Voor onze opdrachtgever, De Merwelanden/Merinos in Dordrecht, zoeken wij een innovatief Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht (ICT, innovatie en marketing) (VERVULD)

Vervuld

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, De Merwelanden/Merinos in Dordrecht, zoeken wij een innovatief Lid Raad van Toezicht.

Organisatie
De Merwelanden/Merinos biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De Merwelanden positioneert zich als een centrale ontmoetingsplaats in de wijk, waar meerdere zorg en welzijnsarrangementen in de keten wordt aangeboden. De organisatie is van origine een katholiek woon- en zorgcentrum in de wijk Merwedepolder; kleinschalig georganiseerd en kan daarmee haar missie en visie ten volle uitdragen en implementeren. Haar gastvrijheid, het warme welkom, zorg en aandacht zijn basisbegrippen waaruit men diensten verleent. De Merwelanden wil hiermee het leven van ouderen in de regio zo aangenaam mogelijk maken door betaalbare zorg en welzijnsproducten van hoge kwaliteit te leveren die zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Vanuit de eigen vastgoedstichting worden 320 woningen beheerd.
In 2017 is de nieuwe meerjarenvisie “Thuis in toegewijde zorg” geïmplementeerd, dit heeft een impuls gegeven aan de kwaliteitsverbetering. Er is o.a. gestart met het project “kwaliteit in verbinding” en er zijn groeidagen voor de medewerkers georganiseerd. Middels agile werken is het vakmanschap en zelfvertrouwen van de medewerkers versterkt. Ook de combinatie van de zorg en dienstenarrangementen met het vastgoed zijn verbindend en versterken elkaar.
De organisatie is ambitieus om het “goede te doen” en om vanuit inhoud, verbinding en eigenaarschap een goede zorg voor ouderen in de regio te leveren. Er is ook een start gemaakt om intensief samen te werken met collega instellingen om in een gedeelde verantwoordelijkheid een zo goed mogelijke zorg te verlenen.
Voor meer informatie kijk op www.jaarverslagenzorg.nl

De Raad van Toezicht
In de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht staat het toezien op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat De Merwelanden zijn maatschappelijke doelen verwezenlijkt centraal. De Merwelanden hanteert de Zorgbrede Governance code als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. Stichting Merwelanden/Merinos hecht veel waarde aan “goed bestuur” waarbij transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De huidige Raad van Toezicht is samengesteld op basis van differentiatie naar kennis en ervaring en bestaat uit 5 leden. Binnen de raad zijn een drietal commissies, respectievelijk de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij/zij deelneemt in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Van het nieuwe lid wordt niet per se toezichthoudende ervaring vereist.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn:
• De uitwerking en implementatie van het meerjarenvisie beleid
• Arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning
• Duurzame en persoonsgerichte zorg voor ouderen
• Effectieve samenwerking in de regio met aantoonbare synergie effecten
• De vastgoedstrategie “Thuis in toegewijde zorg” met focus op welzijn implementeren en vorm geven, waaronder de renovatie van het appartementencomplex

Functie eisen

Profiel lid raad van toezicht (ICT, innovatie en marketing)
• Je bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren
• Je hebt academisch denk en werkniveau en je staat midden in het maatschappelijk leven
• Je bent werkzaam op het vlak van (digitale) innovatie, en de daarbij behorende marketing concepten en procesontwikkeling. Dat alles bij voorkeur in een zorgomgeving
• Je beschikt over een visie wat betreft ICT, E-health en de mogelijkheden voor de (ouderen)zorg en volgt de ontwikkelingen in zowel het publieke als private domein op de voet
• Je bent in staat om vanuit de toezichtsrol mee te denken in nieuwe zorg concepten
• Je hebt het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
• Je hebt voldoende beschikbaarheid en energie om je in te zetten voor een adequate invulling van de functie
• Je onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code; bent reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en toont bereidheid tot leren, evaluatie en transparantie met betrekking tot governance
• Je bent bij voorkeur door werk en/of wonen verbonden aan de regio Drechtsteden/ Rotterdam

De organisatie biedt

Een boeiende, uitdagende positie in een financieel gezonde organisatie, met een zeer goede naam en kansen om de dienstverlening te verstevigen en uit te breiden. De honorering bedraagt € 9.600,-- per jaar en is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en binnen de vigerende WNT 2.
In de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij.

Procedure

Geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer uiterlijk vrijdag 29 juni door onderaan op ‘solliciteren’ te klikken met toezending van CV en motivatie. De oriënterende gesprekken bij Aardoom en de Jong staan gepland op 3 en 5 juli. Gesprekken met de Raad van Toezicht zullen plaatsvinden op 9 juli vanaf 15.00 uur. In de week van 9 tot 13 juli vinden de gesprekken plaats met de adviescommissies.

Contactpersoon: deze vacature is in behandeling bij drs. Hanneke Houtzagers (06 5106 0026).

Locatie

Dordrecht

Publicatie datum

15-06-2018

Lid Raad van Toezicht (ICT, innovatie en...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close