Voor de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin in Apeldoorn is Aardoom & de Jong op zoek naar een gemotiveerd lid van de Raad van Toezicht met hart voor de jeugdzorg. We zoeken iemand met een achtergrond in de jeugdzorg, die weet hoe de hazen lopen in het gemeentelijk domein. Heb je een brede maatschappelijke interesse en weet jij met flair kritisch toezicht te houden vanuit betrokkenheid? Dan zoeken wij jou!

Lid Raad van Toezicht (portefeuille zorg) - CJG Apeldoorn (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bestaat sinds 2015. De RvT bestaande uit drie personen houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen het CJG en op het functioneren van de Bestuurder. De RvT toetst of de Bestuurder zich bij de beleidsvorming en –uitvoering houdt aan haar doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De samenstelling van de RvT is zodanig dat brede kennis en ervaring op het gebied van jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, bestuur, organisatie en financiën is gewaarborgd. Vanwege het vertrek van het lid met kennis en ervaring op het gebied van jeugdzorg, is behoefte aan een opvolger die onder meer deze expertise met zich meebrengt.
De RvT volgt de Governancecode voor de Zorg en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvT toebedeelde taken. Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling en de zorgfunctie van het CJG. Ze zijn voldoende beschikbaar om de Bestuurder terzijde te staan. Daarbij verstaan ze de kunst evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand.

Functie eisen

Kennis en ervaring:
Als nieuw lid van de RvT beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:
Voldoende inzicht in de verhouding Bestuurder-RvT, toegerust om de Bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Achtergrond in jeugdzorg;
 • Ervaring in publieke sector, bij voorkeur bij de lokale overheid;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en relevant netwerk;
 • Affiniteit met cliëntenparticipatie.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • Integer en transparant
 • Betrokken en nieuwsgierig
 • Zorgvuldig en analytisch; onderscheidt hoofd- en bijzaken
 • Luisterend oor en sparringpartner
 • (Zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling
 • Aanmoedigend, teamspeler

Bedrijfsprofiel

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn
De Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Apeldoorn behartigt in opdracht van de gemeente de zorg voor jeugd (tot 23 jaar) in de Gemeente Apeldoorn, waaronder de uitvoering van de Jeugdwet. Het CJG is laagdrempelig aanwezig in de wijken en maakt verbinding met onderwijs-, veiligheids- en gezondheidsorganisaties. Er worden beslissingen genomen over de toegang tot jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorg plus. Dit alles vanuit de volgende uitgangspunten: ouders en kind centraal, ieder kind de zorg die het nodig heeft, veiligheid van het kind staat voorop en werken volgens het principe één kind/gezin, één plan, één regisseur.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering
De leden worden door de gemeente Apeldoorn aangesteld voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert tenminste vier maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De leden ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet van €4640 per jaar.

Procedure

Bij de werving en selectie laat het CJG zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de 'solliciteer' button.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 8 oktober 2021 tegemoet.

Contactpersoon:
Mariëlle Veerman (Aardoom & de Jong) | marielle@aardoomendejong.nl |06 -15087126 / 030 - 7371185

Publicatie datum

21-09-2021

Lid Raad van Toezicht (portefeuille zorg) - CJG...
Aardoom & de Jong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close