Voor de Openbare Scholengemeenschap Pantarijn is Aardoom & de Jong op zoek naar een ambitieus en verbindend Lid Raad van Toezicht met een sterk onderwijskundig profiel en een visie op (voortgezet-) onderwijs en onderwijsontwikkelingen. De Raad van Toezicht streeft een proactieve stijl van toezichthouden na. Dit krijgt vorm door vooruit te kijken én te toetsen, vooraf prestatiecriteria op testellen voor de bestuurder, als adviseur betrokken te willen zijn bij strategievorming, vertrouwen te geven aan de bestuurder en deze tegelijkertijd scherp te houden. Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en heb je affiniteit met de waarde van het onderwijs voor de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lid Raad van Toezicht Pantarijn (Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

Voor de Openbare Scholengemeenschap Pantarijn is Aardoom & de Jong op zoek naar een ambitieus en verbindend Lid Raad van Toezicht met een sterk onderwijskundig profiel en een visie op (voortgezet-) onderwijs en onderwijsontwikkelingen. De Raad van Toezicht streeft een proactieve stijl van toezichthouden na. Dit krijgt vorm door vooruit te kijken én te toetsen, vooraf prestatiecriteria op testellen voor de bestuurder, als adviseur betrokken te willen zijn bij strategievorming, vertrouwen te geven aan de bestuurder en deze tegelijkertijd scherp te houden. Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en heb je affiniteit met de waarde van het onderwijs voor de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Lid van de RvT signaleer je en kun je inspelen op ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs. Je kijkt met een brede blik naar ontwikkelingen binnen en buiten Pantarijn en je bent daarbij in staat op strategisch niveau naar de toekomst te kijken. Met een sterk abstractievermogen en theoretische onderwijskennis ben je een inspirerend sparringpartner voor de bestuurder. Belangrijke aandachtspunten voor de school zijn kwaliteit van het onderwijs, kwaliteitszorg leeromgeving en digitalisering van het onderwijs binnen de school. Je erkent de complexiteit van het werkveld en bent in staat kundig en vaardig, op gepaste afstand toezicht te houden en je kunt de bestuurder waar nodig inspireren.
De RvT bestaat uit vijf leden en is het toezichthoudende orgaan van Pantarijn. De RvT vormt een klankbord en is sparringpartner voor de bestuurder. De RvT geeft vertrouwen maar volgt kritisch de bestuurder, onder andere door het voeren van discussies. De RvT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken.
De RvT toetst de kwaliteit van het strategieproces om te beoordelen of de organisatie de goede doelen stelt in relatie tot de kerntaak van de organisatie. Criteria zijn (vanuit de wettelijke basis, de statuten en de code good governance): de maatschappelijke taak, de kwaliteit van het onderwijs, de continuïteit van de organisatie, risicomanagement, goed werkgeverschap en een inspirerende leer- en werkcultuur.
De RvT en de bestuurder hebben een nieuw toetsingskader opgesteld waarbij veel aandacht is besteed aan good governance. De Raad van Toezicht komt gemiddeld zes keer per jaar samen. Deze vergaderingen worden vaak gecombineerd met een werkbezoek. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te blijven ontwikkelen.

Functie eisen

• Academisch werk- en denkniveau;
• Ruime onderwijskundige kennis en ervaring;
• Bestuurlijke kennis of ervaring in het voortgezet onderwijs en/of in andere grotere of marktleidende organisaties: overheid of maatschappelijke of commerciële onderneming;
• In staat op hoofdlijnen processen te analyseren en daarbinnen besluiten te nemen;
• Ervaring in een soortgelijke toezichthoudende functie is een pre;
• Visie hebben op de toekomst van het onderwijs, kunnen adviseren over vormgeven aan onderwijs en innovaties;
• Verbindend, kan zich onafhankelijk opstellen en opereren op strategisch niveau;
• Bestuurlijk sensitief;
• Intrinsieke motivatie.

Bedrijfsprofiel

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met vier locaties, die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben. In Wageningen zijn de VMBO/PRO-locatie en de MHV-locatie gevestigd. Daarnaast zijn er locaties in Rhenen en Kesteren met elk een eigen specifiek onderwijsaanbod. Pantarijn verzorgt tevens het ISK onderwijs aan nieuwkomers. De scholengemeenschap heeft de onderwijsrichtingen praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo en gymnasium aan. Pantarijn telt ruim 2.700 leerlingen en is van regionale betekenis. De school heeft circa 295 medewerkers.

Kenmerkend voor Pantarijn is dat er ruimte is voor pluriformiteit, met op elke locatie een eigen cultuur, waarbij de scholengemeenschap als geheel de gezamenlijke doelstelling vorm geeft. Binnen RSG Pantarijn staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse (levensbeschouwelijke) opvattingen centraal. Het onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen.

RSG Pantarijn is meer dan een scholengemeenschap waar leerlingen hun diploma kunnen behalen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers. De verschillen tussen kinderen zijn het uitgangspunt, wat vraagt om een grote inzet van het team en een actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen. RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Pantarijn ontdek(t) je talent.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding conform aanbevelingen NTOI-NVTK.

Procedure

Deze functie is op voordracht van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad.
Bij de werving en selectie laat Pantarijn zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment behoort tot de mogelijkheden. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/ de website van Aardoom & de Jong. De officiële benoeming door de gemeenteraad van Wageningen volgt daarna.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 22 februari 2019 tegemoet.

Locatie

Wageningen

Publicatie datum

04-02-2019

Lid Raad van Toezicht Pantarijn (Vervuld)
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close