerk en voorzieningen in de wijk. Hierbij is preventie belangrijk om zo grotere problemen te voorkomen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden worden door de gemeente Apeldoorn benoemd voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert tenminste vier maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De leden ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet van €4640,- per jaar.

Procedure

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 23 januari 2023 tegemoet.

Voor deze procedure kan rekening worden gehouden met de volgende planning:
selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong: laatste week van januari, eerste week van februari;
sollicitatiegesprekken bij het CJG in Apeldoorn: derde week van februari;
benoeming door de gemeente Apeldoorn: maart.

Publicatie datum

05-01-2023

Lid Raad van Toezicht - Centrum voor Jeugd en...
Aardoom & De Jong B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close